Vattentorn: Region Sjælland

Fakse

Fakse, Torvegade

N 55.2559 – E 12.1208


Haslev, Bregentvedvej

N 55.3215 – E 11.9691


Kongsted, Grunderupvej

N 55.2459 – E 12.0380

Guldborgsund

Nykøbing Falster, Hollands Gaard

N 54.7668 – E 11.8683

Byggnadsår: 1908
Byggnadshöjd: 43 m
Numera museumstorn.


Nykøbing Falster, Klosterstræde

N 54.7651 – E 11.8690


Sakskøbing, Nystedvej

N 54.7961 – E 11.6381

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 1/2000.

I den lilla danska staden Sakskøbing på Lolland byggdes ett 33 meter högt vattentorn 1908. Reservoarvolymen var inte överväldigande, bara 60 m³. Med andra ord ett ordinärt danskt vattentorn. Den enda särprägeln var vindflöjeln i form av en ullsax, en anspelning på stadens vapen. Den stora förändringen kom då arkitekt Flemming Skude ritade ett förslag till bemålning av tornet.

År 1982 var ansiktet på reservoardelen färdigmålat, med två av tornets fönster som ögon samt torntaket som en naturlig hatt. Tornet togs ur drift 1985, men är idag stadens ansikte mot omvärlden och återfinnes på skyltar och broschyrer. ”Saxine – det smilende vandtårn” blev ett ansiktslyft och ett riktigt klipp för staden.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Nysted, Ny Østergade

N 54.6700 – E 11.7299

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2005.

I Danmarks sydligaste och minsta köpstad, Nysted på Lolland, uppförde man 1912-1913 ett 35 meter högt vattentorn med en reservoar på 94 m³. Det gula putsade svagt koniska betongtornet med vita gesimser, en entré i nybarock och ett rött sextonsidigt tegelmansardtak, projekterades av arkitekt Alf. Jørgensen och ingenjör Georg Jochumsen.

Tornet som var i drift till 1976, renoverades 1977 och 1988, för att därefter under sommarhalvåret hysa utställningar samt ge besökare möjlighet att gå upp och beundra utsikten. Det blev det sjätte vattentornet i Danmark som fått byggnadsminnesstatus.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.

NV (Nysted Vandværk)

Nørre Alslev, Nørre Alslev Langgade

N 54.8980 – E 11.8793


Stubbekøbing, Karlsfeltvej/Alslevvej

N 54.8857 – E 12.0408


Gedser, Danmarksgade

N 54.5795 – E 11.9273


Gedser, Remisen (railway)

N 54.5753 – E 11.9257

Holbæk

Holbæk, Vandtårnsvej

N 55.7051 – E 11.6964


Holbæk (earth reservoir)

N 55.7031 – E 11.7336


Tølløse, Remise (railway)

N 55.6093 – E 11.7779

Kalundborg

Kalundborg, Møllebakken

N 55.6817 – E 11.0944


Høng, Cobavej

N 55.5109 – E 11.2934

Køge

Køge, Nils Juelsgade

N 55.4606 – E 12.1851

Reservoarvolym: 84 m³
Färdigt år: 1892


Køge, Søndre Allé/Blegdammen

N 55.4543 – E 12.1799

Reservoarvolym: 256 m³
Tornhöjd: 37 m
Färdigt år: 1924


Køge, Køge stadion

N 55.4675 – E 12.1740

Reservoarvolym: 6 400 m³
Tornhöjd: 47 m
Färdigt år: 1972

Lolland

Maribo, Hjulsporet

N 54.7777 – E 11.1125


Nakskov, Tilegade

N 54.8308 – E 11.1361


Rødbyhavn, Mågevej

N 54.6676 – E 11.3704

Næstved

Næstved, Sjølundshøj

N 55.2230 – E 11.7735


Næstved, Østre Ringvej

N 55.2341 – E 11.7824


Herlufsholm, Herlufsholm Alle

N 55.2438 – E 11.7460

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2007.

Herlufsholm i Danmark var ett medeltida benediktinerkloster, som 1565 omvandlades till en internatskola, dit företrädesvis den danska adeln sände sina söner. Som många andra självständiga enklaver, så ordnades även här en del av infrastrukturen inom institutionen, som skolans vattentorn från 1911.

På denna anspråksfulla stjärnskola fanns det även ett astronomiskt observatorium. Det var byggt ovanpå ett pumphus, där vattnet togs från Susån. När denna byggnad revs, så placerades det nya observatoriet 1970/71 på taket av vattentornet. Eleverna kunde då åter sikta mot stjärnorna.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Næstved, Stationen (railway)

N 55.2307 – E 11.7677


Fuglebjerg, Sandvedvej

N 55.3037 – E 11.5446

Odsherred

Nykøbing Sjælland, Getsøvej

N 55.9192 – E 11.6508


Rørvig, Høvedvej

N 55.9446 – E 11.7399

Ringsted

Ringsted, Sct Hansgade

N 55.4429 – E 11.7918

Roskilde

Risø, Frederiksborgvej

N 55.6915 – E 12.1051

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2012.

