Ebers vattentorn 2012

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2012

Stadsbränder var förr ett stort hot, inte minst mot trähusstäder, olyckor man givetvis försökte förekomma. En lösning var patrullerande brandvakter, som den svenskspråkiga staden Ekenäs i södra Finland hade efter en stor brand 1821. En annan lösning var att övervaka bebyggelsen från någon hög byggnad.

När Ekenäs byggde ett nytt vattentorn 1931, så fanns överst i tornets tvåvånings lanternin plats för en brandvakt. Lokaler som dock inte kom att användas för sitt ändamål. Det 35 meter högt tornet, med en reservoar på 370 m³, är ritat av arkitekt Ragnar Wessman. Torndriften upphörde 1977.

Publicerad 2012-02-15

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 1/2012.

Se även:   Vattentorn: Raseborg > Ekenäs


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2012

I dagens globala elektroniska värld blir det engelska språkets dominans tydlig, och de bokstäver det språket använder typiserande. Det innebär att även närbesläktade språk som svenskan, ibland får lite problem med de bokstäver som engelskan inte har. Å, Ä och Ö blir inte sällan A, A och O, vilket ibland får komiska effekter.

När den lilla svenskstaden Lindstrom i östra Minnesota i USA, Karl-Oskars och Kristinas nya hembygd, fick ett nytt vattentorn, målades det i gult och blått. För att sätta pricken över i, återgav man namnet med det gamla språkets prickar över o:et. Därmed var saken biff.

Publicerad 2012-03-21

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 2/2012.

Se även:   Water Towers: Minnesota > Lindstrom


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2012

Ett litet hus överst på ett Eiffeltorn kan man kanske karakterisera vattentornet i staden Groitzsch söder om Leipzig i tyska förbundslandet Sachsen. Det är enastående, eftersom de två andra tornen som byggdes i samma stil numera är skrotade. Dortmundfirman August Klönne konstruerade det 45 m höga vattentornet, som har en reservoar på 300 m³.

Tornet, som togs i drift 1904, blev skadat av bombflyg i andra världskriget, men reparerades och är fortfarande i drift. Allmänheten har möjlighet att komma upp på utsiktsplattformen under stadsfest- och Öppet husdagarna, och då är det givetvis kö.

Publicerad 2012-05-03

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 3/2012.

Se även:   Wassertürme: Sachsen > Groitzsch


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2012

Vatten anses vara en förutsättning för livets uppkomst. Formen för vattentornet i den franska byn Croix, strax väster om den schweiziska staden Basel, antyder däremot på livets slut. Förklaringen på formen är troligtvis att arkitekten har velat anspela på byns namn, vilket översatt betyder Kors.

Det blir inte mindre anmärkningsvärt av att tornet står intill byns kyrkogård. Vattentornslik eller ej, tornets form är fascinerande även om man inte har en morbid läggning. Ortsnamnsillustrerande vattentorn måste vara mycket ovanliga, om det överhuvudtaget finns några andra sådana torn.

Publicerad 2012-06-07

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 4/2012.

Se även:   Châteaux d’eau: Département 90 > Croix


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2012

Vatten som vatten, var kanske tanken när ett kanalbolag i England 1811 bildade ett vattenverksbolag, Grand Junction Waterworks Company, i en tid då vattenförsörjningen i London sköttes av privata bolag. 1838 byggde de en pumpstation i västra London, Kew Bridge Pumping Station.

Med hjälp av ångmaskiner pumpades vatten från Themsen till långsamfilter och sedan ut på nätet. Här byggdes också 1867 ett 61 meter högt ståndrör. Dessa kallas ibland vattentorn i den anglosachsiska världen. Pumpstationsdriften upphörde 1944, och sedan 1973 är här ett museum, med ångdrift varje veckoslut.

Publicerad 2012-08-29

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 5/2012.

Se även:   Water Towers: Great London > Gunnersbury


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2012

Öster om grannuniversitetsstaden Ann Arbor och någon mil väster om bilstaden Detroit i delstaten Michigan i USA ligger staden Ypsilanti, ett namn på en grekisk frihetshjälte på 1800-talet. På den högsta punkten i staden står sedan 1890 ett 46 m högt vattentorn med en reservoar på 950 m³.

Tornet i kalksten, som är ritat av William R. Coats, blev förklarat som en amerikansk vattensevärdhet 1975 och restaurerat 1976. I en omröstning anordnad av en tidskrift blev tornet valt som den mest falliska byggnaden i världen. Frågan är om de har haft kunskap om vattentornen i Gnesta och Södervärn i Malmö.

Publicerad 2012-10-03

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 6/2012.

Se även:   Water Towers: Michigan > Ypsilanti


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2012

Den 6 november i den julianska kalendern skulle i dagens gregorianska kalender ha varit den 16 november.

Lützen är för många förknippat med vattenmättad luft i november, en föreställning som inte minst historieböcker har byggt upp. Luften i denna tyska stad i förbundslandet Sachsen-Anhalt och det välkända slagfältet i nordost, i riktning mot Sachsens största stad Leipzig, är dock inte alltid lika vattenmättad.

Solen lyckas här, som överallt annars många gånger förånga luftens fuktighet, vilket känns bra när stadens vattentorn skall fotograferas. Därmed har kanske månadens nummer av Cirkulation, nu 380 år efter den mest kända Lützendimman, lyckats visa en annan och soligare sida av staden.

Publicerad 2012-11-07

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 7/2012.

Se även:   Wassertürme: Sachsen-Anhalt > Lützen


Ebers vattentorn i Cirkulation 8/2012

Nobelpristagaren Niels Bohr var en av dem som låg bakom grundandet av det norr om danska Roskilde liggande forskningscentrat Risø, där forskning om fredligt utnyttjande av kärnkraften skulle ske. För att kyla ner reaktorer krävs vatten, och detta vatten skall säkert och snabbt komma till hjälp med en av fysikens lagar, gravitationen.

Därför byggdes det 1959 ett 45 meter högt vattentorn på marken ovanför Risø, med en nedkylningsreserv på 300 m³. Tornet är ritat av Preben Hansen och Paul Niepoort. Sedan den sista reaktorn på Risø lades ned för några år sedan, har torndriften upphört.

Publicerad 2012-12-12

Ladda ner Cirkulations version av    Ebers vattentorn 8/2012.

Se även:   Vandtårne: Region Sjælland > Roskilde > Risø


<<< Föregående år (2011)

Följande år (2013) >>>