Ebers vattentorn 2020

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2020

Charles-Édouard Jeanneret föddes 1887 i den fransktalande delen av Schweiz. Han blev en självlärd arkitekt, som 1916 flyttade till Paris. Året efter fick han i uppdrag av en vän, som ägde slottet Château Chavat invid floden Garonne, att i orten Podensac, 3 mil söder om Bordeaux rita ett vattentorn för slottets vattenförsörjning.

Det blev ett 25 m högt torn, som under reservoaren på 80 m³ fick ett rum med höga franska fönster. Vattentornet avställdes 1940, men står där än idag, nu intill ett större och högre kommunalt vattentorn. Charles-Edouard är mera känd under artistnamnet Le Corbusier.

Publicerad 2020-02-05

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/2020.

Se även: Châteaux d’eau: Région Nouvelle-Aquitaine > Podensac


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2020

Av vattnets tre faser, är det den flytande fasen som gäller för vattentorn. Risken för att vattnet skall övergå i den fasta fasen is, finns bara om temperaturen går under noll grader Celsius och vattenomsättningen är liten. Däremot bör den tredje fasen, ånga, inte förekomma under normala naturliga förhållanden.

Under kalla sommarkvällar kommer det dock ånga ur pipen på vattentornet i Kristinas och Karl-Oskars stad Lindstrom i Minnesota i USA, ett torn som var i drift 1902-1990. Det är dock en medveten skapad ånga, eftersom vattentornet har formats som en tekanna, med handtag och pip.

Publicerad 2020-03-11

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 2/2020.

Se även: Water Towers: Minnesota > Lindstrom


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2020

Järnvägsvattentornet i den westfaliska staden Bielefeld i Tyskland är en känd byggnad för dem som har modelljärnvägar som hobby. Förklaringen är att en stor tillverkare av byggnader och andra tillbehör till modelljärnvägar har valt att göra en modell av just detta vattentorn.

Originaltornet var ursprungligen ett detaljrikt vattentorn från 1906, med tegelfasad och många fönster under klotreservoaren, en reservoarform vanlig vid de tyska järnvägarna. Nu är fönstren igenmurade och den forna glansen har falnat. Så den som vill se hur tornet en gång såg ut, får studera modellen.

Publicerad 2020-04-15

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/2020.

Se även: Wassertürme Nordrhein-Westfalen > Bielefeld


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2020

Varje tid har sin arkitekturstil och signifikant för mellankrigstiden är stilen art deco. Det är också en stil som vattentornet i Aalsmeer har. Tornet, som byggdes 1926-28, står någon mil söder om Amsterdam i Nederländerna, vid kanten av sjön Westeinderplassen, som är en gammal torvtäkt.

Det 50 meter höga vattentornet är ett verk av Hendrik Sangster, som även har ritat flera andra vattentorn. Tornet, med reservoarer på 520 respektive 480 m³, togs ur drift 1994 och är nu kulturskyddat och ansett som ett av de vackraste vattentornen i Nederländerna. Det är öppet för besök några gånger om året.

Publicerad 2020-06-03

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 4/2020.

Se även: Watertorens: Noord-Holland > Aalsmeer


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2020

Berdorf i Luxemburg, Bäerderf i Lëtzebuerg på landets språk, är en liten stad som fick sitt första vattentorn 1901, ett torn som förstördes i Ardenneroffensiven 1944. Då kyrktornet hade förstörts i en brand 1941 ersattes de båda med ett nytt kombinerat kyrk- och vattentorn 1951.

2015 stod ett nytt 56 meter högt vattentorn, Aquatower klart, med en reservoar på 500 m³, där det även finns utställnings- och utsiktsrum, allt till en kostnad på 6,5 MEUR. Man kan besöka tornet mot avgift och där få information om vatten och geologi samt en panoramautsikt. Utanför tornet finns vattenlekredskap.

Publicerad 2020-08-26

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 5/2020.

Se även: Waassertierm: Lëtzebuerg > Berdorf/Bäerdref


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2020

WaterTower Musicär ett amerikanskt skivmärke, som har fått sitt namn efter filmbolaget Warner Bros. ikoniska vattentorn, som står på bolagets studioområde i Burbank, norr om Hollywood i USA. Warner Bros. är också ägare av skivmärket.

Vattentornet är, i ett mer sofistikerat måttsystem än fot och gallon, 30 meter högt och rymmer 380 m³. Det byggdes 1926 intill studiornas brandkår, men blev senare flyttat då man efter en jordbävning 1933 insåg att tornet i en framtid skulle kunna falla ner och skada brandstationen. Tornet är nu tömt på vatten och har förklarats vara en historisk sevärdhet.

Publicerad 2020-09-29

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 6/2020.

Se även:  Water Towers: California > Los Angeles, Burbank


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2020

På högsta punkten i staden Steele i tyska Ruhrområdet byggdes 1898 ett vattentorn med tegeltornskaft och en 1 000 m3 stor nitad stålreservoar. Stålet kom kanske från Krupp-Werke, en av finansiärerna av 1864 års vattenverk i Steele. Krupp hade säte i Essen, en stad Steele blev sammanlagd med 1929.

Kuriöst är att både Steeles och Krupps vapen var tre sammanflätade ringar, trots olika historia. Tornet togs ur drift 1986 och blev byggnadsminne 1987. Efter försäljning blev tornet grundligt renoverat och fick 32 nya fönster. Här blev först galleri till 2006 och sedan kontor för ett IT-företag.

Publicerad 2020-11-04

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 7/2020.

Se även:  Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Essen, Steele


Ebers vattentorn i Cirkulation 8/2020

Ølgod är ett danskt samhälle i Västjylland. Ordet ”øl” är ett gammalt danskt ord för ”helgedom” och ordet ”god” betyder ”gud”. Ølgod betyder alltså inte god öl, även om öl dyrkas i Danmark. I detta stationssamhälle byggdes 1914 ett 28 meter högt vattentorn i armerad betong, ritat av den kände vattentornskonstruktören G. R. Øllegaard.

Tornet, som i folkmun blev kallat ”Det upprättstående röret”, togs ur drift 1971. Efter renovering 1990 överläts det på Ølgod Museum. Föreningen ”Vandtårnets venner” säkrar dess framtid, ett torn som blev Ølgods officiella kännetecken när det fyllde 100 år.

Publicerad 2020-12-09

Read the English version

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 8/2020.

Se även:  Vandtårne: Region Syddanmark > Ølgod


<<< Föregående år (2019)

Följande år (2021) >>>