Förtroendevalda vid årsmötet 2021-09-20 för en tid av ett år.

Styrelsen
Ordförande: Eber Ohlsson     (mejladress)
Sekreterare: Karin Eriksson
Kassör: Anders Horstmark
Ledamot: Ulf Jensen

Revisorer
Stig Sjögren
Bengt Andersson

Valberedning
Göran Lundström (sammankallande)
Göte Sernbo