Originalpublicering 2006-04-14

Eber Ohlsson


En stilla morgonsjö mötte jourens Bo Carlson den 2 april 2006 kl 07.20.

Morgonsol över ett blankt vatten är visserligen vackert, men kanske inte det vi på VA-verket önsk­ar oss allra mest, om det är vi som ofrivilligt har levererat vattnet. 2000 m³ av den varan levererade vi till en sjö, som bildades på söndagsmorgonen den 2 april 2006, när det blev läckage på en 300 mm segjärnsledning i von Lingens väg i Rosengård.

En bidragande orsak till sjöbildningen var att rännstensbrunnar i närheten blev igensatta av papper och löv, som sköljdes med i läckagets vattenflöde.

Larm gick till vår jour, som snabbt var på plats och omgående påbörjade avstängning av det skadade ledningsavsnittet. End­ast ett hundratal hushåll drabb­ades av denna avstängning, och de kunde tillfälligt få vatten genom att brandpoströr upp­satt­es i närheten. Sveriges Radio hjälpte också till med att informera allmänheten.

Grävmaskin och lastbil rekvirerades, gatuavstängningen ordnades och länspumpningen gick igång. Reparation av röret, trycksättning och renspolning, allt klarades av till kvällen.

Det konstaterades att det skadade röret hade en längsgående spricka, vilket även har setts på några andra skadade ledningar av samma typ, lagda i slutet på 1960-talet. Röret skall nu undersökas närmare, för att vi skall kunna få mer kunskap om dessa ledningar, och för att vi skall kunna dra rätt slutsatser om vårt framtida agerande.

En bilist tog sig vatten över huvudet, när han försökte att forcera vattenmassorna. Det var bara att konstatera att det inte var ett amfibiefordon.
Reparationsgänget lokaliserar läckan.
Läckan lokaliserad.
Reparationsarbetet i full gång.
Det skadade segjärnsröret med en tydlig spricka.
Ledningsreparationen gick snabbt, men återställningen verkar att ta tid för Kommunteknik. Efter nio dagar har inte mycket hänt.