Här nedan återges 17 texter om medarbetare på VA-verket Malmö, som fanns personalbladet Vattenstänk (1992-1999), ofta under rubriken Personalnytt.

av Eber Ohlsson (om inget annat anges)


Bengt Bergstrand

Bengt Sonngård

Börje Odeholm

Gabriella Eliasson

Georg Sjöholm

Greta Rhodin

Gunnar Svensson

Gunnar Thelander

Henrik Aspegren

Krister Carlsson

Lars Jönsson

Leif Nilsson

Paul Börjesson

Peter Lehrecke

Pär Hagstrand

Sune Malmgren

Susanne Flygare


Bengt Bergstrand

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 82 (1996-04-19).

© Eber Ohlsson 1996

Bengt Bergstrand började som vatten­mätar­avläsare 960415. Han kommer närmast från Gatuunderhåll på Kommun­Teknik.

Bengt är född i Malmö (Kirseberg) och var bl a väghyvelförare och sten­sätt­are på Nils P Lundh innan han 770201 kom till då­var­an­de Gatukontoret. I stadens tjänst har han kört hjul­last­are, band­traktor samt varit stensättare.

Att arbeta i gatan är ett publikt arbete. Det finns en intresser­ad publik och man måste kunna be­svara allmänhetens frågor, alltifrån varför arbetet måste göras till hur mycket skatte­peng­ar som går åt. Det är erfarenheter som Bengt kan ha nytta av som vattenmätaravläsare, ett annat publikt arbete.

Om du möter Bengt, och du inte har någon fråga om hur man gör en vacker bågsättning kan du alltid fråga om fåglar och sport.


Bengt Sonngård

Originalpublicering 1999-12-31.

© Eber Ohlsson 1999

Bengt Sonngård, reparatör på Bulltofta vattenverk, går i pension på detta millenniums sista dag. Går vi 65 år tillbaka på detta sekel, hamnar vi på Bengts födelseår 1935.

Födelsen skedde visserligen i Trelleborg, men efter flyttning blev det i Slågarp, en annan ort söder om Landsvägen, som Bengt bedrev sina folkskolestudier i. Efter de sju folkskoleåren började Bengt praktisera på olika lantbruk på Söderslätt.

När vi så når fram till år 1958 hoppade Bengt över till en annan modernäring – vattenverksdriften. Där var han en av två medarbetare som skötte Svedala vattenverk. Efter ett sejour hos Fortuna-Bengtsson bland blommor och blad, kom Bengt 1963 till Bulltofta vattenverk.

Detta vattenverk har tidvis haft ett stort geografisk verksamhetsområde, vilket gav Bengt, en slättens son, möjlighet att vara maskinist på vattenverken i Oxie och Käglinge åren 1970-1973.

Andra anläggningar med många arbetsuppgifter för Bengt har varit Grevie vattenverk och vattentornen. Arbetsuppgifter på Bulltoftaverket har varit varierande, alltifrån trädgårdsarbete och filterspolning till pumpreparationer och pumpfiske.

Eftersom Bengt arbetat 38 år på Bulltofta vattenverk, har han också avverkat fem maskinmästare/ driftingenjörer, alltifrån Harald S V Hansson till Benny Stoltz.

Bengt har under alla åren på vattenverket samtidigt varit små­brukare i Svedalatrakten. Med sina 25 tunnland har han odlat korn, havre, vete och sockerbetor, för att inte nämna alla andra grödor. Gården har också i många år haft smågrisproduktion, även om detta idag är förgången tid.

Om det är något en bonde är beroende av, så är det vatten i rätt mängder och vid rätt tidpunkt. Och vatten är något Bengt haft förstånd på.

© Eber Ohlsson 1999

Bengt Sonngård   * 25 november 1935   † 22 december 2014


Börje Odeholm

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 22 (1993-07-29).

Börje Odeholm, Utredningsbyrån går i pension den 1 augusti i år [1993]. Börje, som är född i Kallinge, tog ingenjörsexamen i Norrköping (valde tekniska gymnasiet i Norrköping framför Malmö därför att IFK Norrköping var ett bättre lag än MFF), började på VA-verken den 1 juni 1963, efter att dessförinnan ha tjänstgjort i Karlskrona stad samt varit konsult i Jönköping.

