Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 119 (1997-08-14)

Eber Ohlsson


Gränslinje på Öresundsbron.

Öresundsförbindelsen är ett bygge med många intressenter och många del­projekt. Projekt som så småningom skall bli en helhet. Det kräver att man talar samma språk, eller förstår språkskillnaden.

Både i plan och höjd, så att konstruktionsdelarna möts i rätt plan och på rätt höjd. Språket, när vi bygger i Malmö, är Malmös lokala koordi­nat­system och Malmös lokala höjdsystem.

Språket utanför Malmö är liksom den vokala varianten inte malmöitiska, inte ens skånska. Dessvärre. Höjdsystemet är Rikets höjdsystem, och plankoordinatsystemet är Rikets koordinatsystem.

Nu är detta inte något obekant för oss. Infrastrukturprojekt som sträckt sig över Malmögränsen har tagit hänsyn till dessa fakta.

Det nya är att med ytterligare två höjdsystem och två koordi­nat­system har komplexiteten ökat, och antal kombinationer har blivit så många fler.

Följande höjdsystem med anknytning till fasta förbindelsen finns i Malmöregionen:
• Malmö lokala höjdsystem
• RH70 (Rikets Höjdsystem 1970) är det nu gällande svenska rikshöjdsystemet
• DNNGI44 (Dansk Normal Nul Geodætisk Institut) är det officiella danska rikshöjdsystemet
• DKS (DanmarK Sverige) är det höjdsystem skall användas för den fasta Öresundsförbindelsen, delen kust till kust

I Malmö skall 131 mm adderas till svenska höjder (RH70) för att höjder i Malmö lokala höjdsystem skall erhållas, eller omvänt 131 mm subtraheras från Malmös höjder för att rikets höjder (RH70) skall erhållas.

I Öresundsbroområdet skall 145 mm adderas till svenska höjder (RH70) för att danska höjder (DNNGI44) skall erhållas, eller omvänt 145 mm subtraheras från danska höjder (DNNGI44) för att svenska höjder (RH70) skall erhållas.

I Malmö skall 7 mm adderas till höjder angivna i Malmö lokal höjd­sy­stem för att höjder i system DKS skall erhållas, eller omvänt 7 mm subtraheras från höjder angivna i system DKS för att höjder i Malmö loka höjdsystem skall erhållas.

För att komma ihåg höjdskillnaderna, har mången ingenjör, även på VA-verket, en liten fusklapp i någon pärm eller låda, som beskriver höjdskillnaderna mellan de olika systemen.

Det hela påminner starkt om historien om den gamla sjökaptenen som i sin låsbara låda hade en liten lapp som han ensam läste varje morgon. Där stod vänster = ba­bord, höger = styrbord.

Tidigare i texten står att man vid infrastrukturprojekt som sträckte sig över Malmögränsen var klar över att det fanns en skillnad mellan höjdsystemen.

Historien förtäljer (eventuellt en skröna) att när man byggde motorvägen mellan Malmö och Lund visste man att skillnaden i höjd mellan Malmös och Rikets dåvarande system var 143 mm.

När man stakade vägen på båda sidor om Malmögränsen möttes man med 286 mm höjdskillnad. Det räcker inte bara att veta att det är skillnad, det gäller även att veta åt vilket håll skillnaden ligger.

Följande plankoordinatsystem med anknytning till den fasta Öresundsförbindelsen finns i Malmöregionen:
• Malmös lokala koordinatsystem
• RT90 (Rikets koordinatsystem 1990) är det officiella svenska koordinatsystemet
• UTM (Universal Transversal Mercator) är ett globalt system
• DKS (DanmarK Sverige) är ett nydefinierat koordinatsystem skapat för den fasta Öresundsförbindelsen, kust till kust.

För att åskådliggöra vilka värden som erhålles, tar vi en känd punkt på Lernacken (se bild till höger) och anger de ungefärliga koordinaterna i meter i de olika systemen för denna punkt. Resultatet kan ses i nedanstående tabell.

Lernacken.

Som synes gäller det att hålla tungan rätt i mun och tala samma språk.

Det gäller att ha måttlika mätsystem.