Ebers vattentorn – Polen

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2021

När andra världskriget var slut kom gränsen mellan Tyskland och Polen att bli floderna Oder och Neiße. Det innebar också att städer som sträckte sig över floden kom efter kriget att hamna i olika länder. En sådan stad är Görlitz, där den östra stadsdelen nu ligger i Polen och heter Zgorzelec.

Även om en gräns flyttas, måste de som bor där ha vatten och kanske ett vattentorn. I Zgorzelec byggdes därför ett vattentorn 1969 bestående av tre i triangelform stående runda betongcylindrar med diametern 4,2 meter och 28,5 meter höga, vardera rymmande 260 m³, förbundna med glasväggar och en trappa i mitten.

Publicerad 2021-05-05

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 3/2021.

Se även:    Wieże ciśnień: Polska > Zgorzelec


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2016

I tyska Schlesiens huvudstad Breslau byggdes 1904-05 ett påkostat tegelvattentorn ritat av arkitekten Karl Klimm. Gestaltningen blev en medeltida borg i en blandning av nyromansk och nygotisk stil och fasaden dekorerad med fabeldjur i sandsten. I bottenvåningarna fanns tjänstebostäder och på 42 meters höjd en utsiktsplattform, som kunde nås med hiss.

Vattentornet klarade sig oskadat genom andra världskriget. I mitten av 1980-talet upphörde vattentornsdriften och 1995 blev tornet renoverat och hyser nu restaurang och konferenslokaler. Vattentornet står idag i polska Wrocław.

Publicerad 2016-09-21

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 6/2016.

Se även:   Wieże ciśnień: Polska > Wrocław