Ebers vattentorn 1999

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/1999

Tre bollar i luften samtidigt, är normalt inte ett avancerat jonglörnummer. Det blir annorlunda om bollarna är av stål, har en diameter på 10 meter och innehåller vatten. Vattentornet med de tre svävande sfärerna är en vacker syn i staden Eindhoven i södra Nederländerna.

Konstruktör till detta jonglörnummer är professor W G Quist från Rotterdam. Vattenreservoarer som är åtskilda kan i andra länder innebära att de betjänar olika tryckzoner, men Nederländerna är inte känt för sina stora höjdskillnader och helt följdriktigt är alla de tre kloten i Eindhoven kopplade på samma huvudledning.

Det problem som skulle kunna uppstå med kommunicerade kärl på olika höjd, löses med ståndrör som alla når upp till 42 meters höjd. Med 523 m³ vatten i varje sfär kommer hela konstruktionen att väga 3 000 ton. Det vita futuristiska vattentornet från 1971 är kanske en tribut till stadens fotbollsklubb PSV Eindhoven – kulan i luften.

Publicerad 1999-02-17

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/1999.

Se även: Watertorens: Noord-Brabant > Eindhoven


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/1999

Att bo nära vattnet anses som mycket attraktivt, och vad vore då inte attraktivare än att bo i ett vattentorn. Följdriktigt finns det många vattentorn som även hyser bostäder, som exempelvis vattentornet i Seligenstadt i södra Hessen i Tyskland. En mindre stad från 800-talet med alla de kvaliteter äldre tyska städer har, och ett vattentorn som i stil harmonierar med den lokala byggnadstraditionen. Det innebär att tornet verkar vara äldre än dess byggnadsår 1936/37.

Det 50 meter höga vattentornet med en reservoar på 500 m³ är ej längre i drift, vilket gjort att det finns planer på att även ha lägenheter i den övre delen av tornbyggnaden. Tornet står nu som symbol för staden, jämbördig med basilikan och andra mycket gamla byggnader. Seligenstadtborna bor även med ett torrlagt vattentorn nära vattnet, eftersom den idylliska staden med dess gamla korsvirkeshus ligger på floden Mains vänstra strand.

Publicerad 1999-03-24

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 2/1999.

Se även: Wassertürme: Hessen > Seligenstadt


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/1999

Min serie om vattentorn har hittills rört sig i urban miljö, men någon gång kan det vara intressant att visa ett torn som avviker från detta mönster. Norr om San Simeon, halvvägs mellan Los Angeles och San Francisco på den berömda kustvägen mellan dessa kaliforniska städer, kunde man för några år sedan finna detta lilla rurala vattentorn. Intill den oerhörda vattenmängden i Stilla Oceanen har denna begränsade vattenreservoar säkert fyllt sin funktion för ägaren.

Exakta uppgifter om reservoarvolym eller höjd är inte kända, men de kan inte vara överväldigande. Även om byggmaterialet inte är av den exklusiva sorten kan arkitekten åtminstone stoltsera med att byggnaden har havsutsikt, liksom det överdådiga, söder därom belägna Hearst Castle.

Publicerad 1999-05-05

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/1999.

Se även: Water Towers: California > San Simeon


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/1999

© Eber Ohlsson 1994

Kan vattentorn skapa patriotiska känslor? Ja, i Schlettstadt i Elsaß. Det 50 meter höga vattentornet i denna stad byggdes 1905 och hade som förebild vattentornet i den nederländska staden Deventer. Högst upp, ovanför vattenreservoaren på 500 m³, satt den tyska örnen och ruvade. Tyskarnas förlust i första världskriget medförde att Elsaß övergick i fransk besittning och stadens namn ändrades till Sélestat och Elsaß blev Alsace.

Även vattentornet blev delaktigt i denna förändring. Den tyska örnen ersattes med den galliska tuppen. Dock bara fram till 1940, då tuppen fick stiga ner från högsta pinnen. När kriget var slut tyckte stadsborna att det fick vara nog, nu skulle endast fria fåglar få finnas på taket.

Det intressanta är att dessa patriotiska tvister endast bedrevs på vattensfärens högsta höjder. I sedvanlig ordning glömdes däxellocken bort. Därför kunde man åtminstone för några år sedan utanför vattentornet finna ett däxellock med inskriptionen “Hydrant – Wasserwerk Schlettstadt”. Det skulle nog inte skada om nationalisterna ibland slog ned blicken.

