Ebers vattentorn 2023

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2023

I Gütersloh, en stad i tyska Nordrhein-Westfalen, byggde de preussiska statsjärnvägarna 1917 ett 30 m högt vattentorn i armerad betong med en reservoar på 285 m3 för att förse ångloken med vatten. Intill tornet låg hushållsmanskintillverkaren Mieles fabrik.

När ångloken och behovet av vatten försvann för järnvägen på 1950-talet och Mieles fabrik samtidigt växte och inneslöt vattentornet, arrenderade Miele tornet och vattenrättigheterna 1959. De köpte det 2013, restaurerade det för 250 000 EUR och målade om tornet i sina färger, rött och vitt. Vattentornet är nu kulturminnesmärkt.

Publicerad 2023-02-08

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/2023.

Se även:  Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Gütersloh


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2023

Reservoardelen på sfäriska vattentorn har en form som gör dem attraktiva att efterlikna bär och frukter. Detta gäller inte minst stålvattentorn, som bortsett från åtkomsten, har lättmålade ytor. En liten stad som har anammat detta är Poteet i södra Texas, 5 mil söder om San Antonio.

Eftersom Poteet kallar sig själv för Texas jordgubbshuvudstad har reservoardelen på stadens vattentorn målats som en jordgubbe, med gröna blomblad på tornets topp. Ett vattentorn som är 40 meter högt. Det arrangeras en jordgubbsfestival varje år, som äger rum i april, vilket indikerar stadens sydliga läge.

Publicerad 2023-03-15

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 2/2023.

Se även:  Water Towers: Texas > Poteet


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2023

I den militärpolitiskt viktiga staden Metz i tyska Lothringen byggde tyskarna i början av förra seklet på den gamla Vauban-befästningsmarken en magnifik järnvägsstation med tillhörande vattentorn. Då Metz endast låg 17 km från den franska gränsen präglades staden av militären, där vattentornet skulle klara vattenförsörjningen till både ånglok och militärens hästar vid truppförflyttningarna.

Det 38 meter höga vattentornet, som ritades i nyromansk stil av Kröger i Berlin och som byggdes 1907-08, fick en reservoar på 300 m3. År 1919 blev staden fransk och huvudstad i region Lorraine.

Publicerad 2023-04-19

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/2023.

Se även:   Château d’eau: Grand Est: Département 57 > Metz


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2023

Många städer i den industriella revolutionens Storbritannien växte sig mycket stora, en expansion som krävde storskalig vattenförsörjning. Om det då inte fanns några bra vattentäkter i närområdet fick man söka sig längre bort. Liverpool fick då ta sitt vatten från den 13 mil bort belägna Lake Vyrnwy i Wales.

I förstaden Runcorn, uppströms Liverpool och söder om floden Mersey, byggdes 1888-92 som en del av ledningen, ett vattentorn i röd sandsten, 30 m högt med en diameter på 25 m och med en reservoar i gjutjärn på 3 000 m3. Det är ritat av George F. Deacon och har en fris med latinsk inskription.

Publicerad 2023-05-31

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 4/2023.

Se även:   Water Towers: Region North West England > Runcorn


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2023

I den holländska staden Schoonhoven, som ligger mellan Utrecht och Rotterdam, byggdes 1901 ett 50 m högt maskinhus och vattentorn ritat av arkitekt F. A. de Jongh i holländsk nyrenässansstil. Det nedre huset är korsformat och här finns i markplanet en maskinsal och ovanför denna en maskinistbostad.

Därovanför finns ett åttakantigt torn som hade en reservoar på 150 m3. Tornet var i drift till 1982, för att sedan säljas till en stiftelse som restaurerade tornet. I byggnaden finns nu två silversmedjor. För priset av den holländska valutan en gulden som stiftelsen gav, blev det mycket silver.

Publicerad 2023-08-30

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 5/2023.

Se även:   Watertorens: Zuid-Holland > Schoonhoven


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2023

När man bygger nytt intill äldre byggnader, brukar den nya byggnadens arkitektur anpassas till den gamla. Vattentornet i staden Rastatt i sydvästra Tyskland, nära floden Rhen, är med sin arkitektur anpassad till staden, barockslottet och det intill liggande minislottet Pagodenburg.

Vattentornet från 1901, som är 47 meter högt och har en Intze-reservoar på 670 m3, är ritat av arkitektprofessor Friedrich Ratzel. Han lade ner stor energi på att utforma taket, som kom att utgöra en tredjedel av byggnadens höjd. Tornet fick nederst i en tillbyggnad från 1953, kafé- och restaurangrörelse.

Publicerad 2023-10-11

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 6/2023.

Se även:   Wassertürme: Baden-Württemberg > Rastatt


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2023

Även om tegelvattentorn inte är så vanliga i USA, så finns de. Ett sådant vackert torn står i Eden Park i staden Cincinnati, som ligger i den sydvästra delen av staten Ohio. Ett torn som står uppe på kanten vid Ohioflodens slingrade dalgång, och som gör staden till USA:s vackraste inlandsstad enligt Churchill.

Det 52 meter höga tornet, som ritades av Samuel Hannaford & Sons i nyromansk stil, med en cylindrisk reservoar och ett vidstående högre oktagonalt torn, byggdes 1894 och var i drift fram till 1912, då det fick en ny funktion. Det är nu utnämnt till att vara en nationell historisk sevärdhet.

Publicerad 2023-11-08

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 7/2023.

Se även:   Water Towers: Ohio > Cincinnati, Eden Park


Ebers vattentorn i Cirkulation 8/2023

Mølleåen norr om Köpenhamn är Danmarks industriella vagga, och sedan 2007 ett nationellt industriminne. Vid en av åns fördämningar skapades Brede Værk, där det först i 200 år bedrevs kopparbearbetning och sedan i 124 år textilproduktion.

Textilbränder kan släckas snabbt och automatiskt med ett sprinklersystem i kombination med släckmedlet vatten. Danmarks första sprinklersystem från 1894 var på Brede Værk kopplat till två vattencisterner överst i den högsta byggnaden, där ett påmålat tornur på utsidan visar evig tid. Brede Værk tillhör nu Nationalmuseet, som har museifilial här.

Publicerad 2023-12-13

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 8/2023.

Se även:   Vandtårne: Region Hovedstaden > Brede, Brede Værk