Ebers vattentorn – Frankrike

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2023

I den militärpolitiskt viktiga staden Metz i tyska Lothringen byggde tyskarna i början av förra seklet på den gamla Vauban-befästningsmarken en magnifik järnvägsstation med tillhörande vattentorn. Då Metz endast låg 17 km från den franska gränsen präglades staden av militären, där vattentornet skulle klara vattenförsörjningen till både ånglok och militärens hästar vid truppförflyttningarna.

Det 38 meter höga vattentornet, som ritades i nyromansk stil av Kröger i Berlin och som byggdes 1907-08, fick en reservoar på 300 m3. År 1919 blev staden fransk och huvudstad i region Lorraine.

Publicerad 2022-04-19

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/2023.

Se även: Château d’eau: Grand Est: Département 57 > Metz


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2022

För att gruvarbetarfamiljerna skulle kunna tvätta sina arbetskläder byggdes en tvättstuga intill det nya vattentornet i den lilla staden Potigny i franska Normandie. Gruvarbetarna arbetade i den intilliggande 1907 öppnade järnmalmsgruvan Soumont-Saint-Quentin.

Det var en 20 meter djup borra som levererade vattnet till samhället och vattentornet. Överst på tornet, byggt 1912, installerades en vindmölla för vattenpumpningen. Kommunen beslöt 2004, efter det att gruvan lagts ner 1989, att restaurera torn och tvättstuga. Dessa byggnader är nu vackert illuminerade på kvällen.

Publicerad 2022-02-09

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/2022.

Se även:  Château d’eau: Région Normandie > Potigny


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2021

I marknadsföringen aven produkt eller tjänst gäller det att skapa positiva värden och god igenkänning. I det avseendet har varumärket “Den skrattande kon” lyckats. Det var grundaren Leon Bel, som själv ritade den första versionen i början av 1900-talet.

Den version som är mest känd idag är dock illustratören Benjamin Rabiers version från 1924 med den röda kon och de runda ostarna som örhängen. När man råkar passera den relativt anonyma fabriken i Lons-le-Saunier i franska Jura-bergen nära Schweiz och ser varumärket på fabrikens standardvattenton, så förstår man vad som tillverkas här.

Publicerad 2021-03-24

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 2/2021.

Se även:  Château d’eau: Région Bourgogne-Franche-Comté > Lons-le-Saunier


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2020

Charles-Édouard Jeanneret föddes 1887 i den fransktalande delen av Schweiz. Han blev en självlärd arkitekt, som 1916 flyttade till Paris. Året efter fick han i uppdrag av en vän, som ägde slottet Château Chavat invid floden Garonne, att i orten Podensac, 3 mil söder om Bordeaux rita ett vattentorn för slottets vattenförsörjning.

Det blev ett 25 m högt torn, som under reservoaren på 80 m³ fick ett rum med höga franska fönster. Vattentornet avställdes 1940, men står där än idag, nu intill ett större och högre kommunalt vattentorn. Charles-Edouard är mera känd under artistnamnet Le Corbusier.

Publicerad 2020-02-05

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/2020.

Se även: Châteaux d’eau: Région Nouvelle-Aquitaine > Podensac


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2019

När man öppnar sin vattenkran vill man att det vatten som kommer skall ha lagom tryck, inte för högt och inte för lågt. Detta kan kräva ett mer sammansatt vattenledningsnät, om det ligger i en topografi med stor höjdlägesvariation. Ett vanligt sätt att lösa detta är då att skapa flera tryckzoner, och om det finns behov av vattentorn, bygga flera torn.

Det hindrar inte att dessa vattentorn finns på samma plats, även om man inte som i den franska staden Arras förort Saint-Laurent-Blangy, bygger vattentornen ovanpå varandra. Mer normalt är att i samma vattentorn skapa reservoarer på olika höjd.

Publicerad 2019-02-05

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 1/2019.

Se även: Châteaux d’eau: Région Hauts-de-France > Saint-Laurent-Blangy


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2018

Hästar behöver dricka mycket vatten. Det kan diskuteras om det var detta eller för att tillgodose det allmänna samhällsbehovet av vatten som gjorde att man byggde ett vattentorn i staden Luçon, när den franska staten 1910 beslöt att där upprätta ett kavalleriregemente. Tornet, som byggdes 1912-13, ritades av arkitekt J Bardin.

