Originalpublicering 2006-03-30

Eber Ohlsson


Det var på sin tid kutym att när gatunämnden sammanträdde varannan tisdageftermiddag, så hade de civilingenjörer på UK-avdelningen (utredning och konstruktion) som inte var föredragande i nämnden, en byråingenjörskonferens.

Konferenserna var upplagda som studiebesök, följt av café-besök, eftermiddagens viktigaste punkt. Samkvämsformen upphörde först när VA-verket blev sammanslaget med gatukontoret 1981.

Konferensen var gynnsam för alla parter. De konfererande civilingenjörerna fick möjlighet till chefsfritt tankeutbyte. De medarbetare som blev kvar på kontoret var glada, eftersom de inte blev störda av några chefer, och därför kunde få uträttat en hel del arbete. Och till sist fanns det nog även några med­arbetare som tog vara på tillfället och slappnade av.

Vid konferensernas studiebesök överfördes förhoppningsvis erfarenhet, men det är inte troligt att några större konstruktionsproblem löstes på konferensernas cafébesök, troligare är att allmänmänskliga ämnen blev ventilerade.