eller Barnens miljödag i Käglinge

Publicerad i personaltidningen Vattenstänk 114 (1997-05-29).

av Eber Ohlsson


Fredagen den 23 maj anordnade Oxie stadsdelsförvaltning en miljödag för barn i åldrarna 6-12 år. Arrangemanget som berörde mer än 1 000 barn var förlagt till Käglinge rekreationsområde. Barnen hade att följa en naturslinga där olika förvaltningar och företag visade upp sig med en så kallad miljöstation.

Två budskap
VA-verket var en av utställarna. Vi hade valt att presentera två budskap.

  1. Sambandet mellan det vatten som kommer ur kranen i hemmet och den stora vita byggnaden (vattentornet) på kullen i centrala Oxie.
  2. För att vi alla skall få en god miljö får man inte spola ner vad som helst i avloppet.

Vattentornet
Det första budskapet löstes med att vi byggde en modell av Oxie vattentorn. Reservoaren hade en transparent slits som visade vattenståndets variation när man tappade ur vatten respektive pumpade upp vatten i tornet.

Där fanns ett tvättställ med tappkran som representerade bostäderna i Oxie samt en handdriven pump som representerade vårt vattenverk. Barnen fick dels tappa ur och dels samt pumpa vatten. Det senare blev mycket populärt, så att vi fick ha köordning.

© Kjell Andersson 1997
Riksdagens talman, Birgitta Dahl och barnen får information av skribenten om hur ett vattentorn fungerar. Har vi en ny medlem i Skånska vatten­tornssällskapet?

Inte spola ner
Det andra budskapet löstes med att på en vit skiva fästa sådana produkter som finns i hushållen men som inte får spolas ner i avloppet (men som vi har erfarenhet av att det ändå sker). Produkterna var grupperade kring en WC-sits med STOP-tecken.

Våra medarbetare fr v: Kent Rosander, Anna-Kerstin Lundberg, Christer Svensson och Kjell Andersson.

De som gjorde det
Vattentornet med tillbehör har Produktionsavdelningens verkstad utformat och tillverkat. Ett stort tack till Kjell Andersson, Christer Svensson, Kent Rosander samt chefen Helge Haltnes.

Riksdagens talman, Birgitta Dahl visar barnen hur man miljövänligt pumpar vatten till vattentornet. I bakgrunden följer stadsdelsförvaltningens chef Ingmar Zäll hur vattentornet fylls med vatten.

Produkttavlan har gjorts av Anna-Kerstin Lundberg. Tavlan kommer Anna-Kerstin att använda i sin information på Sjölundaverket.

Anna-Kerstin Lundberg visar vad som inte får spolas ner i avloppet.

Talmannen
Miljödagen förgylldes av ett besök av talman Birgitta Dahl. Givetvis prövade hon på att pumpa vatten till tornet samt se hur ett vattentorn fungerar. Hon hade idel lovord om vår produkttavla och förhörde sig om var den sedan skall placeras.

Sammanfattningsvis blev vårt deltagande på miljödagen mycket lyckat, vilket undertecknad som samordnare tacksamt noterar.