Börje har under sin tid i Malmö varit med och projekterat ledningar under stadens expansiva period samt i arbetet med inmätningskartor. Under några år var Börje facklig företrädare för SKTF.

De sista arbetsuppgifterna för honom har varit arbetet med Brostaden, samt att utreda och få ordning på ritningar och andra uppgifter som skall in i det nya datoriserade ritregistret. Börje har under åren som VA-projektör ofta fått predika för andra verk det självklara att vatten påverkas av jordens gravitation.

Börje kommer vackra dagar att njuta sitt otium i fritidshuset på Bolmsö, mitt i Bolmen. Medan Börje tar grundvatten från en Bolmsöbrunn får en del skåningar nöja sig med vatten från Bolmen.


Gabriella Eliasson

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 140 (1998-04-28).

© Eber Ohlsson 1998

Gabriella Eliasson började den 15 april som utvecklingsingenjör på Produktionsavdelningens enhet för Strategisk planering och utveckling. Hennes största arbetsområde blir slamfrågorna.

Gabriella är född i Malmö 1953. Efter skolgång i Malmö på Fridhemsskolan och S:t Petri blev det studier på Lunds universitet. De resulterade i en fil kand i ämnena biologi och kemi.

Efter studierna började hon som process- och utvecklingsingenjör på Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv 1978, för att fortsätta 1996 som miljökonsult på Kjessler & Mannerstråle.

För sitt arbete inom avloppsreningen har Gabriella fått en del pris. Hon delade med övrig personal på Ellingeverket, Flygtpriset 1988.

Hon fick Kemira-priset 1993, med prismotiveringen: ”Gabriella har genom ett utomordentligt engagemang och en stor teknisk kompetens blivit en förgrundsgestalt för VA-branschen i Sverige. Gabriellas intresse och orädda hållning till nytänkande och okonventionella lösningar kännetecknar hennes arbete.” Det bådar gott för vårt verk.

Hundar, volleyboll, gympa samt familjen med alla barn är de stora fritidsintressena. Forskningen i hemmet rör naturens nedbrytningsprocess – maskkompostering.


Georg Sjöholm

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 57 (1995-07-07).

© Eber Ohlsson 1978

Georg Sjöholm, Servisbyrån gick i garantipension den 1 juli i år. Georg föddes i/på Limhamn 1934 och det var också där han började i folkskolan (Linnéskolan). Efter realskolan och i väntan på att bestämma sig för vad han skulle bli när han blev stor, blev han murare i 3 år.

Byggnaderna som Georg har varit med och murat och som fortfarande står kvar, är bl a Stjärnhusen och hus vid Tessins väg (därefter hade man inte bruk för honom).

Nu blev det värnplikt vid ingenjörstrupperna i Eksjö. Här började han att rida på sin fritid och grundade därmed sitt stora intresse för hästar. Yrkesplanerna mognade och Georg började på tekniska läroverket.

Efter avslutad examen var han arbetsledare på Skånska Cement­gjuteriet några månader för att sedan börja på Chalmers.

Efter examen blev arbetsplatserna Göteborgs hamn och Mölndals byggnadskontor innan Georg 1971 började på Malmö vatten- och avloppsverk. Här var han verksam på allmänna konstruktionsbyrån, driftavdelningen, distributionsavdelningen och servisbyrån.

Georg berättar spontant att slamavvattningsprojektet på Sjölunda var bland de mer intressanta uppgifterna han hade på VA-verket.


Greta Rhodin

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 136 (1998-03-11).

Greta Rhodin går i pension den 31 mars i år. Hon är född 1933 på Brösarps station i Ravlunda. Hennes pappa var nämligen stins därstädes. Tillsammans med tvillingbrodern började hon skolan i Brösarp, och efter två år fortsatte de skolgången i Ravlunda.

Efter folkskolan började hon på Kristianstads stads handelsskola. Nästan direkt efter dessa studier började hon som kartritare på Stadsingenjörskontoret i Malmö. Förutom kartritning blev det möjlighet till vidareutbildning i både teknisk och konstnärlig ritning.

