Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk & Vattenstänk nr 4/1980.

av Eber Ohlsson


Sege å, uppströms Valdemarsro.

I gamla tider, närmare bestämt från 1879, tog VA-verket råvatten från Sege å. Lite uppströms Valdemarsro avstyckades lite mark, ca 10 x 10 meter, för vattenintaget. Denna råvattenkälla räckte inte till när vattenförbrukningen i slutet av 1800-talet ökade kraftigt.

Från 1901 fick därför Malmö sitt vatten från Alnarpsströmmen, en källa som gav mycket vatten. Den gamla intagsplatsen vid Sege å slopades, förföll och glömdes bort.

Men helt bortglömd är den inte, för någonstans i myndigheternas handlingar är VA-verket upptaget som förvaltare av den lilla markbiten. VA-verket får fortfarande då och då förfrågningar. Nu är det bara att hoppas att äntligen efter 79 år, fastighetskontoret tar sitt ansvar och förvaltar jordlotten.

Bulltofta vattenverk 1880. Klicka för stor bild.