Edinburgh, Skottland

Nyttjande och ögonkontakt för sex personer samtidigt. En urinoar vid gatan upp mot Edinburgh Castle.

Onslunda, Skåne

Är detta en förklaringen till varför kvinnor går in i väggen? En toalettbyggnad tagen ur drift vid Onslunda kyrka. Byggnaden är numera riven.

Lissabon, Portugal

Vem bär fluga och vem bär rosett?
En toalettskylt på världsutställningen Expo´98.

Druskininkai, Litauen

Det gäller att veta vilken figur man är. Skylt i Dineka-parken.

Paris, Frankrike

Hänvisas hundarna till att nyttja dagvattensystemet?
Eller är det ett övergångsställe för taxar i Paris?

Farø, Danmark

En nödlösning

Av Eber Ohlsson. Publicerad i personalbladet Vattenstänk 151 (1999-03-29).

Tidvis kan det nog vara full rulle på den offentliga motor­vägs­toaletten på Farø i Danmark, även om så inte var fallet när bilden togs 1990.
Åtta toalettrullar, där varje toalettrulleaxel är försedd med hänglås, kan antingen tyda på att behovet är mycket stort i Danmark (maten kan vara en faktor) eller att tillsynen är mindre frekvent och detta i kombination med att myndigheterna tänkt på människans mörkare sida. Om nu inte ärlighet varar längst, så gör åtminstone papperet det.


Malmö, Skåne

WC-skylt från ett hus på Ellenborg, Malmö.
Gåva av Kenneth Nilsson.
WC-skylt från ett hus på Regementsgatan, Malmö.
Gåva av Sune Malmgren.

Kammarskylt på kammare spolad

Av Eber Ohlsson. Originalpublicering 2005-12-13

Med införandet av vattenklosetter i bostäderna, som godkändes av Malmö stadsfullmäktige den 10 januari 1908, kom också villkor på hur anläggningen skulle brukas.
För att på ett enkelt sätt nå alla brukare med dessa förhållningsregler, fanns det på toalett­dörrarnas insida uppsatt en liten metallskylt med noggrann information om vad man skulle göra och inte göra för att rätt sköta vatten­klosetten, i dagligt tal WC efter dess engelska förlaga Water Closet.
Skylten var fram till 1955 undertecknad av Drätselkammaren, för att därefter då drätselkammarens andra avdelning bytt namn till Gatunämnden, ha denna nämnd som undertecknare. Några år senare, troligen i början av 1960-talet, bör kravet på denna skylt ha slopats, eftersom man inte kan finna dem i hus byggda sedan dess. Uppmaningen är mer skarp i tonen på äldre skyltar, då Drätselkammaren här skrev med utropstecken.
Då är frågan om behovet av information om vattenklosetternas rätta brukande är förlegad idag? Med tanke på de ovälkomna partiklar som når våra avloppsreningsverk, är så inte fallet. Med annonskampanjer och teveinformation försöker man nu nå de presumtiva förövarna. Det är kanske då åter dags att informera brukarna på den förmodade brottsplatsen om vad de inte får göra där.


Efter publiceringen av ovanstående artikel har nedanstående bild insänts (2012) av Peter Westh.

© Peter Westh 2003
Information i en fastighet i Västerås.

Washington DC, USA

Oändliga möjligheter att tvätta händerna på toaletten i Ronald Reagan Building. I denna stad gäller det att ha rena händer.

Plauen, Tyskland

Toalettstol utan toalettpapper i DDR, med DDR-attributen Trabant och brunkolshög på gångbanan.