Den 1 april 1964 kom Greta till Vatten- och Avloppsverkens utredningsbyrå. VA-verket har bytt skepnad många gånger, men Greta har varit trogen utredningsfunktionen. De sista åren har det mest blivit arbete med våra utjämningsmagasin.

Konstintresset har varit Gretas allt överskuggande intresse. Det är därför naturligt att hon varit en av de drivande i Galleri Pildammstornet. Hon har haft separatutställningar, och finns representerad på flera ställen i Skåne.

Dessvärre är hennes muralmålning i kv Ledebur (gamla stadshuset) borta, den försvann när huset revs. Även vi som har arbetat tillsammans med henne har haft förmånen att ta del av hennes rika produktion. Även karikatyrerna. Nedan till höger skribenten återgiven med Gretas penna.


Gunnar Svensson

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 47 (1995-03-02).

Gunnar Svensson, Rörnätsavdelningen går i pension den 1 mars i år. Gunnar som är född i Tidaholm och började skolan därstädes, flyttade vid 8 års ålder till Vänersborg och fortsatte studiegången fram till studenten i den Älvsborgska residensstaden. Därefter blev det studier på Chalmers med examen 1955.

Efter arbete på konsultfirma i Göteborg kom Gunnar 1958 till gatukontorets konstruktionsbyrå (nuvarande brobyrån). Efter en sejour (1965-67) på K-konsult blev det fastighetskontoret, men 1978 återkom Gunnar till gatukontoret, nu som chef för Byggnadsavdelningen.

De senaste åren har Gunnar haft funktion av intern datakonsult. Det är många databaser och datapplikationer han skapat. När gatukontoret delades 1992 valde Gunnar VA-verket.

Gunnar känner sig inte som pensionär och kommer säkert att arbeta i familjens datakonsultfirma och även i fortsättningen gör många resor i världen samt idka sitt musikintresse på piano.

Eftersom Chopin är favoritkompositör skulle det inte förvåna mig om minnet av VA-verket återkallas genom att Gunnar då spelar “Regndroppspreludiet”.


Gunnar Thelander

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 112 (1997-04-07).

Gunnar Thelander, Produktionsavdelningen, går i pension 1997-05-01. Gunnar är född 1932 i Gammalstorp (vid Sölves­borg) i Blekinge. Efter uppväxt och skolgång i födelsebygden lärde han el på verkstadsskolan i Karlskrona.

Gunnar Thelander, Produktionsavdelningen, går i pension 1997-05-01. Gunnar är född 1932 i Gammalstorp (vid Sölves­borg) i Blekinge. Efter uppväxt och skolgång i födelsebygden lärde han el på verkstadsskolan i Karlskrona.

1952 började Gunnar på Sydkraft och första uppdraget var Öresundsverket i Malmö. Sedan blev det montageplatser i hela Sydkraftsområdet. När Gunnar 1959 började på ASEA kom han att många gånger arbeta på VA-verkets anläggningar, bland annat hade han hand om elinstallationerna i Bulltoftaverkets filter 5.

När datoriseringen av Bulltoftaverket startade den 1 februari 1970 (VA-verkets första dator) var Gunnar med från början. Hans arbete gjorde intryck på dåvarande driftingenjören Johan Melchert, med följd att Gunnar värvades över till VA-verket den 1 april 1972. Efter arbetet som elektriker på Avloppspumpstationerna började Gunnar den 1 juni 1986 som ingenjör på VA-HQ.

Det blir besvärligt för verket nu när Gunnar slutar, ingen annan har samma samlade kunskap om verkets elinstallationer som han. Men det är något som Gunnar aldrig skulle erkänna, som den anspråkslösa person han är.

När han nu går i pension kommer han över 25-årsgränsen med en marginal på en månad och får alltså klocka och minnesvattentorn samtidigt.

Nu när Gunnar går in i sin tredje fas, kommer mycket kraft att ägnas hemmet. Detta leder lätt till livets pluspol, barnbarnen. När dessa strömmar till rör sig elektronerna snabbare i Gunnar.

Gunnar Thelander, Produktionsavdelningen, går i pension 1997-05-01. Gunnar är född 1932 i Gammalstorp (vid Sölves­borg) i Blekinge. Efter uppväxt och skolgång i födelsebygden lärde han el på verkstadsskolan i Karlskrona.

