Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 30 (1993-12-07)

Eber Ohlsson


Till vänster återges Skånska Dagbladets löpsedel lördagen den 4 december 1993.

Sant och en nyhet?

Sant är att Malmöborna i århundraden har låtit avloppet gå rakt ut i kanalen. Numera ser VA-verket till att detta normalt inte sker.

Löpsedeln är alltså historiskt sann, men löpsedelns budskap är ingen nyhet.