Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 86 (1996-05-10).

av Peter Stahre


Viveka Lidström undersöker konditionen i Erikslustmagasinets kulvert.

Viveka Lidström försvarade fredagen den 3 maj 1996 sin licentiatsavhandling “Diagnos av avloppsledningars kondition” vid Lunds tekniska högskola. Med stor elegans presenterade hon resultaten från sitt omfattande arbete.

Lugnt och pedagogiskt lyckades hon göra det ganska ”röriga” ämnet förståeligt även för icke initierade åhörare. En imponerande prestation.

Viveka dök första gången upp på VA-verket hösten 1991. Hon ägnade sig då bl a åt att studera videoupptagningar från Malmös undre värld, något som så småningom resulterade i hennes examensarbete.

Som färdig civilingenjör började Viveka 1992 tillsammans med Ann-Christin Sundahl att på allvar fördjupa sig i problemet med avloppsledningars kondition – nu som forskarstuderande.

Huvuduppgiften i Vivekas forskararbete blev att försöka kart­lägga och lära sig mer om de olika faktorer som styr konditionsutvecklingen hos kommunala avloppsledningar.

En sådan uppgift är knappast möjlig att lösa om man sitter på en högskola. Det var alltså nödvändigt att etablera närmare kontakt med ”verkligheten”. Denna verklighet blev VA-verket i Malmö.

I likhet med Ann-Christin har Viveka de senaste åren tillbringat närmare hälften av sin arbetstid på VA-verket. Detta har varit mycket positivt – inte minst för VA-verket.

Vi har fått inlite friska fläktar i vår tillvaro. Dessutom har många av oss tvingats tänka igenom och försöka ge svar på en massa mer eller mindre invecklade frågor om våra VA-ledningar.

I och med Vivekas avhandling har vi fått ett värdefullt underlag för planeringen av vår fortsatta VA-ledningsförnyelse. Detta är en kunskap som vi givetvis måste försöka förvalta på bästa sätt.

Viveka har under projektets gång i olika sammanhang presenterat resultaten av sitt forskningsarbete. Detta har bl a skett på olika svenska och internationella seminarier och konferenser, till exempel i Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Hamburg.

Hon har också hunnit med att under ett halvår 1993/1994 vara gästforskare på Technische Universität i Berlin.

Den närmaste månaden skall Viveka ägna sig åt att avrunda sin bana som forskare. Fram till midsommar skall hon sålunda bl a skriva en tidskriftsartikel om stopp i avloppsnät och också uppträda som föreläsare på ett expertseminarium i Bryssel.

Hon kommer alltså inte att lämna oss direkt. Viveka skall sedan skaffa sig ett ”riktigt” arbete. Högst på önskelistan står att få börja jobba i Tyskland.

Alla vi som olika sätt varit inblandade i Vivekas forskargärning och även många andra på VA-verket förenar oss nu i ett stort grattis för hennes utmärkta prestation.