Publicerad 1999-06-09

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 4/1999.

Se även: Château d’eau: Département 67 > Sélestat


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/1999

1 500 m³ vatten, uppdelat på tre lika stora reservoarer, rymmer vattentornet i Hérouville-Saint-Clair, en stor och modern förstad till Caen i franska Normandie. Stålvattentornet från 1963 känns formmässigt som en reminiscens av skribentens glasspinnar på 1950-talet, eller kanske de modernistiska golvlamporna från samma tidsperiod, men tornet sätter onekligen både prägel på och lyser upp förorten.

Firman SIDL har konstruerat det 52 meter höga tornet med reservoarer som har en höjd på 21 meter och en diameter på 6,5 meter. Tillverkningen har skett i Delattre-Leviviers verkstäder i nordfranska Valenciennes.

Med tanke på vattentekniska fundamenta i den växande förorten i Normandie, skulle konstruktören kanske i ljuset av efterkrigstidens byggande ha gjort reservoarvolymen något större och erhållit de minnesvärda kubikmetrarna 1944.

Publicerad 1999-08-25

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 5/1999.

Se även: Château d’eau: Département 14 > Hérouville-Saint-Clair


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/1999

“Hände weg vom Wasserturm!” är en halvannan meter hög graffitiuppmaning man i många år har kunnat läsa på vattentornet i Sternschanze i Hamburg. Fritt översatt är det en uppmaning att hålla tassarna borta från vattentornet, en uppmaning som synbarligen inte har gällt dem som har skrivit på den vackra tegelmuren. Den koncisa texten bottnar i en tvist på den politiska scenen om hur det 1961 avställda tornet skall nyttjas.

Tornets historia började eljest med en arkitekttävling vid det förra sekelskiftet, med 135 inkomna förslag på torngestaltning. Det förslag som utfördes blev det åttasidiga och 60 meter höga vattentornet med en största diameter på 32 meter. Tornet hade då det stod klart 1907/1908 två reservoarer på vardera 2 150 m³, för respektive lågzon och högzon. Tornet är nu byggnadsminne och får därmed förhoppningsvis en fredlig framtid i det gamla skansområdet.

Publicerad 1999-09-29

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 6/1999.

Se även: Wassertürme: Hamburg > Sternschanze


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/1999

Staden Fresno i centrala Californien, centralort i ett genom konstbevattning bördigt jordbruksområde, planerade 1891 att bygga ett vattentorn som inte bara skulle rymma en reservoar för att släcka törst och brand, utan även ett bibliotek för kunskapstörsten. Det 100 fot höga tornet med en reservoar på 250 000 gallon stod klart 1894 och var i drift fram till 1963.

Tornbiblioteket blev dock bara en hägring. Det murade vattentornet är ritat i amerikansk romansk stil av arkitekt George Washington Maher från Chicago.

Ett minnesvärt torn, vilket skyltar informerar om. Inrikesdepartementet i USA har gett tornet en plats i “National Register of Historic Places”, och amerikanska vattenverksförbundet har gett tornet utmärkelsen “An American Water Landmark”. Ytterligare en skylt omtalar att byggnaden är tillägnad en vattenverkschef född 1891 med 36 års tjänst.

Publicerad 1999-11-03

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 7/1999.

Se även: Water Towers: California > Fresno


Ebers vattentorn i Cirkulation 8/1999

En synvilla i Bochum är det mycket eleganta bostadshuset på Hattinger Strasse i stadsdelen Weitmar. Den yttre gestaltningen avslöjar inte att denna byggnad en gång varit ett vattentorn. Villan/tornets formspråk för snarare tankarna till sydligare nejder än dess plats i centrala Ruhrområdet.

Vattentornet hade när det stod klart år 1905 en volym på 2 000 m³, uppdelade på två reservoarer. Vattenverksförbundet Bochum tog vattentornet ur drift 1959 och sålde det 1971 till staden Bochum för en symbolisk summa. Numera huserar ett nationellt dockteaterinstitut i det gamla vattentornet.

Publicerad 1999-12-08

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 8/1999.

Se även: Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Bochum


<<< Föregående år (1998)

Följande år (2000) >>>