1952 började Gunnar på Sydkraft och första upp­drag­et var Öresundsverket i Malmö. Sedan blev det montageplatser i hela Sydkraftsområdet. När Gunnar 1959 började på ASEA kom han att många gånger arbeta på VA-verkets an­läggningar, bland annat hade han hand om elinstallationerna i Bulltoftaverkets filter 5.

När datoriseringen av Bulltoftaverket startade den 1 februari 1970 (VA-verkets första dator) var Gunnar med från början. Hans arbete gjorde intryck på dåvarande driftingenjören Johan Melchert, med följd att Gunnar värvades över till VA-verket den 1 april 1972. Efter arbetet som elektriker på Avloppspumpstationerna började Gunnar den 1 juni 1986 som ingenjör på VA-HQ.

Det blir besvärligt för verket nu när Gunnar slutar, ingen annan har samma samlade kunskap om verkets elinstallationer som han. Men det är något som Gunnar aldrig skulle erkänna, som den anspråkslösa person han är.

När han nu går i pension kommer han över 25-årsgränsen med en marginal på en månad och får alltså klocka och minnesvattentorn samtidigt.

Nu när Gunnar går in i sin tredje fas, kommer mycket kraft att ägnas hem­met. Detta leder lätt till livets pluspol, barnbarnen. När dessa ström­mar till rör sig elektronerna snabbare i Gunnar.


Henrik Aspegren

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 56 (1995-05-24).

av Bengt Andersson

Fredagen den 19 maj 1995 försvarade Henrik Aspegren med bravur sin doktorsavhandling ‘Evaluation of a High Loaded Activated Sludge Process for Biological Phosphorus Removal’ vid Tekniska Högskolan i Lund. Avhandlingen bygger på erfarenheter och resultat från många års försöksverksamhet vid Sjölundaverket.

Henrik började på Sjölundaverket 1988 som s. k. kontaktforskare inom ramen för det samarbete som fanns mellan universitet och näringslivet. Efter att ha visat sina kvaliteter under två år som kontaktforskare anställdes han som processingenjör vid avloppsreningsverken i Malmö.

Tiden på VA-verket har varit positiv för Henrik. Den i mina ögon blyge och osäkre unge man från tekniska högskolan i Lund som jag träffade för drygt 7 år sedan, har utvecklats till en världsvan VA-tekniker som utan att darra på manschetten och iklädd sin svarta kostym mer än en gång har svarat för glimrande presentationer av verksamheten i Malmö inför hundratals forskare från hela världen.

Henrik är arbetsnarkoman, vilket krävs för att skriva en doktorsavhandling. Hans tjänsterum har lysts upp åtskilliga kvällar, nätter och helger och tusentals sidor VA-litteratur av högst skiftande slag har nagelfarits i jakten på det väsentliga. Doktorshatten är naturligtvis hans lön för mödan.

Efter doktorsfesten har det åter blivit måndag. Avkoppling och om­laddning av batterierna är inget för Henrik. Han har redan tillsammans med Ulf Nyberg och Gunbritt Dittmer kastat sig över nya spännande uppgifter i form av ‘plutt’-försök och nitrifikation av rejektvatten i en kemostat.

Henrik påstår i förordet till sin avhandling att han inte skulle gått iland med uppgiften utan hjälp och stöd från ett stort antal personer från VA-verket. Vi utropar därför grattis Henrik och grattis VA-verket till doktorsgraden och till en utmärkt prestation.


Krister Carlsson

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 113 (1997-04-28).

© Eber Ohlsson 1989

Krister Carlsson planerar att kunna börja som biträdande avdelningschef för distributionsavdelningen under hösten i år. Krister är född 1946 i Andrarum. Förutom att Krister är född där är det känt för sitt alunbruk.

De första årens skolgången skedde i Andrarum, för att sedan fortsätta på realskolan i Tomelilla. Därefter blev det studier i västra Skåne, först på Tekniska gymnasiet i Malmö och sedan en fil kand i geologi och geoteknik i Lund.

