Invigningstalet som inte hölls eller Lars Engqvist lägger locket på.

Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk och Vattenstänk 4/1990

Eber Ohlsson


“Den Goda Staden Malmö vill visa omsorg om medborgarna även i det gemensamma rummet – gaturummet. Här skall medborgarna kunna känna att de hör hemma. Att gemensamma möbler och pynt skapar en gatumiljö som Malmöborna stolt kan visa upp för besökande.

Södra Förstadsgatan har idag fått ett förnyat gaturum med all den omsorg om medborgarna som inredningsarkitekterna på Gatukontoret förmått skapa.

Som en symbol och markering på det förnyade gaturummet skall ett nytt däxellock läggas på sin plats. Vi knyter därmed an till en gammal tradition – att få stadens prägel på dess däxellock.

Följaktligen har det däxellock som idag skall markera invigningen av Södra Förstadsgatan som gågata, en gjuten (för att inte säga helgjuten) Grip, och markerar därmed en 558-årig tradition i vår stad.

Denna Grip knyter oss samman med den europeiska kontinenten. En Grip med sina historiska fötter i Pommern. Vi anknyter samtidigt till den europeiska kulturtraditionen att ha stadens vapen och namn på däxellocken.

Med placeringen av detta däxellock – gaturummets finmatta – förklarar jag härmed gågatan invigd.”

Med majestätisk gest lägger kommunalrådet Lars Engqvist locket på. Vittnen är intresserade Malmöbor och gatunämndens ordförande Emmanuel Morfiadakis.

Bonusbilder. Bilder som inte publicerades i tidningen.

Gatunämndens ordförande Emmanuel Morfiadakis och VA-chefen Bengt “Ludde” Persson.
Gatunämndens ordförande Emmanuel Morfiadakis håller i de kedjor med lastok, som däxellocket var fäst i, när locket sänktes ner vid invigningen.