Chattanooga choo choo

Utanför akvariet i Chattanooga finns noter och text till Chatanooga choo choo mellan rälerna.

Pardon me, boy Is that the Chattanooga choo choo?
Track twenty-nine
Boy, you can gimme a shine
I can afford
To board a Chattanooga choo choo
I’ve got my fare
And just a trifle to spare

You leave the Pennsylvania Station
’bout a quarter to four
Read a magazine and then
you’re in Baltimore
Dinner in the diner
Nothing could be finer
Than to have your ham an’ eggs
in Carolina
When you hear the whistle blowin’
eight to the bar
Then you know that Tennessee
is not very far
Shovel all the coal in
Gotta keep it rollin’
Woo, woo, Chattanooga there you are

There’s gonna be
A certain party at the station
Satin and lace
I used to call “funny face”
She’s gonna cry
Until I tell her that I’ll never roam
So Chattanooga choo choo
Won’t you choo-choo me home?
Chattanooga choo choo
Won’t you choo-choo me home?


Skånska Jernbanekapellet

Citytunnelinvigningen – Malmö C lördagen den 4 december 2010.

Skånska Jernbanekapellet började musiktimmen på Malmö C med den italienska “Funiculì, funiculà” skriven av Luigi Denza, ett musikstycke om en bergbana på Vesuvius.

Kapellet fort­satte därefter med musik av Håkan Carlsson, medlem av orkestern och rektor för Kulturskolan i Lund. Först hans verk “På Stehags station”, och därefter uruppförandet av hans senaste komposition “Citytunneln”, skriven dagen till ära, och bestående av tre delar, Malmö C, Triangeln och Hyllie.

Sedan spelade kapellet Håkan Carlssons musiksvit “J 1393”, en svit (1-6) komponerad till ett järnvägsevenemang i Brösarp, där J 1393 är litterat för ett ånglok som bland annat gått som badtåg på sträckan Malmö-Falsterbo.

Därefter återkom sviten “Citytunneln” följd av “Landskrona trådbussvals”, även detta ett verk av Håkan Carlsson. Kapellet avslutade dagens session med Edward Strauss: “Bahn frei”. Musikerna, alla i historisk järnvägsmundering, från rallare till stationsinspektor, var följande i traditionell instrumentordning och från vänster till höger inom stämmorna:

Flöjt: Meta Stigsdotter
Klarinett 1: Stig Bäckström och Arne Frödeby
Klarinett 2: Håkan Olsson (tillika presentatör) och Per Roijer
Esskornett: Fredrik Lundqvist och Rolf Johansson
B-kornett: Henrik Karlsson och Leif Mårtensson
Valthorn: Gunilla Johansson och Ola Wikander
Tenor 1: Simon Karlsson och Sten Forsler
Tenor 2: Bo Fagerström och Lisbeth Saab
Tuba: Tommy Malmqvist och Gunnar Sandin
Slagverk: Håkan Carlsson.

Kapellet har tidigare givit julkonserter på Malmö C, en tradition som kanske kan återkomma. Men det är något som stationsägaren Jernhusen bestämmer.
Eber Ohlsson