Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk & Vattenstänk nr 3/1978

Eber Ohlsson


Nutida [2006] kommentar till vad som hände 1978.

Kommunledningen hade bestämt att stadens förvaltningar skulle delta på den 1978 60-årsjubilerande Skånemässan. De ursprungliga intentionerna från kommunledningen var att varje förvaltning, under sin dag skulle informera mässbesökarna i kommunens del av mässhallen.

Ansvarig för VA-verkets deltagande blev skribenten, som bildade en arbetsgrupp med deltagande av också Lennart Jonson och Leif Linde.

VA-verkets mässengagemang kom att bestå av tre programpunkter. Den stora programpunkten var en vattenshow, som det går att läsa om på en annan sida. Vidare fanns det en bildpresentation av VA-medarbetare.

Den programpunkt som kräv­de minst arbete, dricksvattenfontänen, blev nog den mest uppskattade. Här lyckades VA-verket, i motsats till de andra förvaltningarna, både delta och få uppmärksamhet hela mässveckan. Skälet till detta var att vi inte frågade om lov, utan tog oss friheten att under hela mässtiden erbjuda mässbesökarna friskt kallt vatten från vår dricksvattenkylare.

Under mässan föddes tanken att locka, vid denna tid kända personer, till drickvattenkylaren och fotografera dem där (motljuset skapade dock svåra fotobetingelser).

Senare kom även tanken att presentera dem i ett fotocollage i personaltidningen Asfaltblänk & Vattenstänk. Då fick de bilder som utvaldes dagsaktuella texter, som visserligen var fejkade, men som hade kunnat vara fotoobjektens egna.

Texterna anknöt till det arbete/­uppdrag personerna var kända för. Exempelvis gjorde Lasse Holmquist då ett tv-program som hette “Oss emellan”, och Radio Malmöhus körde med “Vi gör det tillsammans”.

Idé, foto och texter stod skribenten för.


Härligt friskt kallt vatten – direkt från egen källa.
Detta erbjöd va-verket mässbesökarna på årets Skånemässa. För detta ändamål hade vi ställt upp en dricksvattenkylare, som vi utan kostnad hade fått låna av Ifö Sanitär AB. Vattenerbjudandet blev populärt – att under de varma mässdagarna gratis få släcka törsten. Några av dem som drack vattnet lyckades vi fotografera. Dessa fällde då i sin tacksamhet något yttrande om vattnet. Vi lyckades inte alltid i mässorlet uppfatta hela meningen. Därför har ibland rekonstruerat vad de kunde ha sagt.