Hans Langenstedt: Biljetter från Lidingö.

Hans Langenstedts bidrag till festskriften Kilometervisa enkelspåriga minnestavlor, till Lennart Améen på hans födelsedag 4 juli 1986.


Biljetter från Lidingö har alltid varit något av en extra krydda för spårvägsentusiasten, med stor variation av biljettyper och färgglädje i de emellanåt tredubbla biljettlådorna, i likhet tycker väl många, med den på sista tiden stora variationen i färgsättning på vagnarna (venetianskt rött – “SJ”-brunt – blått/vitt – helblått med vit rand). Den 6 juni 1986 gick också förmodligen det sista tåget i den gamla färgsättningen.

Norra Banan vid Hersbyholm. Ca en månad före nedläggning.

Även den trevligaste spårvägslinje saknar något om inte biljetterna är av den “gamla hederliga” sorten, d v s tunna blockbiljetter från Parajett i Landskrona eller möjligen Paragon i Stockholm. Om sedan varje valör och sträcka har sin egen biljett och de dessutom är i olika färger kan det inte bli mycket bättre.

I biljettlådorna samsades “norra-” och “södrabiljetterna” med SS/SL-biljetter för sträckan Ropsten-Humlegården och senare för tunnelbanan, då förresten även tilläggsbiljetter för direkt resa genom flera zoner tillkom. Även lokalbiljetten för resor med övergång inom Lidingö var av en modell för sig.

Vagn 13. Sommaren 1976.

Bussarna på ön hade dock den dåliga smaken att redan 1963 övergå till Almexbiljetter av “Malmötyp”, vilket bestyrks av det gröna exemplar som Gunnar Friberg köpt den 8/9 1964 på CF-buss nr 44.

Värd att minnas är även den rikliga floran av klippkort och rabattkort som förekom, och då särskilt de för Lidingö typiska med små avskiljbara kuponger, vilka klipptes med norra banans fyrkantiga eller södra banans trekantiga tång.

Av allt detta återstår sedan taxereformen den 17 februari 1973 intet. Däremot kan man glädja sig desto mer åt att banan faktiskt finns kvar trots alla försök till nedläggning under senare år. Även konduktörernas existens lär numera vara säkrad för överskådlig framtid och därmed även MAKO-tången, som numera utgör det enda som skiljer Lidingös biljetter från SL i övrigt.

Ca 1965
1970-01–1971-09-30
1971-10-01
–1973-02-17
1951-1952
1970-01–
-Nedläggningen
1970-01–Nedläggningen
Baksidan av ovanstående biljett.
Baksidan av ovanstående biljett.
1940-talet
Baksidan av ovanstående biljett.
1967–1970
Baksidan av ovanstående biljett.
1971–1973
Baksidan av ovanstående biljett.
1971–1973
Baksidan av ovanstående biljett.

<<< Göran Lavesson: Kmp 1542.

Jan Walter: Tramologi i øst/nord/vest/syd. >>>