VA-tidskriften Cirkulation nr 4 – juni 2010


VANDteknik nr 5 – juni 2001
Udgivet af Danske Vandværkers Forening


Blekingeposten 2013-04-04


Blekingeposten 2013-04-11


Dagens Industri 2012-10-13


Upp i Norr nr 4 – 2001
Tidningen ges ut i samarbete med Luftfartsverket.


Arbetet 2000-07-24


Helsingborgs Dagblad 2007-12-01


Östersunds-Posten 2008-08-02


Borås Tidning 2008-07-19


Fastighetshjälpen (Skåne län) nr 4 – 2009

Läs artikeln “Bostäder i Kirsebergstornet” som ligger till grund för delar av ovanstående artikel.


Sydsvenska Dagbladet 2008-09-05


Arbetet 1978-02-16


Sydsvenska Dagbladet 1979-01-10


KOMMUNaktuellt nr 2 – 1979
Veckotidning utgiven av Kommunförbundet


Arbetet 1979-03-03


Kvällsposten 1975-08-05


Sydsvenska Dagbladet 1980-09-07


Södra Innerstaden nr 3 – 2009
Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning, Malmö


Arbetet 1973-04-11


Kartlagt 1996-02


VA-tidskriften Cirkulation nr 4 – 1998


Ny Teknik nr 24/2007 – 2007-06-13


Sydsvenska Dagbladet 1980-05-09


Arbetet 1980-05-09

Läs artikeln “En landshövdingespolning” som handlar om idéen och planeringen av invigningen av Sjölundaverket 1980.


Skånska Dagbladet 1980-05-09

Läs artikeln “En landshövdingespolning” som handlar om idéen och planeringen av invigningen av Sjölundaverket 1980.


TIM, Tjänsteman i Malmö nr 1 – 1998
Utges av avdelning 1 SKTF


Sydsvenska Dagbladet 1978-12-16


Ny Teknik 2000-04-20


Ny Teknik nr 50/1998


Teknikhistoria nr 1/2013


Teknikhistoria nr 5/2013


Arbetet maj 1968

Eber Ohlssons auktoriserade bilder i olika publikationer
(då endast bilder har publicerats)

SMALLbig nr 5 2010

En tidning från Printbutiken.se i samarbete med Centraltryckeriet i Linköping.

Bild på Ystads tvillingvattentorn.

Einblicke 5-6

Lehrbuch Physik Chemie, Rheinland-Phalz, 5.und 6. Schuljahr.

Bild på vattentornet i Pirmasens, Rheinland-Phalz i Tyskland.
Illustration på sidan 113 under kapitlet “Wasser für unser Land”.

Einblicke 2

Lehrbuch Physik Chemie, Nordrhein-Westfalen, 7.und 8. Schuljahr.

Bild på vattentornet i Pirmasens, Rheinland-Phalz i Tyskland.
Illustration på sidan 211 under kapitlet “Vom Grundwasser zum Trinkwasser”.

Vandforsyningsteknik

Grundbog for diplom- og civilingeniørstuderande og en håndbog for færdiguddannede ingeniører med arbejde inden for vandforsyningsteknik i såvel Danmark som udlandet.

Bild på vattentornet i Langkær, Haderslev i Danmark. Bokomslagets baksida.