USA

Los Angeles, California, USA

Uppmaning om ta hänsyn till recipienten.

Los Angeles, California

© Eber Ohlsson 2015
NO DUMPING * THIS DRAINS TO OCEAN

San Diego, California

© Eber Ohlsson 2015
NO DUMPING * THIS DRAINS TO OCEAN

Tucson, Arizona

© Eber Ohlsson 2015
ONLY RAIN IN THE DRAIN
CITY OF TUCSON TRANSPORTATION

Las Vegas, Nevada

© Eber Ohlsson 2015
DON’T POLLUTE * DRAINS TO LAKE MEAD

Burlingame, California

© Eber Ohlsson 2015
NO DUMPING * DRAINS TO BAY

San Francisco, California

© Eber Ohlsson 2015
NO DUMPING * DRAINS TO BAY

Dallas, Texas

© Eber Ohlsson 2011
Stormwater Management * City of Dallas
NO DUMPING – Drains to Creek
No Eche Basura – Desague al Arroya
© Eber Ohlsson 2011

Austin, Texas

© Eber Ohlsson 2011
NO DUMPING * DRAINS TO CREEK
NO TIRE DESECHO CORRE AL RIO

Houston, Texas

© Eber Ohlsson 2011
CITY OF HOUSTON * STORM SEWER
CLEAN WATER * CLEAR CHOICE
NO BOTE BASURA O LIQUIDOS – DESAGUE DEL BAHIA
NO DUMPING – DRAINS TO BAY

San Antonio, Texas

© Eber Ohlsson 2011
NO BASURA! NO DUMPING
DRAINS TO WATERWAYS

North Little Rock, Arkansas

© Eber Ohlsson 2011
NORTH LITTLE ROCK * STORM SEWER
NO DUMPING * DRAINS TO STREAM

Chattanooga, Tennessee

© Eber Ohlsson 2008
CITY OF CHATTANOOGA
NO DUMPING – DRAINS TO RIVER

Longport, New Jersey

Det vatten som det varnas för är närmast Atlantens vatten när det stormar.
Men skylten skulle kanske också kunna användas vid “normala” dagvattenöversvämningar.

Australien

Ulladulla, New South Wales

© Ann Mattsson 2012
Dessa texter står på trottoarkanten ovanför dagvattenbrunnen.
Dagvattnet rinner in under trottoaren. “No ifs no butts” är vitsigt och syftar på “No ifs or buts” = “inga om och men”. Men om man skriver “butts” istället med två “tt” blir det “inga cigarettfimpar”.
© Ann Mattsson 2012
“Drains to your harbour” – med bilder på de delfiner
som man ser utanför Ulladulla borde påverka läsaren tycker jag.
© Ann Mattsson 2012
…”plastics kills sea animals” (här tror jag att det kan ha funnits en bild av ett djur som inte kom med på fotot).
© Ann Mattsson 2012
“Drains to Ullladulla Harbour” – och bild på en fisk.
Direktkoppling mellan dina handlingar och naturen.

Frankrike

Paris