Gunnar Sandins artiklar i olika järnvägsforum.

Här nedan artiklar som Gunnar Sandin skrev i olika järnvägsforum. De flesta artiklarna är scannade, OCR-behandlade samt redigerade i PageMaker och omgjorda till pdf-filer.

ÖSJ-bladet

Vad ritade Einar Sahlén? (1/1989)

Försummade dimensioner. (4/1989)

Ta tåget till flyget – ett resekåseri. (2/1990)

Nu vänder det! (3/1991)

Ett skånskt badspårsprojekt (4/1993)

Torna och Bara järnvägsbolag (2/1995)

Spår i sydvästra Lund (4/1995)

Vådan av att skriva väl (1/1996)

Betlastningsanordningar. särskilt skånska (4/1996)

Betlastningsanordningar, särskilt skånska – Förhistoria (1/1997)

Baltiska Hållplatsen (1/1998)

Betlastningsanordningar än en gång (3/1998)

X4a – ett intressant misslyckande, del 1 (3/1999)

X4a – ett intressant misslyckande, del 2 (4/1999)

Sockerbolagets mekaniska betlastare (1/2002)

Sydsvenska Banverksplaner (3-4/2002)

Skånsk elektrifiering förr och nu (1/2003)

Claes Adelskölds Arbetsritningar (4/2003)

Expansiv Skånetrafik (1/2005)

Gamla Lund-nytt

Torna och Bara järnvägsbolag (1/1995)

Sydvästra industrispåret i Lund och Källbymölla hållplats (5/1995)

Små spår i Lund (2/1996)

Ett vitgult järnvägsslott (2/1997)

När tåget rundade stadsparken (3/2007)

Tågposten

Sveriges första trådbussprojekt? (2/1984)

Stationer och hållplatser på BLHJ (1/1985)

Skånska Järnvägar

Oxie-Arriebackens järnväg (4/2000)


Se även Sandins stationer


Gunnar Sandin 25 februari 1940 – 31 mars 2012


Vänner till Gunnar har sammanställt en bibliografi över det Gunnar har skrivit och översatt: Gunnar Sandins bibliografi.