1965 började han på Sydsvenska Ingenjörsbyrån (det finns fler medarbetare på VA-verket från denna sydsvenska konsultfirma). Den 15 december 1970 började Krister som konstruktör på VA-verkets utrednings- och konstruktionsavdelning.

Efter ett antal år blev han ansvarig för verkets rörnätsunderhåll. Krister slutade hos oss när PULS startade vid årsskiftet 1989/1990. PULS skall tydas Planerad UnderhållsService.

Sedan några år bor Krister åter på Österlen. Där får utlopp för sitt intresse att påta i jorden, när han inte glider fram på sin tunga motorcykel (Honda).

© Eber Ohlsson 1989

Lars Jönsson

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 141 (1998-05-12).

© Eber Ohlsson 1998

Lars Jönsson började den 4 maj som elarbetsledare på Produktionsavdelningens El- och automatikenhet.

Lars är född 1958, och är en riktig Malmöpåg. Eftersom allting går med elektricitet, bestämde han sig redan i sin ungdom för att ha ett arbete med spänning i.

Han har varit elektriker på kända bolag i regionen, såsom Arlövs sockerbruk, Kockums, Swede­Chrome, Pripps och Lars Jönsson (ej ägare). Lars har behörighet för alla spänningar, varför ingen volt är omöjlig för honom.

Det stora fritidsintresset är ishockey. Lars är tränare i MIFs ungdomsverksamhet (U10-laget). Även om det tar mycken tid från september till april, är det värt det, för det är ett glatt liv. När det är VM eller OS i ishockey, är han en given åskådare i hemmet. Det hela transmitteras ju med elektricitet.


Leif Nilsson

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 140 (1998-04-28).

Leif Nilsson började den 21 april som VVS-montör på Administrativa avdelningens vattenmätarenhet.

Leif är född 1945 i Malmö. Efter uppväxt och skolgång i Malmö började han sin lärlingsutbildning inom VVS-området. En utbildning där fick man lära allt från grunden.

Leif började som vattenrörläggare på VA-verkets dåvarande URVA-byrå 1973. URVA var en akronym för Underhåll och Reparation VA-ledningar. 1982 blev Leif VVS-montör på dåvarande Fastighetskontoret.

Vid de tekniska förvaltningarnas omorganisation, fortsatte han arbete på KommunTekniks FastighetsService Drift. Nu är han tillbaka på VA-verket.

Leif stora fritidsintresse är fotboll. Moderklubben är Eriksfält FF. Under sin aktiva tid som var han en allroundspelare, uttagen till alla platser utom i målet. Därefter började han som ungdomstränare i föreningen, och fick efter flytt till Oxie, samma funktion i Oxie IF. Efter många år som seniortränare, är han nu åter ungdomstränare.

På sommaren får han försaka det goda Malmövattnet, eftersom han då mestadels vistas i Falsterbo.


Paul Börjesson

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 149 (1999-03-09).

Paul Börjesson är född i Malmö, men uppväxten skedde i Skurup. Skolgången började i den gamla stationsbyn, fort­satte på Tekniska gymnasiet i Ystad och avslutades med att Paul blev byggnadsingenjör på högskolan Malmö/Helsingborg.

Efter studierna kom Paul först till Vägverket och dess väglaboratorium. En del av arbetet bestod i att in situ studera vägbeläggningarna, och nog har vi märkt en yrkesskada hos Paul, han har svårt att inte vara uppmärksam på gatubeläggningen.

Efter detta arbete kom han till SIAB, och även här blev det asfalt. Det sista arbetetsplatsen Paul hade innan han kom till VA-verket var Öresundsbron. Här arbetade han med betong hos Sundlink.

På VA-verket kommer Paul att förutom sitt fortsatta arbete med projektering även deltaga i utvecklandet av Auto Cad funktionerna och det system som skall kopplas till det nya GIS-systemet Spatial Ware.

Kunskaper om Auto Cad finns hos Paul även om han påstår att de har hunnit bli lite ringrostiga. Rosten kommer att lösas upp med, enligt honom själv, välbehövlig repetitionskurs samt vidareutbildning på Auto Cad.

