Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk och Vattenstänk 3/1990

Eber Ohlsson


Den 21 augusti [1990] räddades Malmös sista B-brandpostdäxel åt den museala världen. Denna unika däxel låg i Altonagatan, en liten anspråklös gata i Gamla Staden mellan Stora Nygatan och Södra Promenaden. Inskriptionen i däxellocket är BRANDKRAN MALMÖ.

Framför BRANDKRAN MALMÖ ses fr v: Evert Sjögren, Jan-Olle Johansson och Jan Svensson.

Malmö har i dagsläget 4 961 brandposter. Endast 1 (en) är en B-brandpost, alla övriga är A-brandposter. Dessa däxellock har som inskription antingen ett V, vilket torde betyda Vatten eller om brandpost­däxellocket är av äldre modell MW, vilket troligen bör tolkas Malmö Wattenverk. Ordet Brandkran men med stavningen BRANDKRAAN återfinnes däremot på ofta på hydrantdäxellocken i Nederländerna.

Det solitära brandpostdäxellocket låg alltså i Altonagatan, en gata med den egensinninga Malmöitiska betoningen Altona, mot det gängse uttalet på den gamla holsteinska staden vid Elbe, Altona.

© Eber Ohlsson 1986