Ebers vattentorn 2003

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2003

Biofilm i en vattenreservoar anses som något negativt, en förorening. I Neunkirchen i tyska Saarland är biofilm däremot något positivt, eftersom man i det nedlagda järnverkets kylvattentorn har inrett fyra biosalonger. Det 41 meter höga tornet med en största diameter på 14 meter, rymde 2 200 m3 vatten när det stod klart 1936.

Vattentornet blev byggnadsminne 1985, och efter om- och tillbyggnad 1996 finns här nu motionscenter, pub, bistro, café och ett brauhaus med ölsorterna Turm Gold och Turm Black. Men också multibiografen Cinetower, som kanske någon gång kör en urvattnad filmstory.

Publicerad 2003-02-12

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/2003.

Se även: Wassertürme: Saarland > Neunkirchen


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2003

Med en totalhöjd på 67 m räknas vattentornet i Wiens stadsdel Favoriten till ett Europas högsta, högt med tanke på att det endast är 33 m upp till vattenspegeln. Tornet, byggt 1898/99, har getts en gestaltning värdig paradgatorna inne i Wien. Under takets glaserade tegel i fem kulörer leder en 203 meter lång spiralramp upp till två reservoarer på 1 050 m³ respektive 203 m³.

När Wien 1910 fick en ny vattenledning från bergen, minskade tornets betydelse och avställdes slutligen 1956. För några år sedan renoverades det grundligt och är nu byggnadsminne och ibland öppet för konstutställningar.

Publicerad 2003-03-19

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 2/2003.

Se även: Wassertürme: Wien > Favoriten


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2003

Jorden roterar. Ett fenomen som ibland man kan se vid vattentornet i Euraåminne/Eurajoki i västra Finland. I tornets utkragade kant är en 40 meter lång och 110 kg tung pendel fäst. När pendeln sätts i rörelse, kommer den enligt tröghetslagen att fortsätta pendla i samma riktning.

Jordens rotation medför dock att pendeln till synes ändrar riktning. Eftersom pendeln är lång, tar det tid innan den stannar, vilket gör det lättare att se rörelseförändringen. Ett experiment som kallas Foucaults pendel, och som normalt sker inomhus. I den finska skogens ly sker dock detta utomhus. Till och från.

Publicerad 2003-04-30

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/2003.

Se även: Vattentorn: Satakunta > Euraåminne/Eurajoki


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2003

Det nya vattentornet i Hannovers norra stadsdel Vahrenwald hade Europas största vattentornsreservoar när det stod klart det 1911. Den nitade Intze-konstruktionen rymde 4 100 m³ vatten, och vilande på 140 stålpelare. Den totala tornhöjden ovan mark, för det av arkitekt Schaedtler ritade niedersachsiska tornet, var 62 m. Fasaden var grovhuggen blågrön kalksandsten, med en manshög hannoversk vapensköld ovanför dörren.

Tornet blev som många andra tyska vattentorn både bombskadat och reparerat. Det avställdes till sist 1963, men äras nu med en egen spårvägshållplats – “Wasserturm”.

Publicerad 2003-06-04

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 4/2003.

Se även: Wassertürme: Niedersachsen > Hannover


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2003

Ett eklektiskt vattentorn står på området De Esch i Rotterdam, Nederländerna. Med detta menas att arkitekturen består av olika stilar. För det här tornet, ritat av direktören för byggnadskontoret C. B. van der Tak, är det närmast romansk stil, nyrenässans men även österländskt som är gällande.

I det 44 meter höga tornet, som står vid floden Nieuwe Maas, fanns när det stod klart 1873 en reservoar på 1 500 m³ och därunder maskinistbostäder. Det är därmed ett av Nederländernas äldsta och största vattentorn. Det är nu byggnadsminneförklarat, och ombyggt till kontor med adress Watertorenweg.

Publicerad 2003-09-03

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 5/2003.

Se även: Watertorens: Zuid-Holland > Rotterdam


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2003

Stålprofilleverantörernas önskekund är upplevelsen när man ser vattentornet i Batavia, New York State, USA. På ett för landet sedvanligt sätt har här stål använts som konstruktionsmaterial för vattentorn, även om inte alla stålvattentorn nyttjar stålprofiler för den bärande delen.

Det är ett av stadens två vattentorn, av va-verket officiellt angett som liggande bakom Ponderosa Steak House, som försörjer staden med ett tryck på 27-36 m vp. Staden på ca 16 000 invånare ligger 5 mil öster om Buffalo, och är namngivet efter ett germanskt folk vid Rhendeltat (bataver) i nuvarande Holland.

Publicerad 2003-10-08

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 6/2003.

Se även: Water Towers: New York > Batavia


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2003

En vattentornsbyggnad med fordom bra tryck ligger i Paris norra förort Bobigny. Här byggde den gamla tidningen L’Illustration på 1930-talet ett låghus för tryckeriet och ett höghus för redaktionen. Höghuset fick överst en stor vattenreservoar med tornklockor. Arkitekt blev ovanligt nog tidningens egen generalsekreterare Louis Baschet.

Då tidningen anklagades för samarbete med tyskarna under kriget, stängdes den 1945, varefter ett transportföretag tog över. Den tidlösa byggnaden har i några år stått tom med bristande skötsel, men renoveras nu för att hysa ett Parisuniversitet.

Publicerad 2003-11-12

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 7/2003.

Se även: Château d’eau: Département 93 > Bobigny


Ebers vattentorn i Cirkulation 8/2003

Utstansningen “G.V.” på vindflöjeln på vattentornet i danska Glostrup, är en stolt markering att förortskommunen väster om Köpenhamn är ett modernt samhälle med eget vattenverk. Det 33 m höga vattentornet i tegel, med en reservoar på 110 m³, byggdes 1905 i romansk stil under jugendstilens glansperiod, efter ritningar och beräkningar av ingenjör August Fensmark.

Tornet var i bruk fram till 1963, då det ersattes av ett nytt och större vattentorn. Förslaget att riva vattentornet och anlägga en bensinstation gick om intet, så idag vårdas det gamla vattentornet som Glostrups kännetecken.

Publicerad 2003-12-17

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 8/2003.

Se även: Vandtårne: Region Huvudstaden > Glostrup


<<< Föregående år (2002)

Följande år (2004) >>>