Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk och Vattenstänk 1/1991.

av Eber Ohlsson


Under 5 dagar, från den 6 till den 10 mars 1916 kopplades Södervärns vattentorn för första gången in på olika delar av stadens vattenledningsnät.

Vattentrycket ökade därmed från Kirsebergs- och Pildammstornens +31 meter till det nya Södervärnstornets +50 meter. De äldre vattentornen avställdes.

Kirsebergstornet byggdes om till bostäder redan samma år, medan Pildammstornet än i dag står intakt i den form det lämnades 1916.

Det 75-årsjubilerande [1991] Södervärnstornet är därmed det äldsta i bruk varande vattentornet i Malmö, och för­väntas stå så lika potent även i fortsättningen.