Ebers vattentorn 2005

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2005

Civilingenjör G Oesten i Berlin, Tyskland fick i maj 1901 i uppdrag av den schleswigska staden Flensburg att projektera ett vattentorn vid det befintliga vattenverket på Mühlenstrasse. Detta eftersom försörjningen i den övre tryckzonen i fjordstaden behövde bli bättre. För bygget anslogs 170 000 Goldmark.

Bygget kom i gång hösten 1901 och var klart i augusti 1902. Det mönstermurade vattentornet blev 29 m högt och fick en reservoar på 350 m³. Vid slutredovisningen i augusti 1902 visade det sig att bygget underskridit budgeten med ca 30 000 Goldmark, en upplevelse förunnad få beställare.

Publicerad 2005-02-09

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/2005.

Se även: Wassertürme: Schleswig-Holstein > Flensburg


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2005

Basunera ut att vatten är en gudagåva! Det var kanske tanken när arkitekt A Turek och ingenjör Josef Franzl formade i stadsdelen Vinohrady i den tjeckiska huvudstaden Prag. På en gesims står här trumpetande änglar i tornets alla hörn och meddelar budskapet.

Det har inte snålats på fasadutsmyckningen på det nyrenässanska tornet från 1891, det enda som är modest är reservoarvolymen på 200 m³. Det sju våningar höga tornet, med en utsiktsplats överst, togs ur drift 1962 och har därefter byggts om till bostäder. År 1993 gjordes en rekonstruktion av fasaderna samt reparation av uren.

Publicerad 2005-03-16

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 2/2005.

Se även: Vodni vĕž: Praha > Vinohrady


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2005

Vattentorn är stabila byggnader, som står stadigt även när stormen viner som mest, vilket besannades då skribenten 1992 såg en bild i en utländsk kollega till Cirkulation. Bilden var tagen efter orkanen Andrews härjning i södra Florida den 24 augusti 1992 och visade ett intakt vattentorn mitt bland raserade hus och omkullvräkta träd.

Tornet med den ofta förekommande amerikanska ortsnamnsmålningen var bekant, eftersom det hade fotograferats i april samma år, men då omgivet av lummig grönska i ett välmående samhälle. Naturkrafterna må vara starka, men ibland går de bet på vattentornen.

Publicerad 2005-04-27

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/2005.

Se även: Water Towers: Florida > Homestead


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2005

En idealstad grundad 1593, med ett vattentorn i jugendstil från 1914-15 ligger nordväst om Trieste i Italien. Det är staden Palmanova, en gång grundad som ett venetianskt gränsfäste och byggd efter det som man då trodde var en romersk idealplan.

I den renässansbefästa niosidiga staden strålar gatorna ut radiellt några kvarter från det sexkantiga torget. Den är beskriven i de flesta läroböcker i stadsgeografi eller stadsplanering. I slutet på en av de radiella gatorna står ett betongvattentorn, planerat av ingenjör Schiavi. Tornet, med en reservoar på 250 m³, togs ur bruk på 1990-talet.

Publicerad 2005-06-08

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 4/2005.

Se även: Torri dell’acquedotti: Friuli-Venezia-Giulia > Palmanova


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2005

I vattentornet i stadsdelen Bruderholz i den schweiziska staden Basel slingrar sig upp- och nedtrapporna utmed innerväggen som två skruvspiraler. Det 35 meter höga tornet i art deco-stil från 1926, ritat av arkitekten Emil Vischer, fick 2001 en ljusare nyans än fotot från 1984.

Det finns reservoarer på 500 m³ under tornet för en lägre zon, och en reservoar på 320 m³ under utsiktsterrassen för en högre zon. För att passera tornets entrégrind måste en mindre avgift läggas i bössa. På närbelägna Café Wasserturm gick det åtminstone förr att njuta av vatten som passerat kaffebönor eller teblad.

Publicerad 2005-08-24

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 5/2005.

Se även: Wassertürme: Schweiz > Basel


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2005

Var Babels torn ett vattentorn? Det omvända förhållandet var i alla fall arkitekten Christian de Portzamparcs idé, när han ritade på sitt första uppdrag, ett vattentorn i nya området Marne-le-Vallèe, öster om Paris.

Tornet skulle placeras inne i en rondell i Noisiel, och arkitektens lösning blev inte bara ett vattentorn i betong utan också ett omslutande gallerverk, som alluderade till Gustave Dorés kända bibelillustration. Gallerverket skulle täckas av slingrande växter och framkalla illusionen av hängande trädgårdar. Ett vattentorn, byggt 1971, där det gröna är uppåt väggarna.

Publicerad 2005-09-28

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 6/2005.

Se även: Châteaux d’eau: Département 77 > Noisiel


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2005

Det brukar vara sparsamt med vattentorn av dignitet på vulkanöar, eftersom topografin här ger goda preferenser för markreservoaralternativet. Ett undantag som bekräftar regeln står i Santa Cruz på Teneriffa. Här finns ett stort oljeraffinaderi, Spaniens äldsta, med ett högst ordinärt standardstålvattentorn.

Frågan är vattentornsfunktionen är det primära numera, där det står vid motorvägsinfarten till staden. Det har nog mera funktionen av skyltstativ för det stora oljebolaget CEPSA, som här visar både tid och temperatur i digital form, men nog aldrig behöver visa minusgrader.

Publicerad 2005-11-02

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 7/2005.

Se även: Torres del agua: Islas Canarias > Santa Cruz de Tenerife


Ebers vattentorn i Cirkulation 8/2005

I Danmarks sydligaste och minsta köpstad, Nysted på Lolland, uppförde man 1912-1913 ett 35 meter högt vattentorn med en reservoar på 94 m³. Det gula putsade svagt koniska betongtornet med vita gesimser, en entré i nybarock och ett rött sextonsidigt tegelmansardtak, projekterades av arkitekt Alf. Jørgensen och ingenjör Georg Jochumsen.

Tornet som var i drift till 1976, renoverades 1977 och 1988, för att därefter under sommarhalvåret hysa utställningar samt ge besökare möjlighet att gå upp och beundra utsikten. Det blev det sjätte vattentornet i Danmark som fått byggnadsminnesstatus.

Publicerad 2005-12-07

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 8/2005.

Se även: Region Sjælland > Vandtårne: Guldborgsund > Nysted


<<< Föregående år (2004)

Följande år (2006) >>>