Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 87 (1996-05-20).

Lars Mörsin är en av våra “äldre” va-verkare. Han beskriver här några tidiga minnen från sin VA-karriär:

av Lars Mörsin

“Efter besöket på vårt fina lab på Bulltofta kom gamla minnen fram från min första ‘riktiga’ anställning 1954. Jag började som laboratorieelev efter realskolan och det var Arne Zimmergren och jag som då utförde analyser på Vomb- och Grevie­vattnet.

Det var fysikaliskt-kemiska analyser jag fick deltaga i, bakteriologiska utförde Arne själv. Labbet låg på andra våningen i maskinbyggnaden och liknade ungefär ett rum o kök. Vi hade ju inga avloppsprover eftersom reningsverken ej var byggda då.

Lars Mörsin 1954.

När prover kom från samtliga borror i Vomb eller Grevie var det stressigt många dagar. Jag följde en gång i månaden med Driftchefen Larsson ‘Lillelasse’ ut på stan och tog prover i lägenheter.

De nuvarande apparaterna och datorerna för undersökningarna fanns ju inte då, det var nästan bara manuellt arbete med att titrera fram färgbytena på proverna efter tillsättning av olika kemiska lösningar och sen räkna ut resultaten med hjälp av den åtgångna mängden. Min roll blev självfallet också mycket disk av utensilierna.

Där labbet nu ligger var en stor öppen reservoar med fina vattenloppor till akvariefiskar. Det var också intressant att besöka de gamla järnfilterbyggnaderna och titta på spolningarna.

Efter ett år på labbet och med alla härliga lunchpromenader i parken, när jag alltid gick mot gamla flyplatshållet där man hade landningsbanan precis utanför slutade jag för att gå på Tekniska Läroverket. Sedan 1959 har jag varit på VA-verket med andra uppgifter än kemiska.”