Publicerad i personalbladet Vattenstänk 18 (1993-04-06).

av Georg Sjöholm


Det händer att våra kunder inte betalar sina räkningar. I Malmö har vi ca 23.000 vattenabonnenter. Under 1991 betalades inte ca 570.000 kronor och under första halvan av 1992 förlorade vi ca 450.000 kronor.

Att betalning inte sker beror i Malmö till helt övervägande del på konkurser eller obestånd. Hantering av VA-räkningar sker på Malmö Energi AB.

Det innebär att de även skickar påminnelser och krav. Kommer inga pengar in är de snabba att stänga av strömmen vilket innebär att hela räkningen normalt betalas om pengar finnes. Det vill säga kunderna skiljer ej ut el-delen på räkningen från VA-delen.

Vi behöver således mycket sällan ta till den metod vi kan använda mot tredskande kunder nämligen att åka ut och stänga servisventilen för att efter några timmar åter åka ut och öppna igen. Sistnämnda gör vi för att sanitär olägenhet ej skall uppstå.

För öppnandet och stängandet äger vi själva rätt att ta betalt enligt brukningstaxan och blotta informationen om detta till kunden har hitintills räckt för att betalning ska ske.

Istället för att stänga och öppna servisventiler har en del kommuner med gott resultat prövat att montera in strypbrickor.

Detta innebär att det kan ta ett par minuter att fylla kaffekannan och att det blir hopplöst att t ex duscha. Sanitär olägenhet anses ej uppstå men för kunden blir situationen snabbt ohållbar. För närvarande är det dock ingen metod som är aktuell för Malmö.

Med strypbricka tar det tid att släcka törsten – även för ett kommunalråd.