Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 155 (1999-06-18)

av Eber Ohlsson


Solen sken och det vertikala vattnet höll sig borta. Nu skulle vi se hur det vatten som horisontellt kommer till Malmö behandlas. Sydvattens mjukare sätt. Det var med andra ord dags att inviga den nya stora avhärdningsanläggningen i Vomb, som kostat 150 miljoner kronor att bygga.

Sydvattens VD Örjan Cronström och Sydvattens styrelseordförande Emmanuel Morfiadakis hälsade den stora skaran gäster välkomna. I ord och bild beskrevs både Sydvattens och Vombverkets historia samt skälet till att vattnet från Vomb numera avhärdas.

En del av bakgrunden till detta kan man för övrigt läsa i äldre nummer av Vattenstänk. I första hand Vattenstänk nr 138 och 139.

Sydvattens egna ord lyder: ”Vombverkets vatten är hårt, som vattnet är på de flesta håll i Skåne. Det vill säga, det är rikt på kalk. Ett vattens hårdhet mäts i ’tyska hårdhetsgrader’ och dricksvattnet från Vombverket har hitintills hållit mellan 11 och 13 hårdhetsgrader.

Det har exempelvis medfört att ungefär 10 ton koppar årligen lösts ut från rörledningarna i Malmös fastigheter och hamnat i slammet från avloppsverken. Nu sänks efterhand vattnets hårdhet till ca 7 tyska hårdhetsgrader, något som alltså både miljö och hushåll tjänar på.

Slammet från avloppsverken kan även i fortsättningen spridas på åkrarna och ingå i det naturliga kretsloppet.”

På VA-verkets sajt kan man följa utvecklingen till ett mjukare vatten.

Bilderna nedan är från invigningsarrangemanget, som var ett mycket vackert vatten- och ljusspel.

Landshövding Bengt Holgersson startade invigningsarrangemangets ljus- och vattenspel.
Jaques Werup och Sinfonietta Syd framförde verket Provinsens Ljus.

Gamla medarbetare på en ny anläggning

Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 155 (1999-06-18)

Eber Ohlsson


När Vombverkets nya avhärdningsanläggning in­vigdes i den 16 juni fanns två medarbetare från den tiden när Vatten- och avloppsverken satt i kv Ledebur. Både Örjan Cronström, VD på Sydvatten och Göran Lundström, chefskontrollant för anläggningsarbetet tillhörde dåvarande driftavdelningen, som ansvarade för alla produktionsanläggningarna inklusive Vomb, minns en annan driftare.

En glad och stolt Örjan Cronström framför den nya anläggningen.
Göran Lundström guidar i Vomb.