Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk och Vattenstänk 1/1991.

Eber Ohlsson


Den nya upplagan av broschyren Varudeklaration Vatten har nu kommit från trycket. Den deklarerar, liksom tidigare under den nu snart 20-åriga broschyrens historia, inne­hållet i de båda vattensorter Malmöborna blir serverade hemma.

Här kan till exempel utläsas att Vombvattnet (passerande Bulltofta) har en totalhårdhet Ca+Mg av 12,0° dH och att Grevievattnet har en järnhalt på <0,05 mg/l. Inneruppslaget i den fyrsidiga broschyren beskriver till vilka områden Vombvattnet respektive Grevievattnet distribueras.

Omslagsbild på 1991 års upplaga är den sedan mycket länge avställda regleringskammaren för gamla filter på Bulltofta vattenverk. Regleringskammaren är närmaste granne till laboratoriebyggnaden och är nu ett vackert blickfång för laboratoriepersonalen.

Broschyren Varudeklaration Vatten kan erhållas från VattenLaboratoriet.


Efterskrift (2009-01-10)

Att VA-verket Malmö skulle ha en broschyr Varudeklaration Vatten var en idé skribenten hade 1972. En idé som också konkretiserades samma år, och som skribenten utvecklade under de kommande åren.

När skribenten startade VA-verkets sajt 1998, så var en av de första sidorna på sajten, en elektronisk upplaga av varudeklarationen. Att det var en god sida visas av att VA SYD nu har denna sida på sin sajt.

När det gäller omslagsbilden, den avställda regleringskammaren, så riskerade denna att rivas i slutet av 1970-talet i samband med bygget av den nya laboratoriebyggnaden.

Eftersom skribenten värnade om den fina gamla byggnaden, åkte han efter arbetstid ut till Bulltoftaverket, och ritade av hela byggnaden. Det blev en A1-ritning, där varje tegelsten var tuschad sten för sten.

Idén med göra en ritning av byggnaden var att denna skulle bli omslagsbild på VA-verkets årsberättelse (1977), publikationer där skribenten gjorde omslagen, men även medverkade i dess innehåll.

Om det var omslagsbilden som räddade byggnaden kan kanske inte fastställas, men den gamla regleringskammaren står fortfarande kvar och minner om verkets långa historia.