Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk och Vattenstänk 3/1990

Eber Ohlsson


Vi använder ordet däxel, men i VAVs* normbestämmelser står beteckningen betäckning. Varför?

Skåne/Stockholm
Den enda förklaringen jag kan finna är geografisk. I Sydsverige används ordet däxel, medan stockholmare använder ordet betäckning. Med den Stockholmsdominans som råder i den nuvarande centralstaten, kommer givetvis deras ord betäckning att göra sig bred på andra och bättre beteckningars bekostnad. Men än lever snapphanarna.

70 år
Trots att det gått 70 år sedan [1990] Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen på sitt årsmöte fredagen den 27 augusti 1920 beslöt angående ”Bestämmelser för tillverkning av däxlar” att förkasta framlagt förslag om att däxel skulle betecknas däxel, och i stället antaga stockholmsförslaget att beteckna en däxel betäckning, använder skåningen ordet däxel.

På mötet kämpade dåvarande VA-chefen i Malmö, Ivar Wendt, för att rätt ord skulle bli antaget. Han antog vid det omtalade mötet att halva befolkningen i Sverige befanns sig inom det språkområde som använde ordet däxel. Han kämpade till synes förgäves. Men som historien visar, skåningen ger sig inte så lätt. Däxel är det normgivande ordet för en skåning.

Europa
Däxel är ett bra ord som visar att Skåne tillhör den europeiska kultursfären. Order är kort och särpräglat. Det är lätt att bilda nya ord av ordet däxel, såsom däxellock och däxelram. Det är därför riktigt att vi även i fortsättningen använder beteckningen däxel och därmed föra vårt kulturarv vidare.

© Eber Ohlsson 1990
Skånsk däxel med en intressant beteckning.

Efterskrift

VAV = Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningen, idag Svenskt Vatten