Nobelpristagaren Niels Bohr var en av dem som låg bakom grundandet av det norr om danska Roskilde liggande forskningscentrat Risø, där forskning om fredligt utnyttjande av kärnkraften skulle ske. För att kyla ner reaktorer krävs vatten, och detta vatten skall säkert och snabbt komma till hjälp med en av fysikens lagar, gravitationen.

Därför byggdes det 1959 ett 45 meter högt vattentorn på marken ovanför Risø, med en nedkylningsreserv på 300 m³. Tornet är ritat av Preben Hansen och Paul Niepoort. Sedan den sista reaktorn på Risø lades ned för några år sedan, har torndriften upphört.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Roskilde, Bymarken

N 55.6389 – E 12.1050


Roskilde, Remise (railway)

N 55.6362 – E 12.0791

Slagelse

Korsør, Fjordvænget

N 55.3258 – E 11.1490

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2013.

Byggnader får ibland folkliga epitet, vattentorn inte undantagna. I danska Korsør har ett av tornen i folkmun fått epitet Kindtanden. Vattentornet är resultatet av en arkitekttävling 1947, som vanns av E Frandsen och J Falster. De vann på vann, som en skåning skulle ha sagt. Det 30 m höga tornet i armerad betong rymmer 450 m³.

Tänder, tandstatus och karies var annars något som allmänt diskuterades för 50 år sedan. Då fanns förslag om att tillsätta fluor i dricksvattnet. Men det blev protester, ingen hade bett om denna allmänmedicinering. Medborgarna har trots det ett gott bett utan proteser.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Korsør, Lilleøbakken

N 55.3341 – E 11.1439


Korsør, Lærkevej

N 55.3401 – E 11.1378

Sorø

Dianalund, Elmevej (hospital)

N 55.5261 – E 11.5066


Sorø, Pedersborg, Lervej

N 55.4592 – E 11.5494


Sorø, Stationspladsen (railway)

N 55.4191 – E 11.5680

Stevns

Store Heddinge, Ved Munkevænget/Munkegade

N 55.3105 – E 12.3929

Läs om vattentornet – Ebers vattentorn – Cirkulation nr 8/2019.

Medeltida stadsmurar begränsade, skyddade och markerade sina städer, men här fanns även porttorn på strategiska ställen för in- och utpassage. Under senare sekler har mycket av detta rivits när städerna har expanderat. Porttornen har dock i vissa fall återkommit, när arkitekter har försökt formmässigt passa in nya vattentorn i en äldre stadsform.

I Store Heddinge på Själland i Danmark har arkitekten G B Hagen ritat ett 18 m högt vattentorn som ett porttorn. Det byggdes 1911 med kritsten från det närbelägna Stevns klint och har inslag av röda tegelstenar samt med ett stadsvapen på fasaden.

Ladda ner Cirkulations version som en pdf-fil.


Rødvig, Rødvig Station

N 55.2556 – E 12.3785

Vordingborg

Vordingborg, Hammerichsvej

N 55.0112 – E 11.9216


Ørslev, Ørslevvej

N 55.0440 – E 11.9761


Mern, Skolemarksvej

N 55.0462 – E 12.0591


Præstø, Klosternakken

N 55.1240 – E 12.0486


Stege, Thorsvangs Alle

N 54.9780 – E 12.2732

Från boken:
Svend Børge Karlsen: “Kondensen. A/S Den danske mælkekondenseringsfabrik 1907-1974.”
Nakskov Lokalhistorisk Arkiv 2003.

Fabrikens vandtårn var oprindelig – som her [bilden nedan] – en del av skorstenen, så dampens och røgens varme kunne udnyttes till forvarmning af vandet, før den blev ledt videre gennem skorsten, der fortsatte op gennem vandbeholderen. Senere blev den øverste del av skorstenen revet ned og erstattet af af en ny skorsten bygget bagved. (Foto i “nordisk mejeri-tidskrift” 1967).


Klintholm Havn, Ålehuset

N 54.9539 – E 12.4667

Kære Eber Ohlsson

Tårnet blev bygget i 1955 i forbindelse med at min bedstefar, Anker Larsen, min farbror Hans William Larsen og min far Kaj Larsen, som alle var bundgarnsfiskere med fokus på fiskeri af blankål om efteråret, valgte at få bygget Ålehuset som indeholdt 36 bassiner, hvor ålene kunne svømme rundt, inden de blev solgt.

Vi solgte bl.a. ål til Sverige og Tyskland. Vandet som blev brugt til ålene var en blanding af vand fra den nærliggende mose, vand fra undergrunden (via en boring) samt vand fra havnen.

De tre slags vand blev efter iltning blandet i vandtårnet og derefter ned i bassinerne. Efter en del år stoppede de med at bruge mosevand, da ålene fik en bismag, hvorefter de fortsatte med at bruge salt/havvand og vand fra boringen.

Mine fætre, Bjarne og Flemming Larsen, har også været bundgarnsfiskere og ålefiskere, men er stoppet fra 1.1.2016, hvorfor ålehuset og vandtårnet forhåbentlig vil blive omdannet til et lille museum for et erhverv, der snart er uddødt i Dk.

Med venlig hilsen
Susanne Larsen
Ankerhus, Kl.Hv.

2016-05-29