Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 152 (1999-04-20)

Eber Ohlsson