Originalpublicering 2017-02-11

av Eber Ohlsson


Emblembeställning
På våren 1996 kom chefen för VA-verket Malmö, Bengt ”Ludde” Persson, till skribenten och frågade om skribenten kunde teckna ett emblem för den nybildade organisationen Swedish Water Development (SWD).

SWD skulle marknadsföra svenskt VA-kunnande i utlandet och var bildad av Svenskt Vatten samt Stockholm Vatten, Göteborgs VA-verk och VA-verket Malmö, där Ludde satt i styrelsen som representant för Malmö.

Skälet till att Ludde kom till skribenten med frågan berodde troligtvis på att skribenten tidigare hade skapat ett emblem för Gatukontoret Malmö (se Fyrklöver) och därför kanske trodde att skribenten även skulle kunna göra något motsvarande för SWD.

Vattendroppe och jordglob
Genast efter att ha fått uppdraget, fanns idén att kombinera en vattendroppe och en jordglob, då dessa representerade vatten och världen.

Droppen skulle i princip ha den form, som skribenten tidigare hade använt för emblemet för Gatukontoret Malmö, en cirkel med två tangenter som möttes i en 90° vinkel.

Först skulle en jordglob ritas. Den skulle bli blå med gula längdgrader och breddgrader. Frågan var hur många sådana linjer det behövdes för att få en illustrativ jordglob? Och hur skulle de ritas?

Det blev tre breddgrader och fem längdgrader, lagom böjda för att skapa en illusionen av en jordglob.

Det visade sig dock att om tangenterna möttes i 90° vinkel, skulle droppen få för en för liten höjd. Droppen skulle inte uppfattas som en droppe. Alltså fick tangenterna bli längre, och vinkeln bli mindre.

Val av typsnitt
I jordgloben skulle de gula bokstäverna SWD stå i ett typsnitt som på samma gång skulle vara både kraftfullt och mjukt, såsom vatten kan upplevas.

Typsnittet skulle ha enkla geometriska former men ändå vara karakteristiskt. Efter att ha sökt bland många typsnitt valdes ITC Bauhaus.

Därefter gjordes några olika versioner, inklusive där organisationens namn omslöt jordgloben. Till sist valdes att enbart ha SWD i jordgloben.

Scanian Water Development
Då emblemet skapades i datorn, var det lätt att byta färger och därför gjorde skribenten en mindre allvarlig version, där den blå färgen var utbytt mot röd färg.

Färgbytet berodde inte minst på att både Ludde och skribenten var skåningar. Scanian Water Development, SWD skulle sitta bra.

Ludde, som hade mycket humor, bad skribenten att göra OH-versioner av de båda förslagen. Detta var vid en tid då overheadbilder var den föredragna teknik som användes vid mötespresentationer.

Ludde berättade, när han kom tillbaka från Stockholmsmötet, att han när han skulle presentera det föreslagna emblemet, först ha lagt den rödgula versionen på OH-apparatens glas.

Enligt Ludde tog det lite tid innan de övriga mötesdeltagarna, icke skåningar, reagerade. Därefter presenterade Ludde den blågula versionen.

Modifiering av förslaget
Enligt den faxkorrespondens skribenten hade med VAV:s direktör, Håkan Westerlund framgår det att SWD önskade att emblemets tangenter skulle få en mer naturlig dropplik form, vilket innebar att tangenterna blev konkava.

SWD önskade också bokstäverna i emblemet skulle ha ett annat typsnitt. Därför valde skribenten Incised 901 Nord i stället för ITC Bauhaus. Ett typsnitt som visserligen också var kraftfullt, men kanske något mer kantigt och ordinärt.

EXPO´98
SWD sände 1998 skribenten på en studieresa till EXPO´98 i Lissabon, en världsutställning med haven som tema. Haven består otvivelaktigt till största delen är vatten. Under vistelsen besöktes även Lissabons vattenmuseum EPAL, samt ett återbesök på stadens akvedukt.