Wassertürme: Hamburg


Blankenese, Kösterbergstraße (water works)

N 53.5661 – E 9.7875


Lohbrügge, Richard-Linde Weg

N 53.4996 – E 10.1921


Lokstedt, Süderfeldstraße

N 53.5927 – E 9.9685


Ochsenzoll, Krankenhaus, Jütlandring (hospital)

N 53.6725 – E 10.0110


Rothenburgsort, Ausschläger Elbdeich (stand pipe)

N 53.5320 – E 10.0419


Stellingen, Högenstraße

N 53.5856 – E 9.9386


Sternschanze, Sternschanze

N 53.5647 – E 9.9706

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 6/1999.

”Hände weg vom Wasserturm!” är en halvannan meter hög graffitiuppmaning man i många år har kunnat läsa på vattentornet i Sternschanze i Hamburg. Fritt översatt är det en uppmaning att hålla tassarna borta från vattentornet, en uppmaning som synbarligen inte har gällt dem som har skrivit på den vackra tegelmuren. Den koncisa texten bottnar i en tvist på den politiska scenen om hur det 1961 avställda tornet skall nyttjas.

Tornets historia började eljest med en arkitekttävling vid det förra sekelskiftet, med 135 inkomna förslag på torngestaltning. Det förslag som utfördes blev det åttasidiga och 60 meter höga vattentornet med en största diameter på 32 meter. Tornet hade då det stod klart 1907/1908 två reservoarer på vardera 2 150 m³, för respektive lågzon och högzon. Tornet är nu byggnadsminne och får därmed förhoppningsvis en fredlig framtid i det gamla skansområdet.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Wihelmsburg, Groß-Sand

N 53.5034 – E 9.9851


Winterhude, Stadtpark

N 53.5973 – E 10.0087

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 3/2013.

Vatten förenar himmel och jord i det eviga kretsloppet. Himmel och vatten förenades också i Hamburgs vattentorn i Winterhude. Arkitekt Oskar Menzel vann 1907 en idétävling om detta torn, som ligger i i slutet av en 1 400 m lång axel i Hamburgs stadspark. Tornet var i drift i stadens högzon från 1916 till 1924, då det delvis förlorade sin funktion när två av stadens tryckzoner slogs samman.

1930 tillkom ett planetarium i tornets nedre del och 1944 blev vattenledningen till tornet så bombskadat, att tornet togs ur drift. Det 64,5 m höga tornet, som är kulturminne sedan 1981, rymde 3 000 m³ vatten.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.