VA-Profilen: Ulf Thysell

Originalpublicering 2017-04-08.

av Eber Ohlsson


© Eber Ohlsson 2017
VA-Profilen Ulf Thysell.

Eskilstuna-Trelleborg
Skåningen Ulf Thysell är faktiskt född i Eskilstuna, år 1974. Hans pappa är från smedstaden medan hans mamma är från Skåne. Efter fem år i Sörmland bar färden söderut till Skåne och Trelleborg, där hans pappa efter en tid kom att bli chef för VA-förvaltningen i rikets sydligaste stad.

Bortsett från den första tiden i Skåne, så var det inte i centralorten Trelleborg som uppväxten skedde, utan på Söderslätt, närmare bestämt på en fyrlängad gård i Klörup, där åkern var utarrenderad.

Denna by ligger vid Landsvägen med stort L, fast på norra sidan av vägen som enligt lokalpatrioter delar riket i två likvärdiga hälfter. Här i Klörup, där Ulf växte upp med sina syskon, en lillasyster och en lillebror, förvärvade Ulf sin kärlek till den mindre skånska orten.

Skolgång
Före flytten hade alla sagt att det inte finns snö i Skåne, men när han 1979 kom till Skåne, var som många minns, detta år ett av de stora snöstormsåren, där det behövdes bandvagnar för att komma fram. Ulf förvärvade också kunskapen att i Skåne snöar det ofta horisontellt, samt att vinden kan packa snö och jord, så att det tidvis kan vara ogörligt att med bilen forcera snödrivor.

Skolgången skedde först i Västra Alstad, senare i Fru Alstad för att i högstadiet ske i Trelleborg. Ulf berättar att han tidigt nog egentligen behövde glasögon, men då det som barn inte är tufft att bära glasögon, lärde han sig syntesttavlans nedersta rad utantill, och klarade därför denna test med glans.

När det blev tid för gymnasiestudier, så blev det inte lyceum i Trelleborg utan Ulf ville både läsa teknisk linje och gå en basketskola, varför valet föll på Borgarskolan i Malmö, som hade en basketskola. Ulf hade visserligen spelat fotboll, men då alltid som back. Med Ulfs längd var basket en sport som han trivdes bättre med.

Basket och påvevälsignelse
Det är kanske betecknande för Ulf att han här fick nytta av sin sociala talang, komma till en ny miljö och inte känna någon, men klara sig bra. Basketintresset innebar också att han fick möjlighet att resa mycket, inte minst få göra utlandsresor.

Det var vid ett sådant tillfälle som dåvarande påven (Johannes Paulus II) lade handen på honom och välsignade honom, när han och hans kamrater besökte Rom. Det bör kanske sägas att den polskfödde basketledaren var barndomskamrat med påven.

Sopåkare och högskola
Allt är inte bara skola och sport. Det är inte oävet att även få en inkomst. Därför blev han på somrarna sopåkare i Trelleborg.

Arbetet vid denna tid utfördes på beting, vilket innebar att den arbetsbelastning tidsstudierna hade beräknat, kraftigt överskreds då många fler säckar lastades på kärran och arbetet därmed kunde sluta mycket tidigare på dagen.

Ulf fick bra betyg i gymnasiet, och när skulle han bestämma sig för vilken utbildning på högskolan han skulle ägna sig åt, valde han Väg- och Vatten.

Det hade funnits tankar på Arkitektur och Datorer, men då den valda linjen gick att förena med basketspel, så blev det Väg- och Vatten. Något han inte har ångrat.

Sommarjobb
Det första sommarjobbet under studietiden i Lund skedde på Bulltofta vattenverk i Malmö. Det blev gräsklippning och att rensa bassänger.

Men han fick även vara med och göra de stora träskyltarna som maskinmästaren Kaj Levin hade bestämt, och som en tid fanns på detta vattenverk i Malmö. Ulf minns med glädje tiden på Bulltofta.

Dagvatten och mikrotunnel
Någon sommar senare fick Ulf arbete hos Lars-Erik Widarsson på VA-verket Malmös kontor. Ett av de första jobben var att räkna på det som senare blev dagvattenhanteringen på Augustenborg, ett jobb som också resulterade i en rapport.

Även högskolans examensarbete var ett Malmöarbete – en mikrotunnel i Djupadal i Malmö. När examensarbetet var klart, blev det fortsatt arbete hos Peter Stahre på VA-verket Malmö.

Ett av de arbeten Ulf minns var när han tillsammans med några andra medarbetare tog fram VA-strukturen för Hyllie. Ett alternativ var att följa den struktur som Citytunneln bildande, en naturlig struktur och lättare att hantera VA-mässigt, men det blev i stället en tät rutnätsstad, såsom Hyllie ser ut idag.

Chef
Karriärmässigt blev Ulf så småningom enhetschef och till sist avdelningschef på VA Syd, en organisation bildad när VA-verksamheterna i Malmö och Lund gick samman.

NSVA
Ulf engagerade sig även externt i branschen, bland annat i olika kommittéer på Svenskt Vatten, samt var med på möten och höll föredrag. Detta gjorde att han blev känd i många VA-kretsar, vilket knappast var någon nackdel för honom.

© NSVA
Ulf Thysell.

Det var troligen också därför han blev uppmanad att söka tjänsten som chef för det nybildade Nordvästra Skånes VA AB. Något han gjorde, och där han efter intervjuer fick tjänsten.

Det var ett djärvt beslut av nordvästskåningarna att till verkställande direktör välja en så ung avdelningschef från en annan organisation. Men det blev, med facit i hand, ett lyckat beslut, vilket inte förvånar oss som känner Ulf.

Ledningsfilosofi
Ulf har en ledningsfilosofi, som skribenten gillar. Vara sparsam med resurserna, inte låta organisationen svälla och ge medarbetarna stor frihet. Det skall vara kul att gå till jobbet. Sist men inte minst: NSVA skall vara kända för att göra saker – inte bara utreda.

Efter att en tid ha bott i Lund, köpte Ulf och hans fru Lotta ett stort hus i Hurva. Ulf som i sin barndom bodde vid Landsvägen bor nu vid Riksvägen. Lotta är disputerad teknisk akustiker. Ulf och Lotta har två flickor, som kanske liksom Ulf får kärlek till den mindre skånska orten.