Jugendtornet i armerad betong och med keramiska detaljer rymde 500 m³ vatten. Bristande underhåll efter det att det blev avställt 1961 gjorde att tornet till sist rivningshotades. 1992 räddades det dock och en studie 1996 visade på hur tornet kunde återanvändas.

Publicerad 2018-02-07

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 1/2018.

Se även:  Châteaux d’eau: Région Pays de la Loire > Luçon


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2018

Champagne är en provins i norra Frankrike, men också en dryck som produceras där. Drycken består till största delen av kolsyrat vatten samt alkohol, lite socker och många smakämnen. Men betydligt dyrare än vatten.

I staden Epernay finns champagnefirman Castellane, som 1906 vid sin anläggning byggde ett 66 m högt rikt utsmyckat torn i armerad betong. Ett vattentorn, som samtidigt var en reklamplats för firman, inte minst gentemot den närliggande järnvägen Paris-Strasbourg. Tornarkitekt anses vara Marius Toudoire, som också ritade Gare de Lyon i Paris och det snarlika klocktornet där.

Publicerad 2018-06-07

Ladda ner Cirkulations version av     Ebers vattentorn 4/2018.

Se även:   Châteaux d’eau: Grand Est > Epernay


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2016

I den nordfranska staden Yvetot står ett i ljus färg målat vattentorn i armerad betong, inte olikt många andra franska vattentorn. Detta torn har dessutom ett gräsbevuxet tak och här saknas inte heller den numera nästan obligatoriska antennmasten. Det är annars staden namn som är mest intressant från ett nordiskt perspektiv.

Som många andra ortsnamn i Normandie och för den skull även de brittiska öarna fick de namn under den nordiska erövringen på 800- och 900-talen, det som idag är känt som vikingatid. Namnet Yvetot motsvarar på ren skånska Ivetofta, en ort vid Ivösjön i nordöstra Skåne.

Publicerad 2016-06-08

Read the English version

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 4/2016.

Se även:   Châteaux d’eau: Région Haute-Normandie > Yvetot


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2015

Partikelacceleratorerna hos CERN, som är världens största partikelfysiklaboratorium, ligger i gränsöverskridande cirkulära tunnlar under både Frankrike och Schweiz. Här i närheten av Genève forskas det om materiens minsta beståndsdelar, upptäckter som gett forskare Nobelpris. Det var även här som World Wide Web utvecklades.

Något som också har spridning i hela världen är molekylen H2O. Nästa rakt över de två tunnlarna står ett vattentorn på franska CERN-området, inte många meter från gränsen mot Schweiz och vinodlingarna där. Även tornfotografier kan bli gränsöverskridande.

Publicerad 2015-08-26

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 5/2015.

Se även:   Châteaux d’eau: Saint-Genis-Pouilly (CERN)


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2014

Byn Poziéres i Nordfrankrike låg mitt i ett av första världskrigets stora slag, slaget vid Somme 1916. Här stred Ententen, som bestod av Frankrike och Storbritannien samt dess samvälde. De australiska trupperna, som ingick i Ententen, led svåra förluster här vid byn.

Idag står norr om byn ett vattentorn med fasaden tillägnad australiensarna. Tornet är bemålat med ett viktoriakors, Storbritanniens högsta militära utmärkelse, samt en vallmoblomma, som är symbol för kriget på väst-fronten. Här finns även namn på dekorerade soldater. Dessutom finns här en vägskylt som varnar för koalas.

Publicerad 2014-03-19

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 2/2014.

Se även:   Châteaux d’eau: Département 80 > Pozières


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2012

Vatten anses vara en förutsättning för livets uppkomst. Formen för vattentornet i den franska byn Croix, strax väster om den schweiziska staden Basel, antyder däremot på livets slut. Förklaringen på formen är troligtvis att arkitekten har velat anspela på byns namn, vilket översatt betyder Kors.

Det blir inte mindre anmärkningsvärt av att tornet står intill byns kyrkogård. Vattentornslik eller ej, tornets form är fascinerande även om man inte har en morbid läggning. Ortsnamnsillustrerande vattentorn måste vara mycket ovanliga, om det överhuvudtaget finns några andra sådana torn.

Publicerad 2012-06-07

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 4/2012.

Se även:   Châteaux d’eau: Département 90 > Croix


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2009

Ett grått betongvattentorn utan fönster blev för några år sedan ombyggt till ett flott konferenscenter med turistbyrå, utsiktsplattform och allra överst en roterande panoramarestaurang med plats för 200 gäster. Kunde förändringen bli så mycket större?

