Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 158 (1999-10-07)

Eber Ohlsson


Efter 25 år har omständigheterna tvingat signaturen att nedlägga pennan. Inte för gott, men i Vattenstänk. Glädjen att skriva och berätta om allt det som berör VA finns kvar liksom ett lager av material. Detta material kommer därför att återfinnas i andra fora. Till exempel på Skånska vattentornssällskapets sajt.

Vattentornens vänner kan också läsa spalten ”Ebers vatten­torn” i VA-tidskriften Cirkulation. Personporträtten kommer däremot inte att bli fler, vilket är synd för det var mycket stimulerande att intervjua alla de spännande personligheter vi har på vårt verk.

Vattenstänk startade alltså 1974 och då i en konstellation med gatukontoret under namnet Asfaltblänk & Vattenstänk. Namnet förkortades så småningom till Blänk & Stänk. Det var en tidning som kom ut fyra gånger per år, och hade en lång produktionstid, vilket innebar att tidningen inte kunde ha den aktualitet som ibland var önskvärd.

Men det var en fri tidning, som inte styrdes av dem som satt på makten. Detta innebar också att mycket kreativitet lösgjordes och de som var inblandade blev mer delaktiga i de båda verkens skiftande verksamhet.

Med facit i hand var det nog VA-verket, vårt dåvarande namn var Malmö vatten- och avloppsverk, som fick ut mest av personaltidningen. I tidningen utgjorde VA-materialet ungefär hälften av hela materialet, medan medarbetarkadern på VA-verket bara var hälften mot vad den var på gatukontoret.

Totalt kom Asfaltblänk & Vattenstänk ut med 73 nummer. Många av medarbetarna har kvar dessa tidningar, och det kan inte enbart bero på att de är kommunanställda, utan även på att de vill ha minnen från de år de var verksamma på sitt verk.

När uppbrottet från gatukontoret kom för sju år sedan, tog signaturen initiativet till att VA-divisionen (VA-verket) övertog det gamla utgivningsbeviset. Vi kunde överta det eftersom gatukontoret då inte hade några tankar på att ha en egen tidning.

Vattenstänk blev alltså en självständig tidning, med eget utgivningsbevis och en godkänd ansvarig utgivare. Tanken då var att skapa en samhörighetskänsla inom VA-divisionen, efter att brutits loss från gatukontoret och nu ingick i en ny konstellation, Förvaltningen för Teknisk Produktion. Programförklaringen i nummer 1, den 3 juli 1992 var:

”VA-verkets medarbetare skall kontinuerligt bli informerade om det som har hänt och om det som skall hända på VA-verket. Vattenstänk lägger större vikt vid nyhetsvärdet än den grafiska perfektionen. Ambitionen är att Vattenstänk skall skrivas, redigeras, tryckas, distribueras och läsas samma dag. Alla som har information som de önskar sprida till VA-verkets medarbetare är väl­komna att lämna tips eller bidrag till redaktören.”

Det blev till sist 158 handfalsade nummer, producerade till mycket låg kostnad. Utgivningstakten har under dessa sju år, i genomsnitt varit ett nummer på lite mer än två veckor, trots att antalet utgåvor det sista året varit mycket lägre.

Det kunde ha blivit många fler nummer, eftersom det aldrig har funnits brist på idéer om vad som skulle skrivas. Skälen till att material inte funnits i Vattenstänk har varit andra.

Hur har då Vattenstänk upplevts av personalen? Redaktören har mötts så mycket positiva reaktioner, att vätska borde ha runnit på kinderna. Medarbetarna har önskat ha mer och fler Vattenstänk. Det har också varit tacksamt att veta att medarbetarna upplevt läsvärdet av text med signaturen one. one för ohlsson, eber.

Tack och adjö!
one

PS. I gamla Blänk & Stänk står redaktören även bakom signaturen charles tatum (cineaster förstår varför). DS


Efterskrift
På Skånska vattentornssällskapets sajt har signaturerna genomgående utelämnats, och skribentens namn i stället angivits i klartext.