Originalpublicering 2006-05-12.

av Eber Ohlsson


Gustav Adolfs torg i Malmö omdanades på 1990-talet, och fick då bland annat ny stenbeläggning. Omgörningen av torget kom inte bara att omfatta det som är allmän platsmark, utan också markytor som av allmänheten upplevs som en del av torget, men som är tomtmark.

En sådan privat yta är marken framför den indragna bottenvåningen på Sparbankshuset, där de önskade att även denna mark skulle omfattas av omdaningen och därför bad gatukontoret om att ge förslag på hur denna markbit skulle utformas.

Vid en lunch med gatukontorets medarbetare berättade den projektör som fått projektuppdraget om sparbankens planer. Skribenten visste att det fanns två bankomater på denna mark kände samtidigt till att en Karlskronafirma saluförde däxellock som föreställde gamla 5-öresmynt.

Skribentens förslag till projektören var därför att det skulle placeras sådana däxellock framför bankomaterna. Det borde vara festligt att stå på en 5-öring och ta ut pengar från bankomaten.

Projektören fick klartecken från sparbanken, och därför kan man idag finna dessa däxellock framför två av bankomaterna.

Den tredje bankomaten är hitflyttad senare, och saknar därför 5-öringen. Skulle någon lyfta på dessa däxellock, kommer vederbörande att finna att det inte finns någon brunn därunder, utan endast sand.


Efterskrift (2009-01-22)
Sedan ovanstående artikel publicerades 060512, har banken både bytt namn och flyttat till sidogatan Stadt Hamburgsgatan. Flytten har också medfört att bankomaterna mot Gustav Adolfs torg har fått en ny adress, samt att 5-öres­däxellocken har tagits bort. Dessvärre utan att ha fått en ny plats framför de flyttade bankomaterna.