Fyrtornet vid Medelhavet, som tornet nu är döpt till, ligger i semesterorten Palavas-les-Flots vid den franska Medelhavskusten, några kilometer söder om staden Montpellier. När det mörknar skiftar belysningen av tornet i spektras alla färger, och då serverar restaurangen nog färgstarka drycker, som inte bara innehåller vatten.

Publicerad 2009-09-02

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 5/2009.

Se även:   Châteaux d’eau: Département 34 > Palavas-les-Flots


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2008

Charles Laganne i den sydfranska staden Toulouse efterlämnade 1822 en stor summa pengar för att möjliggöra distribution av rent, klart och angenämt vatten, där källan var floden Garonne. 1828 fick 60 000 personer nytta av en anläggning med både filter och vattentorn.

I tegelvattentornet fanns i den nedre delen skovelhjul för vattenpumpning och i övre delen reservoarer. Då kapacitetskraven ökade, förlorade tornet 1870 sin ursprungliga funktion, men blev 1943 en historisk byggnad. Idag är vattentornet konstgalleri och fotomuseum, där de gamla pumparna förhöjer attraktionsvärdet.

Publicerad 2008-02-14

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 1/2008.

Se även:   Châteaux d’eau: Département 31 > Toulouse


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2007

Måste ett vattentorn vara vackert? Inte alltid, vilket vattentornet i Carnon-Plage i södra Frankrike bär syn för sägen. Det behöver inte vara vackert, bara det fyller sin funktion – att vara fästpunkt för mobiltelefonanläggningar. Tornet har även fått uppgiften att vara namngivare för busshållplatsen vid tornet – Carnon, Chateau d’eau.

Dessutom har vattentornet, förhoppningsvis, även funktionen att leverera gott dricksvatten till abonnenterna på den av saltbemängda vindar utsatta sandreveln utanför Montpelliers kust, halvvägs mot den stora semesterorten la Grande-Motte.

Publicerad 2007-02-14

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/2007.

Se även: Châteaux d’eau: Département 34 > Carnon-Plage


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2006

Château d’eau, det franska ordet för vattentorn, kallas den berömda anläggning som finns i Montpellier, en stad i södra Frankrike. I vår nomenklatur skulle tornet i stället benämnas markreservoar. Vattenreservoaren, belägen på stadens högsta punkt, ligger nämligen under den med korintiskt kapitäl försedda magnifika hexagonala tempelöverbyggnaden från 1768, ritad av arkitekt Jean Antoine Giral.

Från floden Lez fördes vattnet till reservoaren på en akvedukt, som är 880 m lång och 22 m hög, och är inspirerad av den lite nordligare belägna berömda romerska akvedukten Pont du Gard.

Publicerad 2006-02-08

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/2006.

Se även: Châteaux d’eau: Département 34 > Montpellier


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2005

Var Babels torn ett vattentorn? Det omvända förhållandet var i alla fall arkitekten Christian de Portzamparcs idé, när han ritade på sitt första uppdrag, ett vattentorn i nya området Marne-le-Vallèe, öster om Paris.

Tornet skulle placeras inne i en rondell i Noisiel, och arkitektens lösning blev inte bara ett vattentorn i betong utan också ett omslutande gallerverk, som alluderade till Gustave Dorés kända bibelillustration. Gallerverket skulle täckas av slingrande växter och framkalla illusionen av hängande trädgårdar. Ett vattentorn, byggt 1971, där det gröna är uppåt väggarna.

Publicerad 2005-09-28

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 6/2005.

Se även: Châteaux d’eau: Département 77 > Noisiel


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2004

Möss finns ofta i människans närhet, vattenkulturen inte undantagen. Tre mil öster om Paris finns sedan ca 10 år tillbaka ett litet Amerika – Euro Disneyland, med ett Musse Pigg-inspirerat vattentorn. Ett torn som går att fotografera utifrån, i motsatts till dess kollega i Anaheim vid Los Angeles.

Tornarkitekt i en vidare bemärkelse får nog anses vara Walt Disney. Vattentornets centrala betydelse bevisas av att i nöjesparkens emblem finns två likställda symboler – Törnrosaslottet och Vattentornet. Vattentornsvarianten av Mickey Mouse är nog den variant, som inte får vatten i öronen.

Publicerad 2004-09-29

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 6/2004.

