Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk & Vattenstänk nr 3/1978

Eber Ohlsson


Nutida [2006] kommentar till vad som hände 1978.

Kommunledningen hade bestämt att stadens förvaltningar skulle delta på den 1978 60-årsjubilerande Skånemässan. De ursprungliga intentionerna från kommunledningen var att varje förvaltning, under sin dag skulle informera mässbesökarna i kommunens del av mässhallen.

Ansvarig för VA-verkets deltagande blev skribenten, som bildade en arbetsgrupp med deltagande av också Lennart Jonson och Leif Linde.

VA-verkets mässengagemang kom att bestå av tre programpunkter. Den stora programpunkten var en vattenshow, som det går att läsa om på en annan sida. Vidare fanns det en bildpresentation av VA-medarbetare.

Den programpunkt som kräv­de minst arbete, dricksvattenfontänen, blev nog den mest uppskattade. Här lyckades VA-verket, i motsats till de andra förvaltningarna, både delta och få uppmärksamhet hela mässveckan. Skälet till detta var att vi inte frågade om lov, utan tog oss friheten att under hela mässtiden erbjuda mässbesökarna friskt kallt vatten från vår dricksvattenkylare.

Under mässan föddes tanken att locka, vid denna tid kända personer, till drickvattenkylaren och fotografera dem där (motljuset skapade dock svåra fotobetingelser).

Senare kom även tanken att presentera dem i ett fotocollage i personaltidningen Asfaltblänk & Vattenstänk. Då fick de bilder som utvaldes dagsaktuella texter, som visserligen var fejkade, men som hade kunnat vara fotoobjektens egna.

Texterna anknöt till det arbete/­uppdrag personerna var kända för. Exempelvis gjorde Lasse Holmquist då ett tv-program som hette “Oss emellan”, och Radio Malmöhus körde med “Vi gör det tillsammans”.

Idé, foto och texter stod skribenten för.


Härligt friskt kallt vatten – direkt från egen källa.
Detta erbjöd va-verket mässbesökarna på årets Skånemässa. För detta ändamål hade vi ställt upp en dricksvattenkylare, som vi utan kostnad hade fått låna av Ifö Sanitär AB. Vattenerbjudandet blev populärt – att under de varma mässdagarna gratis få släcka törsten. Några av dem som drack vattnet lyckades vi fotografera. Dessa fällde då i sin tacksamhet något yttrande om vattnet. Vi lyckades inte alltid i mässorlet uppfatta hela meningen. Därför har ibland rekonstruerat vad de kunde ha sagt.

“Vi har hört att det skall bli konkurrens om vattnet i fram­tiden” sade tre storkonsumenter.
“På det här spelet är insatserna låga” sade Jan Svärd, kommunalråd för gaturoteln.
“Det här dricksvattenkylaren har många läsvärda sidor” sade Arne Kristoffersson, ordförande i biblioteksnämnden.
“Vatten – det är bra till eftersläckning” sade Bengt Lindell, brandchef.
“Gott vatten – det kan du skriva upp” sade Verner Larsson, politisk sekreterare för gaturoteln.
“Kan man opponera sig mot att vattnet inte är blått?” frågade Roland Lundberg (m), vice ordförande i kommunstyrelsen.
“Vombvatten – det är annat det än Sjölundavatten” sade Jan Brandt, 1:e maskinmästare på Sjölundaverket.
“Ingen konst att dricka vatten här” sade Eje Högestett, konsthallschef.
“Här kan man konsumera hur mycket vatten man vill” sade Sven-Åke Hansson, konsumentsekreterare.
“Det är livlig trafik till vattnet” sade Olle Ahlström, trafikingenjör på gatukontoret.
“Man får se upp för vattenstrålen” sade Bo Nystrand, förste brandingenjör på Brandkåren.
“Inte vill jag skolka, om dom andra har druckit” sade Lars Kjellman, skoldirektör.
“Gratis vatten – det smakar gott” sade Tore Lundström, kommunal­råd för finansroteln.
“Vombvatten – värt en mässa” sade Malte Jeppsson (t h) till Alf Pettersson, kommunalråd i Eslöv resp Malmö.
“Vårt lokala vatten, ni gör det tillsammans – ni på VA-verket?” frågade Karsten Ericks, reporter på Radio Malmöhus.
“Jag hade inte planerat att dricka vatten här” sade Nils Yngvesson, kommunalråd för plan­roteln.
“Var håller vattnet hus” frågade Göte Gustavsson, fastighetsdirektör.
“Va-verkets ledning ledde mig hit” sade Gunborg Persson, kart­assistent på va-verket.
“Gott så in i vassen” sade Lennart Lindberg, Malmö museums akvarieavdelning.
“Det är god ström på vattnet” sade Hans Rode, kommunal­råd för industriroteln.
“Vatten – det är kultur” sade Ulla Sandell, kommunalråd för kulturroteln.
“Ingen personal – man trycker själv” sade Alf Pettersson, kommunalråd för personalroteln.
“Om man skall bygga ett vattentorn högre än Översten – då behöver man en Generalplan” sade Arne Källsbo, stadsbyggnadsdirektör.
“Informationsflöde – tack” sade Sten Mårtensson, informations­konsulent.
“Vatten – en god förening” sade Peter Langerbeck, ordförande i Ungdomsföreningarnas Centralorganisation
“Med en kaka till är detta ett bra turistmål” sade Carl-Erik Frantzén, turistchef.
“Vatten är upplyftande” sade Karin Lundquist, kart­assistent på va-verket till sonen Per.
“Oss emellan – vi har samma vatten hemma i Tygelsjö” sade Lasse Holmqquist, TV-kändis.