Paul, som bor själv i en tvårumslägenhet i Malmö, har som fritidsintressen bland annat friluftslivet i skog och mark med både vandring och cykling över stock och sten (vi antar att han undviker asfalterade vandringsleder).

Förutom detta skall helst lite motion hinnas med några kvällar i veckan i form av t ex simning och innebandy. Golf försöker han sig också på, med blandad framgång. I det senare facket har han efter sju års spelande lyckats pressa ner handikappet till 36.


Peter Lehrecke

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 77 (1996-02-27).

© Eber Ohlsson 1996

Peter Lehrecke blir fast anställd som driftreparatör på Turbinen fr o m den 1 mars i år. Peter är dock inte obekant med Turbinen, eftersom han har vikarierat där sedan den 1 augusti 1995.

Peter är född i Landskrona 1965. Efter 4 år flyttade familjen till Glumslöv, där också skolstarten skedde. Nu är Peter driftingenjör, examinerad från Lunds universitets drifttekniska högskola i Malmö (granne med Turbinen).

Det är en hel del Peter sysslat med innan han kom till VA-verket. Han har bl a varit tryckare, amanuens på högskolan, lärare i naturkunskap på gymnasiet i Landskrona, lärare i naturkunskap för flyktingar, plåtslagare och maskinoperatör.

På Turbinen finns det nu tre som heter Peter, vilket medfört att de numera är numrerade. Men hemma i Landskrona är Peter alltid nummer ett.

© Eber Ohlsson 1996

Pär Hagstrand

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 123 (1997-10-03).

© Eber Ohlsson 1997

Pär Hagstrand började den 22 september 1997 som ingen­jör på Distributionsavdelningens enhet VA-installationer.

Pär är född 1974. Uppväxt och de första årens skolgång skedde i Vellinge, de fortsatte i Trelleborg och fick sedan en hus­bygg­nads­tek­nisk inriktning på Pauliskolan i Malmö. Därefter har det blivit tre års högskolestudier på LTH i Malmö. Nu börjar en ny utbildningsetapp – arbete på VA-verket.

Pär stora fritidsintresse är jakt, som tills nu har bedrivits i Skåne och Småland, och inte berört de allra största djuren. Men älgarna skall inte vara alltför säkra. Om Pär vandrar mycket i naturen så kompenserar han det med att bara behöva gå 300 meter till sin arbetsplats VA-HQ.


Sune Malmgren

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 81 (1996-04-12).

© Eber Ohlsson 1996

Sune Malmgren började 960401 som vattenmätaravläsare. Närmast kommer han från KommunTeknik. Det här med vat­ten är inget nytt för Sune. Det började med rörläggeri hos privata entre­prenörer.

Arbetet på Vombledning 3 blev det sista där, innan han 701105 värvades över till på Vatten- och avloppsverken. Efter att i många år lagt både vatten- och avloppsledningar började Sune med fackliga frågor på “heltid” 1988.

Sune är en man som står stadigt på jorden. Det kan behövas om man som Sune har sprängar­licens. Han är född i Östra Vemmenhög, och med en födelsevikt på 4,1 kg tillhörde han redan från början de stora grabbarna.

Det är därför inte förvånande att Sune är brottare. Eller rätt­are sagt har varit det. Nu är han domare i kategori 1, viket innebär att han får döma matcher i de högsta serierna. Med denna bakgrund kommer Sune inte att behöva brottas med problemet att få komma till och läsa av vattenmätarna.

© Eber Ohlsson 2000

Susanne Flygare

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 88 (1996-06-04).

© Eber Ohlsson 1996

Susanne Flygare började som miljöingenjör på Processavdelningens industriavloppsgrupp den 1 juni i år.

Susanne är född i Malmö och tog studenten på S:t Petri Läroverk 1973. Efter studier på Lunds Tekniska Högskola blev hon civilingenjör i Kemiteknik. Hon disputerade sedan inom tilllämpad biokemi.

Med doktorshatten i bagaget for Susanne till Länsstyrelsen i Gävle. I denna Norrlandsbygd har Susanne varit verksam med miljöfrågor och tillsyn av industrin.

En del av fritiden tillbringar Susanne i naturen. Se där hur man förenar arbete och fritid. Det innebär att ingen miljösyndare går säker ens på söndagen.