Ebers vattentorn 2007

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har sedan 1998 en artikelserie under rubriken Ebers vattentorn, där Eber Ohlsson med text och foto presenterar intressanta vattentorn i världen (utom Skåne och Sverige).


Ebers vattentorn i Cirkulation 1/2007

Måste ett vattentorn vara vackert? Inte alltid, vilket vattentornet i Carnon-Plage i södra Frankrike bär syn för sägen. Det behöver inte vara vackert, bara det fyller sin funktion – att vara fästpunkt för mobiltelefonanläggningar. Tornet har även fått uppgiften att vara namngivare för busshållplatsen vid tornet – Carnon, Chateau d’eau.

Dessutom har vattentornet, förhoppningsvis, även funktionen att leverera gott dricksvatten till abonnenterna på den av saltbemängda vindar utsatta sandreveln utanför Montpelliers kust, halvvägs mot den stora semesterorten la Grande-Motte.

Publicerad 2007-02-14

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 1/2007.

Se även: Châteaux d’eau: Département 34 > Carnon-Plage


Ebers vattentorn i Cirkulation 2/2007

Venezia, Venice, Venedig är attraktiva namn. Det är många städer som försöker jämföra sig med den gamla stadsstaten. Ett nära exempel är Nordens Venedig. Det är därför inte förvånande att orter tar till renommélån, som Venice i Florida.

De landskapliga förutsättningarna finns här i den vattenrika delstaten, där marken inte höjer sig många meter över havet. Däremot saknas de arkitektoniska likheterna med världsarvsstaden. Det är mer bil än gondol. Det finns dock ett hjärta i staden, målat på det sfäroidiska vattentornet, där det även upplyses att Venice är en stad vid Mexikanska golfen.

Publicerad 2007-03-24

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 2/2007.

Se även: Water Towers: Florida > Venice


Ebers vattentorn i Cirkulation 3/2007

En vattentornsvy med brunkolsvagnar och tvåtaktsbilar. DDR-prägeln är klar, vilket dock inte luften var. Brunkolsdoften är fortfarande förnimmbar, när bilden av det tyska vattentornet på Prenzlauer Berg i Berlin projiceras på näthinnan. Området kring vattentornet var ursprungligen ett vindmölleberg, där engelsmännen 1855/56 byggde ett vattenverk, som dock lades ner 1915.

Kvar står förutom ett 150-årigt tegelståndrör, bildens vattentorn. Ett vattentorn med ståndrör byggt 1875, och som hyste bostäder redan från början. Det har fått uppleva många av Berlins politiska regimer.

Publicerad 2007-04-25

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 3/2007.

Se även: Wassertürme: Berlin > Prenzlauer Berg


Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2007

I den eviga staden Rom, blandas gammalt och nytt. Vid Porta Maggiore finns många gamla akvedukter, men även ett 70-årigt vattentorn. Tornet har inskriptioner ovanför en tempelgavel. Överst akronymen SPQR, Senatus Populusque Romanus (Senaten och det romerska folket), använt såväl under Romarriket som i modern tid.

Under SPQR finns en asymmetrisk tidsangivelse, dels 1934 i latinska bokstäver, och dels ett tomrum. Tomrummets tidsangivelse, EF XIII, går att få fram med hjälp av kramlorna. EF står för fascisternas tidräkning Era Fascista, som startade 28/10 1922. Allt varar inte evigt.

Publicerad 2007-06-07

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 4/2007.

Se även: Torri dell’acquedotti: Lazio > Roma


Ebers vattentorn i Cirkulation 5/2007

Det nya vattentornet i Tienen, en stad i den flamländska delen av Belgien, har byggts med ambitionen att vara en öppen konstruktion i landskapet och inte störa eller blockera sikten. För även om vattnet är transparent, så är inte betongen det.

Arkitekt Ortwin Deroo har ritat det 46 meter höga vita vattentornet, där man från utsiktsplattformen överst får en god vy över omgivningen. Den halvvägs upp belägna gångbron har fått en mörkgrå färg för att gestaltningsmässigt förstärka dess funktion. Tornet, som stod klart 2001, är byggt i armerad betong och rymmer två reservoarer på vardera 500 m³.

Publicerad 2007-08-29

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 5/2007.

Se även: Watertoren: Vlaams Brabant > Tienen


Ebers vattentorn i Cirkulation 6/2007

Den ungerska huvudstaden Budapest delas av den mäktiga floden Donau. En gång i tiden var det två städer, Buda och Pest. Pest på den östra sidan, där den ungerska slätten breder ut sig, och Buda på den västra sidan av Donau, där det bergiga landskapet börjar.

På en av höjderna här, som har fått det sakrala namnet Gudsberget, byggdes 1912 ett oktagonalt vattentorn efter ritningar av arkitektprofessor Szilárd Zielinsky. Han ritade många vattentorn och var en av den armerade betongens pionjärer. Budatornet fick en totalhöjd på ca 33 m och en reservoar med diametern 6,2 meter och en volym på 200 m³.

Publicerad 2007-10-03

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 6/2007.

Se även: Viztornyok: Budapest > Svábhegy


Ebers vattentorn i Cirkulation 7/2007

Det är inte helt ovanligt att äldre vattentorn, som inte längre är i drift, får en ny uppgift som utsiktstorn. I regel får då rör och reservoarer vara kvar intakta, antingen det sker av kostnads- eller av byggnadsantikvariska skäl. Ovanligt är det däremot att hela övre delen av tornet lyfts bort och ersätts med en kopia.

Så skedde dock år 2001 i den estniska staden Viljandi, när dess 30 meter höga vattentorn, byggt 1911 och tagit ur drift 1960, genom en insamling i stadens Rotary Clubs försorg, fick en ny oktagonal trevåningsöverdel. Nu kan man här se på både utsikten och stadshistoriska bilder.

Publicerad 2007-11-07

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 7/2007.

Se även: Veetorn: Viljandimaa > Viljandi


Ebers vattentorn i Cirkulation 8/2007

Herlufsholm i Danmark var ett medeltida benediktinerkloster, som 1565 omvandlades till en internatskola, dit företrädesvis den danska adeln sände sina söner. Som många andra självständiga enklaver, så ordnades även här en del av infrastrukturen inom institutionen, som skolans vattentorn från 1911.

På denna anspråksfulla stjärnskola fanns det även ett astronomiskt observatorium. Det var byggt ovanpå ett pumphus, där vattnet togs från Susån. När denna byggnad revs, så placerades det nya observatoriet 1970/71 på taket av vattentornet. Eleverna kunde då åter sikta mot stjärnorna.

Publicerad 2007-12-12

Ladda ner Cirkulations version av   Ebers vattentorn 8/2007.

Se även: Vandtårne: Region Sjælland > Næstved > Herlufsholm


<<< Föregående år (2006)

Följande år (2008) >>>