Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 96 (1996-08-30)

Eber Ohlsson


Reservoaren vid Søndermarken. I fonden ses Frederiksbergs Slot
(Zoologisk Have ligger till vänster om slottet).

Av en tillfällighet kom jag att passera Søndermarken i Frederiksberg (København). I den avställda markreservoaren fanns det en bildutställning inom ramen för Kulturby 96 (jag råkade komma vernissagedagen). Vi citerar ur programmet (och får en dansk läsövning):

“Under jorden overfor Frederiksberg Slot gemmer sig en verden, som har været næsten ukendt.

Her findes et vandreservoir bestående af tre separate bassiner, som kan rumme 16 millioner liter vand. Byggeriet blev påbegyndt i 1856 og stod færdigt tre år senere. Fra Søndermarken var der dengang en smuk udsigt over det opdyrkede agerland och landsbyen Valby.

I begyndelsen blev der anlagt et stort sammenhængende bassin, som ikke var overdækket, men indhegnet af et dekorativt smedejernsgitter og, efter statens ønske, forsynet med springvand til at bryde den gigantiske vandoverflade.

Af hygiejniske grunde overdækkede man i 1889 bassinet. Reservoiret blev delt i tre lige store rum, så eventuel forgiftning ved smitte eller sabotage af vandet kunne begrænses mest muligt.

Hvert rum er 1 440 m² stort og 4 meter dybt med mulighet for en vandstand på 3,7 meter. Efter at have været i brug konstant i mere end 100 år, blev hele reservoiret i 1981 tømt af Brandvæsenet for at dets tilstand kunne undersøges. Det viste sig, at det særprægede vandreservoir skulle kunne holde mindst 100 år endnu.

Væggene i de underjordiske rum er af kraftige granitblokke, mens de mange symmetriske søjler er bygget op af røde mursten og mørtel. Beton­gulvet har en bred rende, bestemt til at tage de sidste rester af vand ved aftapning. Langs væggene ses skrånende sider med midtplacerede sluser, hvor vandet kunne lukkes henholdsvis ind og ud.

Loftets hvælvninger er udført i formstøbt beton – et materiale, hvis egenskaber i de år blev gjort till genstand for mange undersøgelser – ikke blot her, men også på de københavnske søforter og militære fæstningsanlæg på land.”

När man går nere i reservoaren, kan man studera en del vackra stalaktitliknande former, som bildats sedan reservoaren avställdes 1981.


Eftertext 2009-07-08.
I artikeln fanns även information om att utställningen “Non Totem”, en fotografisk installation var öppen 21 augusti-17 september 11.00-17.00, samt att entrén var 20:- DKK. Besöket gjordes onsdagen den 21 augusti 1996. Då skribenten vid denna tid fotograferade med färgdia och ljuset i cisternen var mycket svagt, finns det inga bilder från besöket.