Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 152 (1999-04-20)

Eber Ohlsson


Det är omrörning på gång på Sjölundaverket. I rötkamrarna. Omrörningen har hittills skett genom gasinblåsning, men nu skall man även installera mekaniska omrörare.

Vid avloppsrening får vi ett mycket bra renat avloppsvatten, men även en annan produkt, slam. Slammet måste behandlas för att kunna fullborda kretsloppet. Eftersom slammet består av mycket vatten, koncentreras slammet och hamnar därefter i rötkamrarna.

Rötning är en process att bryta ner det organiska materialet under anaeroba (syrefria) förhållanden. Sjölunda har fyra rötkammare som är serie-/parallellkopplade. Det innebär att två rötkammare arbetar i par, därav det karakteristiska byggnadskomplexet.

Rötningen sker först i den ena kammaren, för att sedan pumpas över i andra kam­maren och slutföra rötningsprocessen. På Sjölunda är den genomsnittliga uppehållstiden i en kammare ca 17 dagar, vilket innebär att den totala uppehållstiden är ca 34 dygn.

Vid rötningen bildas bland annat energirik metangas. Denna används för närvarande i gasmotorer som ger ett bra tillskott till Sjölundas elbehov.

För att få en god process i rötkamrarna sker en omrörning i slammet. Hittills har detta skett genom att en del av den gas som producerats, blåsts in i botten genom perforerade rör.

Nu skall denna metod kompletteras med mekaniska omrörare. I detta arbete att installera mekaniska omrörare har det första momentet bestått i att tömma rötkammare J1, vilken har en volym på 2 250 m³.

Detta arbete har tagit mer än tre veckor, eftersom slammet måste pumpas över i den andra kammaren J2 i lagom mängd, eftersom rötningen fortgår i J2.

Det är också mycket viktigt att arbetet i rötkamrarna sker med största försiktighet, eftersom det är mycket explosiva gaser som utvecklas i slammet. Om olyckan är framme kan taket vara en mycket upplyftande arbetsplats.

Arbetet med J1 kommer att bli klart före april månads slut, och sedan kommer en utvärdering av hur de mekaniska omrörarna fungerar innan motsvarande arbete med J2 börjar.

Rötkammare J1 och J2 på Sjölundaverket.