Ebers vattentorn 2004

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2004

Den badiska staden Kehl i Tyskland, granne med Strassburg, slöt på sin tid ett avtal med civilingenjör M. Hessemer från Frankfurt am Main, om att han för egna pengar skulle ordna stadens vattenförsörjning. På grund av det privata företagets höga vattenpris, lyckades staden efter process ta över verksamheten 1910.

Det 1904-1905 privat byggda tornet, med en totalhöjd på 47,5 m och en reservoar på 300 m³, fick en harmonisk gestaltning med tornhuvud som både var infallsrikt och komplicerat. Dessvärre gick ursprungsformen förlorad under kriget, men ersättningen får sägas vara acceptabel.

Publicerad 2004-02-11

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/2004.

Se även: Wassertürme: Baden-Württemberg > Kehl


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2004

Madrids vattenbolag, Canal de Isabel II, namngivet efter en spansk 1800-talsdrottning, har ett magnifikt vattentorn intill sitt huvudkontor. Det 36 m höga tornet med ett välvt zinktak och ett generöst bruk av tegel är ritat av ingenjör Martín y Montalvo. Det 12-sidiga tornet, med en stålreservoar på 1 500 m³, byggdes 1908-1911 och var i drift fram till 1952.

Efter ett beslut 1985, restaurerades tornet och byggdes om till utställningslokaler. Nu finns här ofta fotoutställningar och på de invändigt vitmålade stålreservoarväggarna visas bildspel och man får därmed upplevelser i tanken.

Publicerad 2004-03-17

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 2/2004.

Se även: Torres del agua: Madrid > Madrid


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2004

Den rotationssymmetriska formen kring en vertikal axel är en mycket vanlig utformning av vattentornens reservoardel, och det finns goda skäl till att många torn har fått denna form. Ett vattentorn som definitivt inte hör till denna kategori, fanns 1983 på ett av Europas största avloppsreningsverk – Beckton Sewage Treatment Plant i östra London, Storbritannien.

Detta betongvattentorn avvek radikalt från den rotationssymmetriska formen, men torde ha varit enklare att formsätta. Becktonverkets ägare, Thames Water har dessvärre inga uppgifter om tekniska data eller om arkitekten.

Publicerad 2004-04-28

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/2004.

Se även: Water Towers: Greater London > Newham


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2004

Att köra över ett vattentorn är inte en vanlig företeelse. Det är dock möjligt att göra i fem filer och på två våningar i San Francisco, USA. Under hängbron San Francisco – Oakland Bay Bridge, inte att förväxla med Golden Gatebron, står ett mindre vattentorn, väl skyddat från regn. Tidigare gick också järnvägen över tornet, men denna trafik ersattes på 1950-talet av bilar.

Tornet står inte i stadens säkraste kvarter, och absolut inte så säkert som det snarlika vattentornet på den närliggande ön Alcatraz. Överkörning av vattentorn har skribenten annars endast sett utföras av en grävmaskin.

Publicerad 2004-06-09

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 4/2004.

Se även: Water Towers: California > San Francisco


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2004

Vattentorn med loftgång är en inte helt vanlig företeelse, men som finns i stadsdelen Letna i den tjeckiska huvudstaden Prag. Det är inte känt om arkitekten J. Fialka haft uttrycket ‘spela för gallerierna’ från Shakespeares tid i tankarna när han ritade tornet, men det är goda åskådarplatser han i alla fall har skapat.

I det magnifika nyrenässanska tornet från 1888, lyckades arkitekten få in en reservoar på 197 m³, vilket ger mycket arkitektur per m³. År 1913 byggdes tornet om, så att där blev bostäder för vattenverkets anställda. I dag bedriver föreningar verksamhet i det ombyggda tornet.

Publicerad 2004-08-25

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 5/2004.

Se även: Vodni vĕž: Prag > Letná


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2004

Möss finns ofta i människans närhet, vattenkulturen inte undantagen. Tre mil öster om Paris finns sedan ca 10 år tillbaka ett litet Amerika – Euro Disneyland, med ett Musse Pigg-inspirerat vattentorn. Ett torn som går att fotografera utifrån, i motsatts till dess kollega i Anaheim vid Los Angeles.

Tornarkitekt i en vidare bemärkelse får nog anses vara Walt Disney. Vattentornets centrala betydelse bevisas av att i nöjesparkens emblem finns två likställda symboler – Törnrosaslottet och Vattentornet. Vattentornsvarianten av Mickey Mouse är nog den variant, som inte får vatten i öronen.

Publicerad 2004-09-29

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 6/2004.

Se även: Château d’eau: Département 77 > Val d’Europe


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2004

Får man kalla vattentornet i Worms i Rheinland-Pfalz för en vattenkatedral? Det finns nog skäl till det. Vattentornet är nämligen byggt i samma stil som katedralen i denna tyska stad. Medan domkyrkan har sitt ursprung på 1000-talet, byggdes vattentornet 1888-1890. Det som präglar katedralen är 1100-talets senromanska stil, samma stil som arkitekten K Hofmann har applicerat på vattentornet.

Det 58 meter höga tornet har en reservoar på 1 200 m³. Det är ett påkostat bygge för en stad som vid denna tid hade en befolkning på 32 000 invånare och en capitaförbrukning på 103 liter per person och dygn.

Publicerad 2004-11-03

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 7/2004.

Se även: Wassertürme: Rheinland-Pfalz > Worms


Ebers vattentorn i Cirkulation 8/2004

Grodor och vatten hör ihop, men inte i vattentorn. På Lyngbyvej i Köpenhamn, Danmark kan man dock se blinkande grodor utanpå vattentornet, här som ljusreklam. Det är ett skorstensvattentorn för godistillverkaren Galle & Jessen. Den 50 m³ stora reservoaren från 1927 tillkom därför att förbrukningen ibland var så stor, att det kommunala ledningsnätet inte alltid kunde leverera den behövliga vattenmängden.

Fabriken flyttade 1988, men tornet står kvar och blev skyddat 1998 och 10 år framåt. Därför kan det fortfarande göras reklam för en av firmans stora produkter – fyllda chokladgrodor.

Publicerad 2004-12-08

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 8/2004.

Se även: Vandtårne: Region Hovedstaden > København > Vibenshus Runddel


<<< Föregående år (2003)

Följande år (2005) >>>