Publicerad i personalbladet Vattenstänk 26 (1993-10-14)

Eber Ohlsson


I ovanstående diagram kan vi se att vissa åldersgrupper är mer dominanta än andra grupper. Åldersstrukturen bland män är mycket ojämn. I särklass störst är gruppen män i åldern 45-49 år, den utgör 25 % av alla män på VA-verket. Näst störst är gruppen 50-54 år.

På kvinnosidan är åldersstrukturen jämnare, med den största gruppen i åldern 25-29 år. Det är också den enda åldersgruppen där det finns fler kvinnor än män. En sådan ojämn åldersstruktur kan i framtiden bli ett problem för VA-verket.

VA-verket och medarbetarna blir äldre. Detta konstaterar en blivande pensionär.


När är vi födda?

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 82 (1996-04-19)

Eber Ohlsson


Vidstående diagram visar hur många av VA-verkets med­arbetare som är födda ett visst år. Status avser den 1 juni 1996. Den yngste fyller 27 år i år. Detta återspeglar inte bara längre utbildningstid utan även rekryteringläget. I äldre tid fanns kontorselever etc i åldersintervallet ner till 15 år.

Som synes är den största åldersgruppen de som är födda år 1946. I år fyller dessa 50 år. Om alla dessa skulle uppvaktas blir det mycket firande för medarbetarna konstaterar en 46:a.