Ebers vattentorn 2009

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2009

Den som vill leva ett högt liv, har nu chansen att göra det i London. Här kan man idag köpa ett viktorianskt ombyggt vattentorn på forna Brook Hospital, söder om Greenwich till ett pris på 15-20 miljoner kronor. Att leva högt är inte billigt. Då får man en bostad på 330 m², som förutom vattentornet även inkluderar en marknära tillbyggnad i två våningar.

I tornets nio våningar finns de resterande rummen, ett per plan och med minimala fönster. Dessbättre finns det hiss och trappor, även om dessa tar halva ytan. Allra överst finns ett rum med utsikt över hela London. Det är kanske en obetalbar utsikt?

Publicerad 2009-02-11

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 1/2009.

Se även:   Water Towers: Greater London > Shooter’s Hill


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2009

I domkyrkostaden Mikkeli, finskt namn för S:t Michel, i Finlands sjöområde, uppfördes 1880 ett brandtorn på Kvinnoberget. Då tillkom här också ett café och en park. Att släcka bränder är inte mindre lovvärt än att upptäcka dem, så 1911-12 byggdes på samma plats ett vattentorn i armerad betong efter ritningar av Selim A. Lindqvist.

Under andra världskriget fanns det i Kvinnobergets inre en sambandscentral för luftvärnet. Efter kriget, 1946 byggdes tornets övre delar om efter Eero Jokilehtos ritningar. Från den nya utsiktsplattformen kunde finländarna nu åter fredligt spana mot öster.

Publicerad 2009-03-18

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 2/2009.

Se även:   Vattentorn: Södra Savolax > S:t Michel/Mikkeli > Naisvuori


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2009

Ett vattentorn ger på avstånd ofta en tydlig signal. I de flesta fall att man närmar sig en viss ort. Men vattentornet i Hohenlockstedt norr om Hamburg i Tyskland, byggt 1900-01 och i drift till 1980-talet, gav förr en signal som kunde betyda skillnaden mellan liv och död.

Här finns i en mast på tornet en upphissbar boll som förr visade när skarpskjutning pågick på den närbelägna preussiska arméns övningsfält. Här finns även en tornskylt som på tyska och finska anger att här har utbildats finska jägare. Jägare för kampen om finsk självständighet, där senare dessa blev kärnan i den finska armén.

Publicerad 2009-05-06

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 3/2009.

Se även:   Wassertürme: Schleswig-Holstein > Hohenlockstedt


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2009

Vattentorn i USA kan i några fall vara det vi kallar ståndrör. Den arkitektoniska gestaltningen är dock normalt så särpräglad att de kan inrangeras i vår serie om vattentorn. The North Point Water Tower i staden Milwaukee i staten Wisconsin i USA är ett sådant vattentorn.

Det är ritat av arkitekt Charles A. Gombert i viktoriansk kalkstensgotik. Tornet på 53 m hyser ett drygt 36 m högt ståndrör med en diameter på 1,2 m. Det stod klart 1874 och togs först ur drift 1963. Vattentornet, som står nära Lake Michigan, har även fungerat som sjömärke. Det är nu ett amerikanskt vattenbyggnadsminnesmärke.

Publicerad 2009-06-10

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 4/2009.

Se även:   Water Towers: Wisconsin > Milwaukee


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2009

Ett grått betongvattentorn utan fönster blev för några år sedan ombyggt till ett flott konferenscenter med turistbyrå, utsiktsplattform och allra överst en roterande panoramarestaurang med plats för 200 gäster. Kunde förändringen bli så mycket större?

Fyrtornet vid Medelhavet, som tornet nu är döpt till, ligger i semesterorten Palavas-les-Flots vid den franska Medelhavskusten, några kilometer söder om staden Montpellier. När det mörknar skiftar belysningen av tornet i spektras alla färger, och då serverar restaurangen nog färgstarka drycker, som inte bara innehåller vatten.

Publicerad 2009-09-02

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 5/2009.

Se även:   Châteaux d’eau: Département 34 > Palavas-les-Flots


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2009

Det finns vattentorn som fyller sin funktion, utan att få någon uppmärksamhet – så länge de levererar ett gott vatten med ett lämpligt tryck. Ett sådant vattentorn finns i den italienska staden Pisa, där dock detta vattentorn något bryter anonymiteten genom att bära stadens vapen.

I samma stad finns ett annat torn, som inte förser medborgarna med vatten, och som dessutom lutar därför att det är otillräckligt pålat i en grund bestående av sand, lera, grus och därunder blålera. Alltså ett torn som inte har blivit som det var planerat. Men detta torn får mer uppmärksamhet. Otack är världens lön.

Publicerad 2009-10-07

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 6/2009.

Se även:   Torri dell’acquedotti: Toscana > Pisa


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2009

6 års drifttid är inte mycket för ett vattentorn. Det var mellan 1957 och 1963, som det 18,5 m höga vattentornet i röd sandsten i byn Utscheid-Buscht i södra Eifelbergen i Tyskland var i drift. Å andra sidan var reservoarvolymen inte heller imponerande, bara 30 m³.

År 1993 omvandlade arkitekturprofessor Oswald Mathias Unger det gamla vattentornet till ett eget feriehus i fem våningsplan, med spiraltrappa och moderna faciliteter. De nuvarande ägarna, ett holländskt par, har i tornet även skapat en liten konsertsal, där allmänheten ibland bjuds in till aftnar med klassisk musik och poesi.

Publicerad 2009-11-11

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 7/2009.

Se även:   Wassertürme: Rheinland-Pfalz > Utscheid


Ebers vattentorn i Cirkulation 8/2009

Det är lätt hänt att när framtiden ser ljus ut, kosta på en nybyggnad mer än vad som vad som skulle ha gjorts i en kärv tid. Det nya vattentornet skall kanske glänsa lite mer än grannkommunens torn. När den jylländska staden Kolding på 1960-talet skulle bygga ett nytt vattentorn i stadens östra del, var Danmark inne i en sådan ljus period.

Koldings nya vattentorn, som stod klart 1967, fick trots att det blev dyrare, ett utvändigt stålskelett beklätt med lätta metallplattor. Det var arkitekt Henning Noes-Pedersen som ritade det 42 meter höga tornet med volymen 750 m³. Det blev ett glänsande torn.

Publicerad 2009-12-16

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 8/2009.

Se även:   Vandtårne: Region Syddanmark >Kolding


<<< Föregående år (2008)

Följande år (2010) >>>