Ebers vattentorn 2006

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2006

Château d’eau, det franska ordet för vattentorn, kallas den berömda anläggning som finns i Montpellier, en stad i södra Frankrike. I vår nomenklatur skulle tornet i stället benämnas markreservoar. Vattenreservoaren, belägen på stadens högsta punkt, ligger nämligen under den med korintiskt kapitäl försedda magnifika hexagonala tempelöverbyggnaden från 1768, ritad av arkitekt Jean Antoine Giral.

Från floden Lez fördes vattnet till reservoaren på en akvedukt, som är 880 m lång och 22 m hög, och är inspirerad av den lite nordligare belägna berömda romerska akvedukten Pont du Gard.

Publicerad 2006-02-08

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/2006.

Se även: Châteaux d’eau: Département 34 > Montpellier


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2006

Vattenskador i bostadshus är ett växande problem enligt försäkringsstatistiken. Eftersom det runt om i världen finns en hel del byggnader, som kombinerar bostäder med en vattenreservoar, borde dessa hus enligt logiken löpa en större risk att få skador. Risker som inte minst borde beröra Tyskland, med dess många bostadsvattentorn.

I Velbert, en tysk stad mittemellan floderna Ruhr och Wupper, byggdes ett vattentorn av denna typ år 1957. Allra överst i huset finns en 10 m hög reservoar i spännarmerad betong med en volym på totalt 3 000 m³ vatten. Det är många vattendroppar som strävar nedåt.

Publicerad 2006-03-15

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 2/2006.

Se även: Wassertürme: Nordrein-Westfalen > Velbert


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2006

I norra Bottenviken ligger den finska staden Kemi. Här byggdes 1939-40 ett 52 m och 14 våningar högt stadshus, ritat av Bertel Strömmer, med två reservoarer på totalt 500 m³ i husets övre del. Efter Finlands fred med Sovjetunionen 1944 tvingades tyskarna retirera norrut och förstörde mycket under sin reträtt. I Kemi sprängde de ett tre våningar stort hål i stadshuset, som dock stod kvar och kunde repareras och tillbyggas 1945.

En ny stor utvidgning av stadshuset, ritat av Aarne Ervi, skedde 1965-69, och då tillkom tre nya cisterner, så att volymen för de fem reservoarerna blev totalt 2 500 m³.

Publicerad 2006-04-26

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/2006.

Se även: Vattentorn: Lappland > Kemi


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2006

Floden Weser flyter genom den gamla fria tyska hansastaden Bremen, med fotbollsarenan Weserstadion på högra stranden och stadens äldsta vattentorn på vänstra stranden. Det 47 meter höga tornet i rött tegel och sandstensgesimser, fyra åttakantiga hörntorn, två cisterner på totalt 1 700 kubikmeter och ångmaskindrivna pumpar därunder, stod klart 1873 och är ritat av Fr. R. Th. Berg och J. G. Poppe.

I ett hörntorn fanns skorsten, i två torn till- och frånledningar samt i fjärde tornet en trappa. Tornet blev träffat av en bomb under det senaste kriget, men är i dag restaurerat, minnesmärkt och i drift.

Publicerad 2006-06-07

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 4/2006.

Se även: Wassertürme: Bremen > Huckelriede


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2006

Vissa tankar är globala. Det verkar även gälla vattentankar. Då det finns många sfäriska stålvattentorn i världen, måste tanken att måla tanken som ett jordklot osökt infinna sig hos några personer, på mer än en plats på jordklotet. Skånska Bjärnum är ett exempel, ett annat är Bierbeek i belgiska Flandern.

Det 29 meter höga vattentornet i Bierbeek, med en reservoar på 500 m³, stod klart 1969. År 1993 fick den sin globala målning, vilket gjort tornet så välkänt och populärt, att det nu blivit kommunens logo. En tänkvärd tanke är att tanken till ca 70 % är blåmålad, den jordklotsyta som är vatten.

Publicerad 2006-08-23

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 5/2006.

Se även: Watertorens: Vlaams Brabant > Bierbeek

men också: Vattentorn: Skåne > Hässleholm > Bjärnum


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2006

De Pontinska träsken är ett område söder om Rom, som under antiken var viktig jordbruksbygd, men som senare förvandlades till sumpmark. Under 1920/1930-talen dikades området ut och blev åter bördig mark. Det blev även nya städer, som den 1935 anlagda Pontinia, där vattentornet blev en av de första byggnaderna.

Staden och tornet är verk av arkitekt Oriolo Frezzotti och ingenjör Alfredo Pappalardo. Det nästa 29 m höga tornet i betong, har en reservoar på 180 m³, och en fasad där tegel varvas med travertin. På tre piedestaler vid tornets bas skulle det stå statyer, projekt som dock inte blev av.

Publicerad 2006-09-27

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 6/2006.

Se även: Torri dell’acquedotti: Lazio > Pontinia


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2006

En fördel med vattentorn är höjden. Förutom tryck i ledningarna får man också ofta en 360-graders vy över omgivningen. Något som utnyttjas på vattentornet i Joachimsthal, en ort 5 mil norr om Berlin.

Tornet byggdes 1960 och avställdes 1990. Det upptäcktes av det brittiska konstnärs- o arkitektparet Sarah Phillips och Richard Hurding, som nu har ett 99-årsarrende på den kulturskyddade byggnaden. Med EU-bidrag har det byggts ett hisstorn bredvid det trappomslutna tornet, nu bostad. Därför kan besökare idag utan kostnad bese, 24 m upp, det omgivande UNESCO-utnämnda biosfärreservatet.

Publicerad 2006-11-08

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 7/2006.

Se även:  Wassertürme: Brandenburg > Joachimsthal


Ebers vattentorn i Cirkulation 8/2006

Västjylland är ett område i Danmark med mager jordmån, vilket har skapat kärva betingelser för befolkningen. Det har tvingat dem till både sparsamhet och företagssamhet. Likheterna med Småland är påtagliga, både när det gäller ekonomiska och religiösa förhållanden.

Sparsamhetsdygden kom till uttryck 1950, när Herning, metropolen i hedområdet, skulle bygga ett nytt vattentorn, men även en ny kyrka. Besparingspotentialen var påtaglig om vattentorn och kyrktorn kombinerades. Kyrkan Sct Johannes torn, ritat av Øllgaard och Packness, hyser därför idag en vattenreservoar på 400 m³.

Publicerad 2006-12-13

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 8/2006.

Se även:  Vandtårne: Region Midtjylland > Herning


<<< Föregående år (2005)

Följande år (2007) >>>