Anders Silfverling: Exkursioner.

Anders Silfverlings bidrag till festskriften Kilometervisa enkelspåriga minnestavlor, till Lennart Améen på hans födelsedag 4 juli 1986.


© Anders Silfverling 1984-05-03
3/5 1984. Frankfurt/Oder. Kilometerstolpe 0 mot Polen.
© Anders Silfverling 1986-04-05
5/4 1986. Jubilaren i sitt esse. Kilometerstolpe utanför Helsingborg.
© Anders Silfverling 1986-04-05
5/4 1986. En slipad föreläsare.
“Nej, nej, det har har du missförstått. Det är inte orsakat av vatten.”

<<< Tommy Book: Broder Lennart!

Bengt Widell: 2 gånger Améen. >>>