Ebers vattentorn 1998

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/1998

Ett tyskt vattentorn i jugendstil, som är Mönchengladbachs stolthet. Med rätta, för frågan är om det finns ett vackrare vattentorn. Men så hade det också kostat staden 216 000 Goldmark, när det stod klart 1908-1909.

För denna summa fick man en reservoar på 3 100 m³. Vill man idag även se vattentornet invändigt, kan man nyttja någon av de fem lördagar varje år, som det är allmän visning av vattentornet på Viersener Strasse.

Publicerad 1998-02-11

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/1998.

Se även: Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Mönchengladbach


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/1998

Ett USA-vattentorn. Det råder det ingen tvekan om. Om man kör U.S. Route 1 söderut genom Florida, så möts man av denna syn, när man kör in i City of Cocoa. Då är man för övrigt inte långt från Cape Canaveral.

Stålvattentorn är vanliga i Förenta Staterna, här i form av pelarsfäroid. Vanligt är även att stadens namn eller sigill är målat på reservoaren. Vattentornet i City of Cocoa har en målning som ingen patriot kan klaga på.

Publicerad 1998-03-18

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 2/1998.

Se även: Water Towers: Florida > Cocoa


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/1998

Ett särpräglat vattentorn, av en världsberömd arkitekt, finner man på Bornholms östkust. I den idylliska orten Svaneke står ett vattentorn, som kallas för sjömärket. Namngivningen är lätt att förstå, men inte den vattentekniska formen. Snapsglasformen hade nog varit bättre, även i Danmark. Pyramidformen är kanske det pris man får betala, när den okonventionelle arkitekten Jörn Utzon ritar vattentorn.

Några år senare skapade han en annan särpräglad byggnad, Australiens berömda Sydney-opera. Svanekeborna är stolta över det vattentorn de fick 1952. Med en reservoarvolym på 110 m³, klarade det försörjningen fram till 1988. Nu är det avställt och förklarat som byggnadsminne.

Publicerad 1998-04-29

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/1998.

Se även: Vandtårne: Region Hovedstaden > Bornholm > Svaneke


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/1998

Ett postmodernistiskt vattentorn. Detta franska standardvattentorn i den lilla orten Belleville, en mil norr Nancy i östra Frankrike, är fyllt med postala kännetecken. Varken adressat, avsändare eller frimärke saknas. Eftersom det är frankerat för 9 franc och 20 centimes, skall det nog räknas som paket. Vi får dock hoppas för Belleville-medborgarnas bästa, att vattentornet är underfrankerat.

Publicerad 1998-06-10

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 4/1998.

Se även: Château d’eau: Département 54 > Belleville


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/1998

Immigrantlandet USA omtalas ofta som en smältdegel. Det olika kulturerna blandas och ger upphov till en ny – en amerikansk. Trots allt består dock en del av de gamla kulturelementen och medborgarna känner en stolthet över sitt ursprung och sin gamla kultur. Detta måste vara en av anledningarna till att vattentornet i Kingsburg, Californien har det utseende det har.

När stadens polisbilar har en dalahäst, samt texten The Swedish Village på dörrarna, känns det inte onaturligt att stadens vattentorn har formen av en kurbitsmålad kaffekanna. Den rymmer 60 000 US gallon vilket motsvarar 227 m³ eller 1,5 milj kaffekoppar. Tornet är tillverkat 1911 i stålstaden Pittsburgh, Pennsylvania.

Fängslande detaljer vid tornets fot, är förutom den lilla vita byggnaden City Jail, även bronsplattor som omtalar om att utsmyckningen och tornbelysningen skett till minne för några nära och kära. Vem som har bekostat det hela berättar också de gjutna bokstäverna, vi är trots allt i donatorernas USA.

Publicerad 1998-08-19

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 5/1998.

Se även: Water Towers: California > Kingsburg


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/1998

Staden Flensburg i den nordtyska delstaten Schleswig-Holstein ligger i innersta delen av den fjord som bär stadens namn. På västra sidan av fjorden, Altstadt-sidan, finns ett vackert men traditionellt mönstermurat vattentorn i gult och rött tegel, byggt 1901-1902.

På höjderna öster om fjorden finns ett i högsta grad kontrasterande vattentorn, både till färg och till form. Det är ett vattentorn som nyttjar betongens möjligheter att bygga i spännande geometriska former.

Arkitekt professor Fritz Trautwein har här 1961 konstruerat ett vattentorn, starkt präglat av tornskaftets parabelsegment kring en vertikal, och ytterligare betonat av de ljusa och tunna vertikallisterna.

För det facila priset av 1 D-Mark, kan man under fem sommarmånader komma upp till den 26 meter ovan mark belägna besöksplattformen, omslutande en reservoar på 1 500 m³, och där beundra utsikten över Flensburgfjorden och danska Sønderjylland.

Efter ett sådant besök kan den som inte bara vill ha vatten till livs, med fördel besöka det närbelägna Hotel “Am Wasserturm”, och få vatten blandat med jäst, malt och humle.

Publicerad 1998-09-23

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 6/1998.

Se även: Wassertürme: Schleswig-Holstein > Flensburg


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/1998

Mycket tegel för lite vatten – det kan kanske vara en sammanfattning av vattentornet i Volkspark Jungfernheide i Berlin. Det är inget slätstruket vattentorn, utan här skapar tegelstenarna en fasad som är kontrastrik, livfull och spännande. Arkitekt för detta byggnadsverk, som stilmässigt kan kategoriseras som tegelexpressionism, var Magistratsoberbaurat Walter Helmcke.

Det 38 meter höga vattentornet byggdes 1926/27, och med en högreservoar på 200 m³ försåg den parken med bevattningsvatten under den korta tid det var i bruk. Under kriget blev tornet svårt skadat, men restaurerades under 1950-talet. En loggia byggdes 1987/88 på den plats där det i de ursprungliga ritningarna skulle ha funnits en restaurang.

Publicerad 1998-11-04

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 7/1998.

Se även: Wassertürme: Berlin > Volkspark Jungfernheide


Ebers vattentorn i Cirkulation 8/1998

Ett stålvattentorn som avviker från den normalt standardiserade och helt dominerande rotationssymmetriska formen finner man i den danska staden Horsens. Här, i den södra förstaden Tyrsted, har arkitekt Holger Koch Nielsen skapat ett vattentorn i 206 ton stål med en medveten skulptural form. En hydrauliskt bra form, där man nyttjat stålets fördelar.

På den oktagonala centrumkolonnen och de åtta i solfjädersform placerade sidopelarna återfinns en reservoar, formad som en slipad diamant. Liksom för den betydligt mindre transparenta diamanten, tillför ljuset här plusvärden. Ljusspeglingar och skuggor skiftar med solens gång över himlavalvet på de sexton reservoarsidorna.

Det är inte förvånande att vattentornet fick “Det Europeiska Stålpriset”, byggåret 1983. Bakom de blåmålade stålytorna ryms 2 000 m³ vatten, och detta till en byggkostnad för hela tornet på 3,6 miljoner danska kronor. Det 28 m höga vattentornet i Östjylland har med rätta fått epitetet “den blå diamanten”, och nog är det ett vackert smycke i Horsens by.

Publicerad 1998-12-09

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 8/1998.

Se även: Vandtårne: Region Midtjylland > Horsens


Följande år (1999) >>>