Se även: Château d’eau: Département 77 > Val d’Europe


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2003

En vattentornsbyggnad med fordom bra tryck ligger i Paris norra förort Bobigny. Här byggde den gamla tidningen L’Illustration på 1930-talet ett låghus för tryckeriet och ett höghus för redaktionen. Höghuset fick överst en stor vattenreservoar med tornklockor. Arkitekt blev ovanligt nog tidningens egen generalsekreterare Louis Baschet.

Då tidningen anklagades för samarbete med tyskarna under kriget, stängdes den 1945, varefter ett transportföretag tog över. Den tidlösa byggnaden har i några år stått tom med bristande skötsel, men renoveras nu för att hysa ett Parisuniversitet.

Publicerad 2003-11-12

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 7/2003.

Se även: Château d’eau: Département 93 > Bobigny


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2002

En av den armerade betongens pionjärer, François Hennebique byggde år 1904 ett hus till sig själv i Bourg-la-Reine, en mondän förstad söder om Paris. Detta spännande hus är ett bra exempel på hur man använder betongen i en monolitisk konstruktion, ett område där Hennebique var en föregångsman.

I huset har han nyttjat många av betongens avancerade uttrycksmedel, vilket tillsammans med det gedigna arbetet gjort att huset fortfarande upplevs som modernt.

Ett av byggelementen, kronan på verket, är det minaretliknande 40 meter höga tornet, som halvvägs upp har en vattenreservoar rymmande 25 m³. Med detta vattentorn har Hennebique byggt ett den armerade betongens utropstecken.

Publicerad 2002-04-24

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/2002.

Se även: Château d’eau: Département 92 > Bourg-la-Reine


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/1999

1 500 m³ vatten, uppdelat på tre lika stora reservoarer, rymmer vattentornet i Hérouville-Saint-Clair, en stor och modern förstad till Caen i franska Normandie. Stålvattentornet från 1963 känns formmässigt som en reminiscens av skribentens glasspinnar på 1950-talet, eller kanske de modernistiska golvlamporna från samma tidsperiod, men tornet sätter onekligen både prägel på och lyser upp förorten.

Firman SIDL har konstruerat det 52 meter höga tornet med reservoarer som har en höjd på 21 meter och en diameter på 6,5 meter. Tillverkningen har skett i Delattre-Leviviers verkstäder i nordfranska Valenciennes.

Med tanke på vattentekniska fundamenta i den växande förorten i Normandie, skulle konstruktören kanske i ljuset av efterkrigstidens byggande ha gjort reservoarvolymen något större och erhållit de minnesvärda kubikmetrarna 1944.

Publicerad 1999-08-25

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 5/1999.

Se även: Château d’eau: Département 14 > Hérouville-Saint-Clair


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/1999

© Eber Ohlsson 1994

Kan vattentorn skapa patriotiska känslor? Ja, i Schlettstadt i Elsaß. Det 50 meter höga vattentornet i denna stad byggdes 1905 och hade som förebild vattentornet i den nederländska staden Deventer. Högst upp, ovanför vattenreservoaren på 500 m³, satt den tyska örnen och ruvade. Tyskarnas förlust i första världskriget medförde att Elsaß övergick i fransk besittning och stadens namn ändrades till Sélestat och Elsaß blev Alsace.

Även vattentornet blev delaktigt i denna förändring. Den tyska örnen ersattes med den galliska tuppen. Dock bara fram till 1940, då tuppen fick stiga ner från högsta pinnen. När kriget var slut tyckte stadsborna att det fick vara nog, nu skulle endast fria fåglar få finnas på taket.

Det intressanta är att dessa patriotiska tvister endast bedrevs på vattensfärens högsta höjder. I sedvanlig ordning glömdes däxellocken bort. Därför kunde man åtminstone för några år sedan utanför vattentornet finna ett däxellock med inskriptionen ”Hydrant – Wasserwerk Schlettstadt”. Det skulle nog inte skada om nationalisterna ibland slog ned blicken.

Publicerad 1999-06-09

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 4/1999.

Se även: Château d’eau: Département 67 > Sélestat


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/1998

Ett postmodernistiskt vattentorn. Detta franska standardvattentorn i den lilla orten Belleville, en mil norr Nancy i östra Frankrike, är fyllt med postala kännetecken. Varken adressat, avsändare eller frimärke saknas. Eftersom det är frankerat för 9 franc och 20 centimes, skall det nog räknas som paket. Vi får dock hoppas för Belleville-medborgarnas bästa, att vattentornet är underfrankerat.

Publicerad 1998-06-10

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 4/1998.

Se även: Château d’eau: Département 54 > Belleville