Water Towers: Arizona


Ash Fork, Lewis Avenue (Santa Fe RR) (railway)

N 35.2248 – W 112.4871


Ash Fork, East Frontage Road

N 35.2176 – W 112.4834     N 35.2176 – W 112.4837


Dateland, Frontage Road (Southern Pacific RR) (railway)

N 32.8235 – W 113.4459


Douglas


Eloy, Casa Grande Picacho Highway (industry)

N 32.7301 – W 111.5196


Eloy, East Milligan Road (industry)

N 32.7380 – W 111.5129     N 32.7349 W 111.5117

På bilden ovan kan man se två fåglar sittande under reservoaren, vilket närbilden till vänster också visar. De skulle kanske kunna kallas amerikanska vattentornsfalkar?

Daniel Melchert:
Fåglarna är Red-tailed Hawk, där den ena är av ljus morf och den andra intermediär. Det är den mest spridda rovfågeln i USA, och troligtvis även den mest talrika. USA:s motsvarighet till ormvråk, som är vida spridd och talrik i Europa.


Holbrook, Airport Road

N 34.9323 – W 110.1397


Kingman, Historic Route 66

N 32.1883 – W 114.0513     N 32.1883 – W 114.0514     N 32.1883 – W 114.0515

Målning på vattencistern.

Phoenix, Tempe, East Rio Salado Parkway

N 33.4274 – W 111.9356     N 33.4273 – W 111.9353


Red Rock (Southern Pacific RR) (railway)

N 32.5770 – W 111.3247


Seligman


Salome


Tucson, Randolph Way

N 32.2260 – W 110.9120


Tucson, Interstate 10 – 4th Avenue

N 32.1847 – W 110.9623   N 32.1845 – W 110.9622


Wellton, Main Street (agrarian)

N 32.6770 – W 113.9515


Willcox


Yuma, West 34th Street

N 32.6654 – W 114.6385


Yuma, Onill Street (MCAS)

N 32.6604 – W 114.5853


Yuma, Miller Cir (Cocopah R.V. & Golf Resort)

N 32.7387 – W 114.6927


Yuma, East 16th Street

N 32.6968 – W 114.6089     N 32.6968 – W 114.6093     N 32.6971 – W 114.6093